Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни - вивчення основ логічного програмування та використання прийомів розробки програм з використанням мови програмування Prolog.

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні:

мати уявлення

- про підходи до рішення задач логічного програмування, про питання представлення даних для вирішення задач логічного програмування, про прийоми розробки програм із застосуванням декларативних мов програмування;

- отримати практичні навики представлення даних та методів їх обробки для вирішення поставленої задачі;

- освоїти базові навики програмування на мові Prolog.

знати:

- базові поняття і визначення, які використовуються в логічному програмуванні;

- методи і рівні подання даних, способи обробки і зберігання даних;

- основи технології програмування, які використовуються в сучасних декларативних мовах.

вміти:

- орієнтуватися в сучасних мовах логічного програмування, їх можливостях;

- розробляти і тестувати програми на мові Prolog;

- використовувати спеціальну літературу.