Ви є тут

Головна

Прізвище: Погребна
Ім'я: Вікторія
По батькові: Леонідівна

Посада: зав. кафедри журналістики НУ «Запорізька політехніка»
Вчений ступінь, звання: доктор філологічних наук, професор
Освіта: вища

Запорізький державний університет, рік закінчення – 1990, спеціальність за дипломом – «російська мова та література», кваліфікація за дипломом – «філолог, викладач російської мови та літератури».

Запорізький національний технічний університет, рік закінчення – 2010, спеціальність за дипломом – «журналістика», кваліфікація за дипломом – «магістр з журналістики, редактор, викладач вищого навчального закладу»

Дисертації:

Кандидатська дисертація: зі спеціальності 10.01.01 – російська література
«І.О. Гончаров і нігілізм», рік захисту – 1994, Дніпропетровський державний університет
Докторська дисертація: зі спеціальності 10.01.02 – російська література
«Проблеми фемінізму в російській критиці і романах письменниць другої половини XIX століття», 2004, Інститут літератури НАН України

Наукові інтереси: теорія публіцистики, історія української, російської публіцистики ХІХ століття, гендерні студії в журналістикознавстві та літературознавстві.
Дисципліни, які викладає:

 • «Інформаційна політика та безпека»;
 • «Методика викладання фахових дисциплін»;
 • «Сучасна зарубіжна література»;
 • «Сучасна українська публіцистика»;
 • «Гендерні студії»;
 • «Теорія і методика журналістської творчості»;
 • «Гендер і ЗМІ».

Профіль у наукометричних базах:

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4383-6356
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=1c3GnAkAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222376767
Web of science: https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/7897ed00-21e9-454d-a000-2eb602f7e7e7-4cbfd86e/relevance/1 

Основні наукові публікації:

 1. Погребна В.Л. Асистентська практика як складова підготовки майбутніх викладачів спеціальності «Журналістика». Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти : колективна монографія. За ред. О.Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2016. С.119128.
 2. Погребна В.Л. Образ регіональної еліти у журналі «VIP CLUB». Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монорафія. За ред. О.Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2018. С. 109–137.
 3. Pogrebnaya V. L. Facets of female emansipation in life and creation of N.D. Khvoshchinskaya. Modern approaches to philological studies: collective monograph Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. P. 192-215.
 4. Roman F. Chernysh, Viktoriya L. Pogrebnaya, Iryna I. Montrin, Tetiana V. Koval, Olha S. Paramonova Formation and application of communication strategies through social networks: legal and organizational aspects. International Journal of Management. June 2020. Volume 11, Issue 06. РР. 476-488. 
 5. Chernysh, R., Pogrebnaya, V. L., Montrin, I. I., Koval, T. V., Paramonova, O. S. Development of Internet communication and social networking in modern conditions: institutional and legal aspects. Revista San Gregorio. 2020. Т. 1. №. 42. P. 79–87.
 6. Prodaniuk, R., Romanenko, Yu.V., Pogrebnaya, V.L., Hordiienko, N., Bekdamyrova, L.Z. Information security and social work to counteract cultural and information wars in neo-functionalistic reflection. International Journal of Pharmaceutical Research. January 2020. Volume 12. Issue 1. P. 2505-2509.
 7. Bocheliuk V. I., Velitchenko L. K., Gaivoronska T. О., Pogrebnaya V. L., Khitrova T. V. Manipulative impact on the memory of socially significant events: results of the experiment in student groups. Journal of the Balkan Tribological Association. 2021. Vol. 27, No 5. Р. 947-962. 
 8. Погребна В.Л., Байрамов Р.С. Своєрідність жанрової палітри журналу «VIP club». Дискурс українського журналістикознавства в контексті розвитку соціальних комунікацій : колективна монографія. За ред. В.Л. Погребної. Дніпро : ЛІРА, 2021. С. 185-212.
 9. Погребна В.Л. Блогерська діяльність як поштовх до розвитку громадянської активності молоді. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 126–128.
 10. Vitalii I. Bocheliuk, Leonid K. Velitchenko, Taisiia O. Gaivoronska, Viktoriya L. Pogrebnaya, Tetiana V. Khitrova The influence of manipulations on individual and general memory: specifics of current life situation perception and interpretation of the future. Journal of Community Positive Practices.  2022. XXII (Special Issue). Р. 5-17. 
 11. Погребна В.Л. Гендерні студії в журналістикознавстві. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.). Редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 165-167.
 12. Khitrova T., Sukharevska H., Pogrebnaya V., Nastoiashcha K. The role and functions of the mass media in the political socialisation of the actor. AD ALTAJournal of Interdisciplinary Research. 2022. Vol. 12. Issue 1. Special issue XXVII. P. 26-28.
 13. Viktoriya L. Pogrebnaya, Natalia O. Kodatska, Viktoriia D. Khurdei, Vitalii M Razzhyvin, Lada Yu. Lichman, Hennadiy A. Senkevich. Applying Information and Communication Technologies as A Scope of Teaching Activities and Visualization Techniques for Scientific Research [Текст] / Viktoriya Pogrebnaya, Natalia Kodatska, Viktoriia Khurdei, Vitalii Razzhyvin, Lada Lichman, Hennadiy Senkevich // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. – 2023. – VOL. 23. No.2. – P. 193-198. URL: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2023.23.2.21
 14. Boiko, V., Pogrebnaya, V., Khodus, O., Dievochkina, N., Vaniushyna, O., Voroniuk, I. Problems of ukrainian society’ information security under the conditions of martial law.  Ad alta: journal of interdisciplinary research. 2023. Volume 13, Issue 2. – Special issue XXXVII. P. 44-47 (Web of Science).

      Методичні розробки:

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Сучасна українська публіцистика» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика». Укл. : В.Л. Погребна, Н.О. Клименко. Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. 62 с.
 2. Погребна В.Л. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст.» для студентів 2-3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика». Укл. : В.Л. Погребна. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. 74 с.
 3. Погребна В.Л. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Методика викладання фахових дисциплін» для студентів-магістрантів денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика». Укл. : В.Л. Погребна. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. 50 с.
 4. Погребна В.Л. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Інформаційна політика і безпека» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 061 «Журналістика». Укл. : В.Л. Погребна. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 62 с.
 5. Погребна В.Л. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Теорія і методика журналістської творчості» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика». Укл. : В. Л. Погребна. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 62 с.
 6. Погребна В.Л. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Гендерні студії» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 061 «Журналістика». Укл.: В.Л. Погребна. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. 54 с.
 7. Погребна В.Л., Єськова К.В. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Сучасна українська публіцистика» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» освітньої програми «Журналістика» / Укл. : В. Л. Погребна. К.В. Єськова. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. 46 с.
    Участь у конференціях:
2018
 1. Проблеми жіночої емансипації в російській критиці та публіцистиці 60-80-х років ХІХ ст. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 2. Репрезентація особистості та творчості Жорж Санд у публіцистично-критичному доробку Є. І. Конраді // VI Міжнародна наукова конференція «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення», 10 квітня 2018 року. – Бахмут: Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2018.
 3. Феміністичні акценти у публіцистиці М. Л. Михайлова // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2018», 16 – 20 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 4. С. И. Пономарёв-критик о женском творчестве // Література в контексті культури: Всеукраїнська науково-практична конференція 17-18 травня 2018 р. до 100-річчя Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. – Дніпро: Дніпровський національний університет, 2018.
 5. Гуманістична спрямованість публіцистики В.Г. Короленка // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика, філологія, медіаосвіта», 4-5 жовтня 2018 р. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2018.
 6. Ідеї жіночої емансипації у російському критико-публіцистичному контенті другої половини ХІХ століття // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія», 11–12 жовтня 2018 р. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2018.

2019

 1. Реформування суспільного мовлення: регіональний аспект // Міжнародний симпозіум «Сучасні проблеми дослідження соціальних комунікацій», 19 березня 2019 року. – Київ: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2019.
 2. Проблема жіночої емансипації у публіцистиці М.С. Лєскова // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2019», 15 – 19 квітня 2019 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019.
 3. Образ регіональної еліти у журналі «VIP CLUB» // Міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ», 10-11 травня 2019 р. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019.
 4. Публіцистика Миколи Костомарова та Пантелеймона Куліша: спільне і відмінне // Міжнародна наукова конференція «Між хутором і світом: культурницька місія Пантелеймона Куліша»,19-21 вересня 2019 р. – Суми : Сумський державний університет, 2019.
 5. Жанрово-тематичні виміри публіцистики в сучасних запорізьких друкованих виданнях // ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності», 3-4 жовтня 2019 р. – м. Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019.
 6. Проблема глобальних соціокультурних трансформацій в сучасній українській публіцистиці // ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності», 3-4 жовтня 2019 р. – м. Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019.
 7. Жанрово-стилістичні особливості роману «Самотність в мережі» Януша Леона Вишневського // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. VI Султанівські читання «Українська літературознавча полоністика: стан і перспективи розвитку», 24-25 жовтня 2019 р. – м. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019.
 8. Журналістикознавчий доробок кафедри журналістики Національного університету «Запорізька політехніка»: досвід, здобутки, перспективи // Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі» 14 листопада 2019 року. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019.

2020

 1. Блогерські стратегії проекту з відновлення миру і діалогу для внутрішньо переміщених жінок «Голос жінки має силу 2019» // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2020 р. Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2020.
 2. Проблеми жіночої емансипації у публіцистиці Ф.М. Достоєвського // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2020 р. Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2020.
 3. Деякі уроки публіцистики В. Г. Короленка // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2020», 13 – 17 квітня 2020 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020.
 4. Особливості пошуку психологічних відмінностей в групах з різним нахилом почерку за допомогою валідного психодіагностичного інструментарію // The III th International scientific and practical conference «Theory, science and practice» (October 05-08, 2020). Tokyo, Japan 2020.
 5. Проблеми жіночої емансипації у критично-публіцистичному доробку Н.Д. Хвощинської // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» (8–11 жовтня 2020 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020.

2021

 1. Комунікативні стратегії публіцистики Віталія Жежери // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 28 квітня 2021 року. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2021.
 2. Блогерська діяльність як поштовх до розвитку громадянської активності молоді // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 28 квітня 2021 року. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2021.
 3. Просування ідей рівноправ’я статей у жіночій публіцистиці 1860-1880 рр. // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2021» (19 – 23 квітня 2021 року). – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2021.
 4. Комунікативні стратегії у публіцистичному тексті // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2021» (19 – 23 квітня 2021 року). – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2021.
 5. Гендерні стереотипи у ЗМІ // Всеукраїнська наукова конференція «Запорізькі філологічні читання» (11-12 листопада 2021 р.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2021.
 6. Библейский фон романа М.А. Булгакова «Белая гвардия» // Всеукраїнська наукова конференція «Запорізькі філологічні читання» (11-12 листопада 2021 р.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2021.

2022

 1. Особливості біографічного дискурсу в журналі «VIP club» // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2022» (18–22 квітня 2022 р.). – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2022.
 2. Жанрова політика інформаційно-рекламного журналу «VIP club» // Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи», 6–7 жовтня 2022 р.  – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2022.
 3. Український етнокультурний код у сучасному медіапросторі: основні наративи // ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності», 6 жовтня 2022 р. –  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 4. Гендерні студії в журналістикознавстві // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (2 листопада 2022 р.). – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 5. Чорнобильська тема в публіцистиці Ліни Костенко // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія», 17–18 листопада 2022 р. – Запоріжжя :ЗНУ, 2022.

2023

 1. Погребна В.Л. Роль громадської та літературно-критичної діяльності Марка Вовчка в жіночому русі ІІ половини ХІХ ст. // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2023», 24–28 квітня 2023 року. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.
 2. Погребна Вікторія Сучасні проблеми інформаційної безпеки (український та європейський досвід) // Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Медіакомунікації в діалозі культур: виклики європейської інтеграції для української освіти і науки», 2 червня 2023 року – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2023.

 

Професійний розвиток

18.09.2018-25.11.2018 р. взяла участь у програмі «Train The Trainer» – Interlink Academy (Гамбурґ, Німеччина), ГО «МедіаКомпас» (Суми, Україна), отримала «Certificate of Excellence» від 25 листопада 2018 р. (загальний обсяг курсу – 150 годин, витяг з наказу № 226к від 16.06.20 по НУ «Запорізька політехніка»).
Зараховано 1,5 кредити ЕКTS (45 годин) за 2020 рік (витяг з протоколу засідання вченої ради НУ «Запорізька політехніка» № 4/20 від 02 березня 2020 р.)
09.02.2020 – 16.02.2020 пройшла стажування з проблем комунікації та зав’язків з громадськістю в рамках міжнародної освітньої програми з європейських студій (Франкфурт – Страсбург – Люксембург – Брюссель). Certificate від 16 лютого 2020 р.
Зараховано 1 кредит ЕКTS (30 годин) за 2021 рік (витяг з протоколу засідання вченої ради факультету соціальних наук НУ «Запорізька політехніка» № 4 від 26 листопада 2021 р.): закінчила курс «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні», наданий викладачем курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, форма навчання - дистанційна.
Зараховано 1 кредит ЕКTS (30 годин) за 2022 рік (витяг з протоколу засідання вченої ради факультету соціальних наук НУ «Запорізька політехніка» № 5 від 29 грудня 2022 р.), закінчила курси:

 1. «Інформаційна гігієна під час війни», наданий викладачем курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, форма навчання - дистанційна. Кількість годин - 15 годин (0,5 кредити ЄКТС). Сертифікат від 16.11.2022 р.
 2. «Дезінформація: види, інструменти та способи захисту», наданий викладачем курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, форма навчання - дистанційна. Кількість годин - 15 годин (0,5 кредити ЄКТС). Сертифікат від 22.11.2022 р.

Cтажування в редакції віжн-радіо (Громадська організація «Радіо На Дотик») з «01» березня 2023 року до «06» квітня 2023 року (120 годин). Наказ  від 23 лютого 2023 р. № 93-к. Довідка про проходження стажування від 06.04.2023.

Відзнаки і нагороди

 • Почесна грамота Виконавчого комітету Запорізької міської ради (листопад, 2009 р.);Почесна грамота Запорізької обласної ради (розпорядження № 31-р від 09 лютого 2006 р.);
 • Почесна грамота Запорізької обласної ради (розпорядження № 237-р від 08 квітня 2008 р.);
 • Почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації (розпорядження № 237-к від 01 грудня 2010 р.);
 • Подяка голови Запорізької обласної ради (розпорядження № 453-п від 17 листопада 2011 р.);
 • Почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації (розпорядження № 213-к від 01 листопада 2016 р.);
 • Медаль «За розвиток Запорізького краю» (розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації № 95-к від 10 травня 2017 р.);
 • Подяка МОН України (наказ Міністерства освіти і науки України № 34-к від 29 січня 2018 р.);
 • Подяка Департамента освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (наказ Департаменту №118 від 22.03.2023 р.);
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.06.2023 р. № 215-к).

Рік початку трудової діяльності в університеті: 2008.
Основні мови спілкування: українська, російська
Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 483а
тел.: +38 (061) 769-84-63
e-mail: kafedra_jur@zntu.edu.ua
URL: Кафедра журналістики