Ви є тут

Головна

Прізвище: Бабенко-Левада

Ім'я: Вікторія

По батькові: Геннадіївна

 

Посада: Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4249-5369

 

Обліковий запис науковця (Publons/Web of Science ResearcherID): HGB-3658-2022

 

 

 

Обліковий запис науковця (Scopus): 57292658400

 

 

 

 

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&hl=uk&pli=1&user=vvIs6QQAAAAJ

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Освіта: вища

 • Таврійська державна агротехнічна академія, економічний факультет, 2004, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – «Економіст підприємства»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит»:
  «Страхування фінансових ризиків як механізм надання гарантій підприємницькій діяльності», рік захисту – 2007, «Українська академія банківської справи Національного банку України» (м. Суми)

Наукові інтереси:

 • стан і перспективи розвитку страхового ринку України 
 • страхування фінансових ризиків 
 • державне регулювання страхової діяльності 
 • страхування підприємницьких ризиків
 • перестрахування та співстрахування 
 • фінансова надійність страхової компанії
 • стратегія і планування у страхуванні
 • інвестиційна діяльність та формування портфеля інвестицій страховика 
 • страхування зовнішньо-економічних ризиків

Дисципліни, які викладає:

 • Страховий менеджмент;
 • Страхування;
 • Стратегічний аналіз;
 • Банківська система

Основні наукові роботи (публікації):

2018 рік
 1. Бабенко-Левада В. Г. Проблеми та напрямки розвитку стахування автотранспортних засобів в Україні / В. Г. Бабенко-Левада, А. В. Удовіченко // Ефективна економіка. - 2018. - № 10. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 2. Бабенко-Левада В. Г. Аналіз фінансового стану страхової компанії (на прикладі прат «СК «ЮНІВЕС/ В. Г. Бабенко-Левада, К. О. Шлендер // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, №3 (39) 2018. – C. 112-117.
2017 рік
 1. Бабенко-Левада В. Г. Вдосконалення фінансового механізму практичного підходу щодо розвитку та становлення НПФ України, як фінансових установ, на прикладі ОТП “Пенсія” [Електронний ресурс] / В. Г. Бабенко-Левада, А. А. Попадю // Ефективна економіка. - 2017. - № 6. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
2015 рік
 1. Бабенко-Левада В.Г. Процес пошуку оптимальних умов трансформації страхового ринку в умовах фінансової нестабільності /В.Г. Бабенко-Левада// Ефективна економіка. – 2015. - № 3. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com..ua
 1. Бабенко-Левада В. Г.. Тенденції розвитку інновацій на страховому ринку України / В. Г. Бабенко-Левада, Р. Б.. Воронін // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 2. Бабенко-Левада В. Г.. Розвиток інноваційної діяльності страхових компаній в Україні / В. Г. Бабенко-Левада// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 • 2018 рік

 1. Бабенко-Левада В. Г. RMA як можливий шлях розвитку агрострахування в Україні / В. Г. Бабенко-Левада // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/

Додаткові відомості: підвищення кваліфікації на кафедрі "Економічна теоря та підприємництво" НУ ЗП

з 19.10.20-30.11.20р.

Рік початку діяльності в університеті: 2012.

Мови спілкування: українська,  англійська (зі словником)

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
аудиторія (кабінет): 347а
тел.: +380(61)769-84-99
e-mail: kafedra_fbs@zntu.edu.ua
URL: