Ви є тут

Головна

Прізвище: Кузьмін

Ім'я: Віктор

По батькові: Володимирович

 

Посада: в.о. завідувача кафедри соціальної роботи та психології

Участь у роботі рад і державних структур: учений секретар вченої ради НУ «Запорізька політехніка»

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-4940-9395

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): F-3945-2018

Обліковий запис науковця (Scopus): 57208664451

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=URbsUPcAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, транспортний факультет, 2007, [дипломом з відзнакою],  спеціальність за дипломом – 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби», кваліфікація за дипломом – «магістр колісних та гусеничних транспортних засобів»
 • Запорізький національний технічний університет, гуманітарно-правовий факультет, 2008, спеціальність за дипломом – 8.040202 «Соціальна робота», кваліфікація за дипломом – «магістр соціально-правової роботи»
 • Аспірантура на кафедрі соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету, роки навчання:  2010-2013 рр., наукова спеціальність: 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
Дисертації:
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»: «Соціалізація сиріт у вищих навчальних закладах України: соціотехнологічний аспект», рік захисту – 2013

Наукові інтереси:

 • Соціальні технології у побудові кар’єри студентів та випускників вищих навчальних закладів України;
 • кар’єрні стратегії у сучасному українському суспільстві;
 • моделювання соціалізації членів різних специфічних соціальних спільностей при вступі у доросле життя;
 • соціологічна рефлексія дорожнього руху в Україні; управління безпекою дорожнього руху, безпечна поведінка користувачів доріг;
 • освітньо-наукове забезпечення попередження дорожньо-транспортного травматизму.

Дисципліни, які викладає:

 • Соціальна робота в сфері зайнятості населення
 • Соціальне партнерство
 • Технології соціальної роботи
 • Практична психологія в системі соціальної роботи
 • Соціальна робота з різними групами клієнтів
 • Інноваційні методики та технології в соціальній сфері
 • Методика соціальних досліджень
 • Соціологія освіти
 • Соціологія кар’єри
 • Соціологія
 • Соціалізація особистості
 • Соціальна психологія
 • Психологія кар’єри
 • Чинники успішного працевлаштування за фахом
 • Основи наукових досліджень
 • Документознавство
 • Система документообігу в соціальних закладах
 • Соціальна політика в Україні
 • Навчальна (ознайомча) практика
 • Дипломування

Основні наукові роботи (публікації):

 • Кузьмін В.В. Соціально-правовий аспект соціалізації сиріт у вищій школі / В.В. Кузьмін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С.В. Шевцов] ; ДНУ ім. Олеся Гончара. – Д.: Грані, 2011. – Вип. 5 (79). – С. 118–123. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Підвищення конкурентоздатності сиріт-випускників вищих навчальних закладів / В.В. Кузьмін // Ринок праці та зайнятість населення : науково-виробниче інформаційне видання / [гол. ред. В.Г. Федоренко] ; ІПК ДСЗУ. – К. : Ринок праці та зайнятість населення, 2011. – Вип. 4 (29). – С. 44–46. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Моделювання соціалізації студентів-сиріт у ВНЗ / В.В. Кузьмін // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Д.М. Ядранський (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – Вип. 51. – С. 181–189. (фахове видання);
 • Кузьмин В.В. Специфика социализации и формирования личности студентов-сирот в ВУЗе / В.В. Кузьмин // Управление социальными процессами в условиях модернизации России: теория и практика : сборник статей по материалам ІХ Афанасьевских чтений / под ред. проф. О.А. Уржа. – М. : Изд-во РГСУ, 2011. – С. 256–259. (іноземні науковометричні бази);
 • Кузьмін В.В. Вплив виховного середовища на сиріт у ВНЗ: соціологічний аналіз / В.В. Кузьмін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С.А. Квітка] ; ДНУ ім. Олеся Гончара. – Д. : Грані, 2012. – Вип. 1 (81). – С. 108–112. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Соціологічна характеристика студентів-сиріт, як окремої соціальної групи у ВНЗ / В.В. Кузьмін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С.А. Квітка] ; ДНУ ім. Олеся Гончара. – Д. : Грані, 2012. – Вип. 2 (82). – С. 113–118. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Соціалізація студентів-сиріт у ВНЗ: соціологічна рефлексія / В.В. Кузьмін // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / [гол. ред. А.В. Фурман] ; ТНЕУ. – Т. : Психологія і суспільство, 2012. – Вип. 2 (48). – С 64–68. (фахове видання);
 • Кузьмин В.В. Социальное становление студентов ВУЗов из различных специфических социальных общностей / В.В. Кузьмин // Психология. Социология. Педагогика : научно-практический журнал / гл. ред. проф. В.Г. Маралов. – М. : Изд-во ИНГН, 2012. – № 12 (25). – С. 48–51. (Іноземні науковометричні бази);
 • Кузьмін В.В. Соціальна взаємодія агентів соціалізації та сиріт у ВНЗ: встановлення перспективи / В.В. Кузьмін // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Д.М. Ядранський (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Вип. 54. – С. 42–47. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Генеза державної політики розвитку кар’єри студентської молоді на вузівському рівні / В.В. Кузьмін // Перспективи. Соціально-політичний журнал / [гол. ред. Кавалеров А.І.] ; ДЗ «ПНПУ імені К.Д. Ушинського». – Одеса., 2013. – Вип. 4 (58). – С. 51–56. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Працевлаштування молоді як соціальна проблема / В.В. Кузьмін // Вісник академії праці та соціальних відносин ФПСУ / [голов. ред. І.М. Гавриленко] ; Академія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. – К. : Сталь, 2014. – Вип. 2. – С. 10-14. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Організаційна взаємодія державної служби зайнятості та випускників ВНЗ із різних специфічних соціальних груп: кар’єрний аспект / В.В. Кузьмін // Ринок праці та зайнятість населення: науково-виробниче інформаційне видання / [гол. ред. В.Г. Федоренко] ; ІПК ДСЗУ. – К.: Ринок праці та зайнятість населення, 2014. – Вип. 3(40). – С. 39-42. (фахове видання);
 • Кузьмін В. В. Науково-практичне забезпечення інклюзивної освіти в Україні / В. В. Кузьмін, М. О. Городько // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2014. - Вип. 62. - С. 220-227. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2014_62_28. (фахове видання);
 • Кузьмін В. В. Соціальна компетентність працівників психологічних та територіальних служб, які здійснюють реабілітацію постраждалого населення у збройних воєнно-політичних конфліктах в Україні / В. В. Кузьмін // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2014. - Вип. 63. - С. 180-187. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2014_63_23. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Соціальні чинники сприяння розвитку кар’єрних стратегій молоді, яка навчається / В.В. Кузьмін // Вісник Харківського університету внутрішніх справ. – Х. : Вид-во Харківського національного ун-ту внутр. справ. вип.№ 1 (68), 2015. – С. 196-205. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Кар’єра та молодь із різних специфічних соціальних спільностей при вступі у доросле життя (на матеріалах емпіричного дослідження проведеного у Запорізькій області)/ В.В. Кузьмін // Науково-методичний журнал «Наукові праці. Серія: «Соціологія». Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, Вип. 246. Т.258, 2015. – С. 132-140. (фахове видання);
 • Kuzmin V. Formation of students from different specific social groups as a problem of social work / V. Kuzmin // Black Sea : Scientific Journal Of Academic Research. Part B. – 2015. – March. – Volume 10. – Issue 03. – P. 18–23 (Іноземні науковометричні бази, Georgia);
 • Кузьмін В.В. Соціально-психологічні та нормативно-правові аспекти адаптації осіб із сирітським дитинством у ВНЗ України / В.В. Кузьмін та ін. // Перспективи. Соціально-політичний журнал / [гол. ред. Кавалеров А.І.] ; ДЗ «ПНПУ імені К.Д. Ушинського». – Одеса., 2016. – Вип. 1 (67). – С. 49–66. (Фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Типологізація специфічних груп населення України в напрямках організації соціально-психологічної діяльності / В.В. Кузьмін // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Державного вищого навчального закладу “Запорізький національний університет” та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич.– Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – №2(10) – С.63-68 (Фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Теоретичний аналіз проблеми інтеграції у суспільство дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: соціально-психологічний аспект / В.В. Кузьмін // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – №. 1. – 2017. – С. 3-8. Режим доступу -http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/90071/85417 (Іноземні науковометричні бази, Index Copernicus);
 • Кузьмін В.В. Понятійно-категоріальний апарат поняття «кар’єра»: соціологічна рефлексія / В.В. Кузьмін // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С.А.Квітка] ; ДНУ ім. Олеся Гончара. – Д. : Грані, 2017. – Том 20 №10 2017. – С. 48-54. (Фахове видання, Іноземні науковометричні бази, Index Copernicus);
 • Kuzmin, V., Kuzmina, M., Ivanchenko, A. Psychosocial life trajectories of orphaned individuals (resurvey) // Science and Education. 2017. No. 10. P. 95-100. DOI : https:// doi.org/10.24195/2414-4665-2017-10-12. (http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3361, фахове видання, Web of Science);
 • Кузьмін В.В. «Cитуація ножиць» як інституційна пастка реалізації кар’єрних стратегій в Україні: чинники появи та шляхи подолання / В.В. Кузьмін // Український соціологічний журнал. Харків: Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2018. № 1–2. Вип. 19–20. С. 58–63. Режим доступу : https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/14671 (фахове видання).
 • Кузьмін В. В. Особливості кар’єрних стратегій у рамках структурного функціоналізму / В. В. Кузьмін // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2018. - Вип. 80. - С. 30-38. - Режим доступу: http://soctech-journal.kpu.zp.ua/archive/2018/80/6.pdf (фахове видання).
 • Кузьмін В.В. Особливості планування кар’єрних стратегій в рамках індустріальної соціології / В.В. Кузьмін // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. - №3-4 (35-36). – С. 61-67. Режим доступу : http://www.sociology.chnu.edu.ua/res//sociology/3-4.pdf (Фахове видання, Іноземні науковометричні бази, Index Copernicus);
 • Кузьмін В.В. Феномен кар’єри в роботах класиків соціологічної думки / В.В. Кузьмін // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2019. Випуск 13. – Львів: Львівський нац. ун-т, 2019. - №13. – С. 72-81. Режим доступу : http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/sociology/article/vie... (Фахове видання, Іноземні науковометричні бази, Index Copernicus);
 • Stepanenko, A., Oliinyk, A., Fedorchenko, I., Kuzmin, V., Kuzmina, M., & Goncharenko, D. (2019). Analysis of echo-pulse images of layered structures. the method of signal under space. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, , 2353 755-770. Retrieved from www.scopus.com (Індексується в міжнародній наукометричній базі Scopus).
 • Кузьмін В. В. Особливості реалізації кар’єрних стратегій в рамках постструктуралізму.Науково-теоретичний альманах «Грані». 2020. Т. 23, No 3. С.46–56. Режим доступу : https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/1477/1449 (Фахове видання, Іноземні науковометричні бази, Index Copernicus).
 • Кузьмін В.В. Соціальний механізм адаптації студентів-сиріт до навчання у закладах вищої освіти / В. В. Кузьмін, А.В. Закревська, Д.О. Махниборода // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 87. С. 108–117. Режим доступу : http://soctech-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/87/13.pdf (фахове видання з соціології)
 • Кузьмін, В., Тургенєва, A., & Демченко, I. (2020). Технології покращення надання соціальних послуг в Україні в сфері зайнятості / Social Work and Education. – T. : Vector, 2020. – Vol. 7, No. 4. pp. 418-435. Режим доступу : http://journals.uran.ua/swe/article/view/2520-6230.20.4.2. DOI: 10.25128/2520-6230.20.4.2.(2020) (Наукове фахове видання група Б, 231 Соц. робота)
 • Popovych, V., Hordienko, N., Kuzmin, V., Taran, V., & Pushchyna, I. (2020). SOCIAL WORK TECHNOLOGIES IN INCLUSIVE ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology, 17(3), 1458-1465 (Іноземні науковометричні бази);
 • Zoska, Y. V., Scherbyna, V. M., Kuzmin, V. V., Stadnik, O. F., & Bondarenko, O. V. (2020). Career networking as a praxeological communicative practice of the XXI century in social theory. International Journal of Criminology and Sociology, 9, 3048-3056. doi:10.6000/1929-4409.2020.09.371 (Іноземні науковометричні бази, Scopus);
 • Kuzmina, M., Karpenko, A., Tabunshchyk, G., Kuzmin, V., Karpenko, N., & Popovych, V. (2021). Career strategies approach for the digitalised world requirements doi:10.1007/978-3-030-68201-9_53 Retrieved from www.scopus.com;
 • Кузьмін В.В. Концептуалізація понять «кар’єра»та «кар’єрні стратегії» в роботах зарубіжних та вітчизняних соціологів / В. В. Кузьмін // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. / редкол.: О.Г. Данильян та ін. – Харків : Право, 2021. - №1 (48). С. 206–220. Режим доступу : http://fil.nlu.edu.ua/article/view/224813 (Фахове видання з соціології, Іноземні науковометричні бази, Index Copernicus).
 • Кузьмін В.В. Особливості викладання дисципліни «методика соціальних досліджень» для студентів спеціальності «231-соціальна робота / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна, С.О. Борисюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород: Вид-во УжНУ, 2021.– Вип. 1 (48). – С. 79–84. Наукове фахове видання група Б (231 Соц. робота) http://visnyk-ped.uzhnu.edu.ua/article/view/234940
 • Kuzmina, Mariia; Kuzmin, Viktor; Mosaiev, Yurii; Karpenko, Natalia; Kyryl Tarasenko. Forecasting Career-And Competence Indicators of a Social Worker in the Context of Digital Transformations of the Society SHS Web of Conferences; Les Ulis, Том 100, (2021). DOI:10.1051/shsconf/202110004005 (подано на індексацію в WOS)
 • Kuzmin, V., & Stadnyk, A. (2021). Соціальний екскурс кар’єрних вподобань українців. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 4(2), 37-45. https://doi.org/10.15421/342120 Наукове фахове видання група Б (054 Соціологія) https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/1061
 • Кузьміна М. О., Масюк О. П., Кузьмін В. В., Мєщан І. В. Соціальне партнерство як інструмент підготовки соціального працівника у закладі вищої освіти. Науковий журнал Хортицької національної академії. (Серія: Педагогіка. Соціальна робота) : наук. журн. / [редкол. : В. В. Нечипоренко (голов. ред.) та ін..]. Запоріжжя : Вид-во комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, 2021. Вип. 2(5). С. 168–176. DОІ : https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5-18 https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/139
 • Kuzmin, V., Gugnin, E., Stashuk, O., Kudinova, M., & Chervonenko, K. (2022). Modeling career strategies for members of different social groups. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, Special Issue, 12/01-XXVII, 29-34. (WOS)
 • Кузьмін В.В. Суспільство як середовище конструювання кар’єрних стратегій. Габітус : наук. журнал. Одеса : Причорномор.наук.-дослід. ін-т економіки та інновацій, 2022. Вип. 33. С. 9–14. http://habitus.od.ua/journals/2022/33-2022/1.pdf Наукове фахове видання група Б (053 Психологія, 054 Соціологія)
 • Волонтерство як соціальна технологія залучення до громадської активності та фактор впливу на індивідуальні кар’єрні стратегії молоді, - стаття відправлена у 2021 році в журнал, який індексується у WOS та Scopus;
 • Кузьмін В.В. Кузьміна М.О. Моделювання кар’єрно-компетентнісних показників соціального працівника в умовах цифровізації суспільства – стаття на круглий стіл Ніжин - «Молодь і освіта в умовах викликів, ХХІ століття», 26 травня 2022 р., Івано-Франківськ – Хелм – Кросно – Луцьк – Ніжин – 2022. С.000-000. Знаходиться у друці

Монографії:

 • Кузьмін В.В. До питання соціальної реабілітації постраждалого мирного населення у локальних воєнно-політичних конфліктах в Україні / В.В. Кузьмін // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за заг. ред. Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України : Нац. гірн. Ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – Т. 2 – С. 175-180. (підрозділ у науковій монографії);
 • Кузьмин В.В. Социокультурные барьеры социализации детей-сирот в высших учебных заведениях Украины // Социокультурные барьеры модернизации высшей школы Украины: коллективная монография / под ред. В.С. Бакирова. - Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. - С. 253-279. (підрозділ у науковій монографії);
 • Кузьмін В.В. Соціальне забезпечення сиріт у роботі психологічних служб / В.В. Кузьмін // Актуальні проблеми соціальної роботи в Україні [Електронний ресурс]: колективна монографія / Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С.124-165. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM);12 см. – Назва з тит. екрана.ISBN 978-617-529-178-8 (підрозділ у науковій монографії);
 • Кузьмін В.В. Теоретико-методологічні основи формування кар’єрної стратегії особистості у сучасному науковому дискурсі / В.В. Кузьмін // Психологічні основи розвитку особистості : монографія / за заг. ред. В. Й. Бочелюка, за ред. М. А. Дергач, Н. В. Волошиної. – Запоріжжя : Просвіта, 2018. – С.190-220.(підрозділ у науковій монографії).
 • Кузьмін В.В. Соціологічні, соціально-психологічні та педагогічні особливості кар’єрних стратегій та соціально-професійної компетентності студентів спеціальності «соціальна робота» на етапі завершення бакалаврату (на матеріалах пробного емпіричного дослідження) / М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін, З.Г.Дунаєнко // Психологічні основи розвитку особистості : монографія / за заг. ред. В.Й. Бочелюка, за ред. М.А. Дергач. – Запоріжжя : Просвіта, 2019. – С.48-80. (Підрозділ у колективній монографії).
 • Кузьмін В.В. Інноваційні технології економічного соціального супроводу / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна / Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія / за заг. ред.В.М. Поповича. – Запоріжжя.-2020. – С.63-89. Том 1.(Підрозділ у колективній монографії профілем кафедри).
 • Popovych V, Kuzmin V., Holonic J., Koval H. Peculiarities of the influence of a higher education institution on the integration of children deprived of parental care into the social system of society: Monograph. Fairmont, Fairmont Academic publishing, WV USA, 2021. 136 p. Copies: 250.
 • Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań socjologicznych w zakresie partnerstwa w zarządzaniu instytucjami społecznymi / Igor Meschan, Viktor Kuzmin, Maria Kuzmina / Aktualne problemy społeczne Ukrainy i Polski. Aspekty partnerstwa instytucji państwowych i organizacji pozarządowych: monografia. Red. nauk.: H. Bejger, O. Lisovets, S. Borysiuk. Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; Chełmskie Towarzystwo Naukowe, 2021. P.9-21. (ISBN 978-83-956345-0-5)(Підрозділ у колективній монографії профілем кафедри).
 • Віктор Кузьмін, Марія Кузьміна, Альона Стадник СОЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ЯК КРИТЕРІЮ УСПІШНОГО ФОРМУВАННЯ КАР'ЄРНОЇ СТРАТЕГІЇ Підрозділ колективної наукової монографії «Aktualne problemy społeczne Polski i Ukrainy. Aspekty partnerstwa w edukacji i pomocy społecznej», яка буде видана у Польщі в 2022 році (ISBN. 978-83-960460-5-5)

Участь у конференціях:

 • Кузьмін В.В. Діалогічні компоненти процесу навчання і виховання сиріт у ВНЗ: стан, проблеми, перспективи / В.В. Кузьмін // Програма міжнародної науково-теоретичної конференції «Діалог культур : пріоритети сучасного розвитку України, (Київ, 20 грудня 2010 року). – К.: Інститут культурології НАМУ, Інститут проблем виховання НАПН, 2010. – С.14.
 • Кузьмін В.В. Особливості соціалізації сиріт у вищих навчальних закладах України / В.В. Кузьмін // Соціальні зміни та культурна ідентичність : збірник тез доповідей учасників міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців. – О. : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2011. – С. 143–146.
 • Кузьмін В.В. Проблеми соціалізації сиріт у вищій школі: шляхи вирішення / В.В. Кузьмін // Соціологія у (пост)сучасності : збірник тез доповідей IX Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 101–103.
 • Кузьмін В.В. Різновиди агентів соціалізації студентів-сиріт у ВНЗ / В.В. Кузьмін // Наука і вища освіта : тези доповідей учасників XIX Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 21–22 квітня 2011 р. : у 3 т. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – Т. 3. – С. 137–138.
 • Кузьмін В.В. Стан здоров’я як один із чинників соціалізації студентів-сиріт / В.В. Кузьмін // Сучасні аспекти медицини і фармації-2011 : тези доповідей учасників 71 Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів з міжнародною участю, присвяченої Дню науки, м. Запоріжжя, 12–13 травня 2011 р. / ЗДМУ. – Запоріжжя : Вид-во ЗДМУ, 2011. – Вип. XXIV, додаток. – Т. 2. – С. 39–40.
 • Кузьмін В.В. Законодавче забезпечення соціального розвитку студентів-сиріт у ВНЗ / В.В. Кузьмін // Запорізькі правові читання : тези доповідей щорічної Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 20–21 травня 2011 р. / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – Ч. 2. – С. 212–216.
 • Кузьмін В.В. Особливості механізму працевлаштування сиріт-випускників вищих закладах освіти / В.В. Кузьмін // Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку : зб. наук. пр. ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. / упоряд. М.В. Туленков, М.П. Лукашевич, Е.М. Кучменко, О.Ю.Вілкова, М.В. Судаков ; за заг. ред. М.П. Лукашевича. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – С. 175–180
 • Кузьмін В.В. Технологізація соціалізації студентів-сиріт у ВНЗ / В.В. Кузьмін // Соціологія у (пост)сучасності : збірник тез доповідей X Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 90–92.
 • Кузьмін В.В. Сирота у ВНЗ: життєві практики та перспективи / В.В. Кузьмін // Наука і вища освіта : тези доповідей учасників XX Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 6 квітня 2012 р. : у 3 т. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Т. 3. – С. 56.
 • Кузьмін В.В. Наслідки проблеми сирітства в українських реаліях: соціологічний вимір / В.В. Кузьмін // Дитинство. Освіта. Соціум. Вісник Інституту розвитку дитини (додаток) : методичні та практичні матеріали (за результатами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених). – К., 2013. – Вип. 4. – С. 219–222.
 • Кузьмін В.В. Соціальні чинники успішного працевлаштування студентів та випускників ВНЗ при вступі у доросле життя / Кузьмін В.В. // Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів : матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної конференціії. – Донецьк, 12 листопада 2013 р.: ДонНУЕТ, 2013. – С.122-126.
 • Кузьмін В.В. Базові соціальні процеси у інжинірінгу кар’єри студентської молоді / Кузьмін В.В. // Освіта та соціалізація особистості : всеукраїнська наукова конференція : [матеріали]. Одеса: Південно-український національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 2014. – С.12.
 • Кузьмін В.В. Специфіка професійних компетентностей працівників спеціалізованих служб в соціальній сфері / Кузьмін В.В. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С.408-409.
 • Кузьмін В.В. Подальша соціалізація випускників ВНЗ із числа сиріт у постнавчальний період як проблема соціальної роботи / Кузьмін В.В. // матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Стан і перспективи розвитку соціальної роботи в Україні», м. Київ, 17-18 березня 2015 р., НАУ, 2015. – С.160-165.
 • Кузьмін В.В. Побудова кар’єри молоді в сучасних умовах як соціально-економічна проблема / В.В. Кузьмін // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С.336.
 • Kuzmin V. Social and psychological factors integration of orphans in the social life / V.V. Kuzmin, V.M. Popovych, G.Y.Barshatska // Proceedings of III International scientific conference “ Modern scientific achievements: experience exchange”. Morrisville, Lulu Press., 2017. P. 223-226. (USA)
 • Кузьмін В.В. Професійна кар’єра як фактор і показник самореалізації молоді в «суспільстві нерівних» / В.В. Кузьмін // Тези доповідей та виступів учасників III Конгресу соціологічної асоціації України "Нові нерівності - нові конфлікти : шляхи подолання". – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С.328–329.
 • Кузьмін В.В. Місце та роль фахової компетентності соціального працівника (психолога) у змістовній інтеграції осіб із сирітським дитинством / В.В. Кузьмін // Компетентнісний вимір сучасної освіти : теорія і практика : збір тез V регіональної науково-практичної конференції (19 травня 2017 р., м. Запоріжжя) / За заг. ред. В.В. Нечипоренко. – Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2017. – С.245-247.
 • Кузьмін В.В. Наслідки проблеми сирітства в українських реаліях соціально-психологічний аспект / В.В. Кузьмін // Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В.М. Зайцевої ; ЗНТУ. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т.2. – С.539-541.
 • Кузьмін В.В. Класифікаційні ознаки групи дітей-сиріт та груп ризику по соціальному сирітству в Україні у фокусі соціально-психологічної роботи / В.В. Кузьмін // «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія та практика» матеріали II міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2017 р.) Хар. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. – Х.: «Стиль-Издат», 2017. – С.293-296.
 • Кузьмін В.В. Соціалізація особистості з числа сиріт у сфері професійної освіти / В.В. Кузьмін // Освіта та соціалізація особистості // Матеріали V Всеукраїнської інтернет-конференції (Одеса, Запоріжжя, 12-13 травня 2017 р.). – Одеса. 2017. – С.87-88.
 • Кузьмін В.В. Специфічні групи населення України в напрямках організації соціальної роботи (регіональний аспект) / В.В. Кузьмін, О.О. Романова // Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти (до 25-річчя Наукової школи педагогіки та психології життєтворчості) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2018 року, м. Запоріжжя) / За наук. ред. А.Г. Шевцова. – Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2018. – С.175-178.
 • Кузьмін В.В. Моделювання кар`єрних стратегій в теорії структурного функціоналізму/ В.В. Кузьмін // «Ризики кар’єрно-професійного старту у високо-конфліктному середовищі: загальне й особливе: програма і матеріали XXV науково-теоретичної конференції молодих вчених», / Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», м. Харків : Вид-во НУА, 2018. – С.45-49.
 • Кузьмін В.В. Соціальні особливості розвитку кар’єрної стратегії особи / В.В. Кузьмін // Програма XХІ Міжнародної наукової конференції «Харківські соціологічні читання» «Мова соціології: сучасні тренди» ". – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.
 • Кузьмін В.В. Теоретизація феномену кар’єри у фокусі smart-суспільства / В.В. Кузьмін // Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации : материалы XVII ежегод. Междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 14 февр. 2019 г. / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины, Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др. ; редкол.: Е. В. Астахова (глав. ред.) и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2019. – С.124-126. (Індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
 • Kuzmin V.V. Social and professional competence of graduates is the criteria of successful career strategy manufacture / M.O Kuzmina, V.V. Kuzmin // ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities» : Conference proceedings, February 22 th, 2019. Kaunas: Izdevniecība «Baltija Publishing», P. 361-365. (Lithuania).
 • Кузьмін В.В. Особливості кар’єрних стратегій та соціально-професійної компетентності студентів спеціальності «Соціальна робота» / В.В. Кузьмін , М.О. Кузьміна // Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 березня 2019 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНУ, 2019. – С.35-37
 • Кузьмін В.В. Інституційні бар’єри реалізації кар’єрних стратегій як проблема професійного становлення особистості / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна // Професійне становлення особистості : проблеми і перспективи : тези доп. X міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 7-8листоп. 2019 р.) ред. кол. Н.Г. Ничкало, М.С. Скиба, В.О. Радкевич [та ін.]. - Хмельницький : ХНУ, 2019. - С.70-71.
 • Кузьмін В.В. Кар’єра у фокусі соціологічного знання / В.В. Кузьмін // Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів доповідей та тез міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 12 листопада 2019 року / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. С.19-23.
 • Кузьмін В.В. Компентентнісне портфоліо особистості як технологія реалізації кар’єрних вподобань в розрізі функціонування освітніх кластерів / М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Университетско-школьные кластеры: мировой опыт и перспективы его адаптации в Украине : материалы XVІII ежегод. Междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 14 февр. 2020 г. / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины, Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др. ; редкол.: Е. В. Астахова (глав. ред.) и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2020. – С.112-114. (Індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus);
 • Закревська А.В. Соціальна технологізація реабілітації людей з наркотичною залежністю / А.В. Закревська, В.В. Кузьмін // Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. Студентів, аспірантів та молодих учених (Київ, 26 лютого 2020 р.) – К. : КНЕУ, 2020 – С.104-106.
 • Іванова О.О. Теоретизація процесу перевиховання «важких» підлітків у сучасному науковому дискурсі / О.О. Іванова, В.В. Кузьмін // Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. Студентів, аспірантів та молодих учених (Київ, 26 лютого 2020 р.) – К. : КНЕУ, 2020 – С.106-109.
 • Махниборода Д.О. Практика соціального діалогу в Україні / Д.О. Махниборода, В.В. Кузьмін // Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. Студентів, аспірантів та молодих учених (Київ, 26 лютого 2020 р.) – К. : КНЕУ, 2020 – С.132-134.
 • Нестеренко О.Г. Вторинна зайнятість студентів як соціальна проблема / О.Г. Нестеренко, В.В. Кузьмін // Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. Студентів, аспірантів та молодих учених (Київ, 26 лютого 2020 р.) – К. : КНЕУ, 2020 – С.277-279.
 • Пугач К.С. Вторинна зайнятість студентства та сучасна українська система освіти/ К.С. Пугач, В.В. Кузьмін // Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. Студентів, аспірантів та молодих учених (Київ, 26 лютого 2020 р.) – К. : КНЕУ, 2020 – С.64-66.
 • Кузьмін В.В. кар’єрні стратегії в рамках соціологічної теорії постструктуралізму / В.В. Кузьмін // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 365-369.
 • Захарова Д.Є. Проблеми та перспективи ефективності системи захисту та гарантій малозабезпечених верств населення в Україні / Д.Є. Захарова, В.В. Кузьмін // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 111-116.
 • Кузьмін В.В. Кар’єрні стратегії у фокусі соціологічного постструктуралізму / В.В. Кузьмін // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020 – С.68-69.
 • Кузьмін В.В. Технології подолання емоційного вигорання соціальних працівників / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020 – С.70-71.
 • Кузьмін В.В. Практики соціального діалогу в Україні / К.С. Красуля, В.В. Кузьмін // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020 – С.100-101.
 • Кузьмін В.В. Соціологічні виміри інтеграції вимушених переселенців у приймаючі громади / А.О. Кірова, В.В. Кузьмін // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020 – С.98-99.
 • Кузьмін В.В. Професійне становлення соціального працівника в сучасних умовах / А.В. Закревська, В.В. Кузьмін // Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 14 травня 2020 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2020. С.384-386.
 • Кузьмін В.В. Соціальне партнерство у системі освіти з підтримки дітей-сиріт в Україні / В.В. Кузьмін, І.В. Мещан, В.В. Лебеденко // Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2020 р., м. Ніжин) / За заг. ред. С. О. Борисюк та О.В. Лісовця. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2020. – С.115-117.
 • Кузьміна М.О. Шляхи підвищення впливу особливостей здобувачів вищої освіти на вибір їх професійних компетенцій / М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: збірник наукових статей; укладач Петровська К. В. – Бердянськ. 2020. С.73-78.
 • Кузьмін В.В. Формування професійних компетенцій випускників закладів вищої освіти як проблемне поле реалізації кар’єрних стратегій сучасної української молоді /В. В. Кузьмін, М. О. Кузьміна // Абітурієнтське середовище періоду глокалізації: шляхи формування та тенденції розвитку : Матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 лют. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Харк. гуманітарний ун-т «Нар. укр. акад.» [та ін. ; редкол.: К. В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків: Вид-во НУА, 2021. – С.121-124. (Індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
 • Кузьмін В.В. Сирітство в Україні: супровід та соціалізація / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна, А.В. Закревська // Соціальні, правові та управлінські аспекти розвитку охорони здоров᾽я: проблеми, перспективи, світовий досвід: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Льорет-де-Мар, 05 лютого 2021 р.) / за заг. ред. О.Г. Алексєєва. – Льорет-де-Мар: ЗДМУ, 2021. С.88-91.
 • Кузьмін В.В. Особливості технологій соціальної роботи в сфері зайнятості України / В.В. Кузьмін // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 22-25.
 • Закревська А.В. Материнська позиція в реабілітації дитини з церебральним паралічем / А.В. Закревська, В.В. Кузьмін // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 44-45.
 • Ілляшевич К.В. Основні напрямки управління діяльністю соціальним закладом по організації із забезпечення здоров’я учнів в сучасних умовах навчання / К.В. Ілляшевич, В.В. Кузьмін // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 52-54.
 • Клименко А.О. Особливості забезпечення соціальних гарантій дітей позбавлених батьківського піклування / А.О. Клименко, В.В. Кузьмін // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 54-56.
 • Кузьмін В.В. Соціальне партнерство у сфері зайнятості України на сучасному етапі / В.В. Кузьмін // Тиждень науки-2021. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021 – С.98-99.
 • Сагань Є.С. Волонтерство у соціальному партнерстві / Є. С. Сагань, В.В. Кузьмін // Тиждень науки-2021. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021 – С.98-99.
 • Закревська А.В. Медіаграмотність як ключова компетентність майбутнього вчителя нової української школи / А.В. Закревська, В.В. Кузьмін // Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 14 травня 2021 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2021. С.
 • Махниборода Д.О. Зелена соціальна робота: чи потрібна вона Україні? / Д.О. Махниборода, В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна // І Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний потенціал соціальної роботи в сучасному світі: на межі науки та практики» (м. Чернігів, 20-21 травня 2021 р.) /
 • Кузьмін В.В. Соціокультура суспільства як простір конструювання кар’єрних стратегій / В.В. Кузьмін // Збірка матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціологічні читання» (м. Дніпро, 1 жовтня 2021 року) / відп. за випуск В.В. Кривошеїн. Дніпро: Видавничо-поліграфічний дім «Формат А+», 2021. С.63-65.
 • Кузьмін В.В. Соціокультура інформаційного суспільства як простір конструювання кар’єрних стратегій / В.В. Кузьмін // Тези доповідей та виступів учасників III Конгресу соціологічної асоціації України «Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві». – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. – С.202–203.
 • Кузьмін В.В. Технології соціальної роботи з особами, які відбували покарання в місцях позбавлення волі/ В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна, А.В. Закревська // Пенітенціарна система у глобальному вимірі : Матеріали І Міжнародного пенітенціарного форуму (м. Рівне, 29–30 жовтня 2021 року). Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука. Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С.32-35.
 • Кузьмін В.В. Формування кар’єрних стратегій та професійних компетентностей осіб пенсійного та передпенсійного віку як технологія подолання «ейджизму» на ринку праці /В. В. Кузьмін, М. О. Кузьміна // ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих в умовах невизначеності: залучення, мотивація, тенденції» : Матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 11 лют. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Харк. гуманітарний ун-т «Нар. укр. акад.» [та ін. ; редкол.: К. В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків: Вид-во НУА, 2022. – С.000-000. (Індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
 • Кузьмін В.В. Особливості конструювання кар’єрних стратегій у сучасному українському суспільстві / В.В. Кузьмін // Всеукраїнська інтернет – конференція «Кар’єрний шлях та траєкторії працевлаштування випускників: перспективи, проблеми, досягнення» (м. Маріуполь, 25 лютого 2022 року). ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». Маріуполь, 2022. С.00-00.
 • Кузьмін В.В. Технології подолання емоційного вигорання соціальних працівників / А.В. Закревська, М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції ; відп. ред. Коваль В.О. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 2022. С.47-51.
 • Кузьмін В.В. Параметризація соціального діагностування особливостей соціалізації сиріт в умовах вітчизняних ЗВО / А.В. Закревська, М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Психологічна допомога особам та групам, що опинились в складних життєвих обставинах [збірник тез Всеукраїнського круглого столу]. Відп. ред. Коваль В.О. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 2022. С.32-34.
 • Кузьмін В.В. Специфіка та особливості конструювання кар’єрних стратегій у сучасному українському суспільстві / В.В. Кузьмін // Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 1704-1705.
 • Кузьмін В.В. Соціальний екскурс кар’єрних вподобань українського суспільства / А.Г. Стадник, В.В. Кузьмін // Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково- інноваційний простір : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 12-13 травня 2022 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид- во Хортицької національної академії, 2022. С.523-524.
 • Закревська А.В. Сирота після навчання у ЗВО: життєві практики та перспективи / А.В. Закревська, М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково- інноваційний простір : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 12-13 травня 2022 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид- во Хортицької національної академії, 2022. С.418-420.
 • Махниборода Д.О. Психосоціальна профілактика та психологічна освіта в соціальній роботі / Д.О. Махниборода, М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково- інноваційний простір : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 12-13 травня 2022 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид- во Хортицької національної академії, 2022. С.431-433.
 • Лебеденко В.В. Причини самогубства серед молоді та підходи до надання соціально-психологічної допомоги / В.В. Лебеденко, М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково- інноваційний простір : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 12-13 травня 2022 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид- во Хортицької національної академії, 2022. С.425-427.
 • Закревська А.В., Кузьміна М.О. Кузьмін В.В. Соціальні передумови формування моделі соціалізації студентів-сиріт в умовах ЗВО / А.В. Закревська, М.О. Кузьміна В.В. Кузьмін // Науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (25 травня 2022 р., м. Ніжин) / за ред. О. В. Лісовця, С. О. Борисюк. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2022. С.23-25.
 • Лебеденко В.В., Кузьміна М.О. Кузьмін В.В. Профілактика та технології соціальної роботи щодо девіантної поведінки підлітків / В.В. Лебеденко, М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (25 травня 2022 р., м. Ніжин) / за ред. О. В. Лісовця, С. О. Борисюк. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2022. С.45-47.
 • Сагань Є.С., Кузьміна М.О. Кузьмін В.В. Проблема первинної соціалізації дітей молодшого шкільного віку в сучасному науково-педагогічному просторі / Є.С. Сагань , М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (25 травня 2022 р., м. Ніжин) / за ред. О. В. Лісовця, С. О. Борисюк. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. С.168-170.

Конспекти лекцій та методичні вказівки:

 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Методика соціальних досліджень» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота»/Укл.: В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 90 с.
 • Кузьмін В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / Укл.: В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 90 с.
 • Кузьмін В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Загальна соціологічна теорія» денної та заочної форми навчання спеціальностей ІУП /Укл. В.В. Кузьмін, Г.Ю. Баршацька // Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 70 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальна робота в сфері зайнятості населення» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.130102 «Соціальна робота»/Укл.: В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 70 с.
 • Кузьмін В.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технології соціальної роботи» для студентів денної форми навчання спеціальності 8.18010001 «Соціальне забезпечення» / Укл.: В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 90 с.
 • Кузьмін В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та методи наукових досліджень»» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.18010001 «Соціальне забезпечення» /Укл. В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 86 с.
 • Кузьмін В.В. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Методологія та методи наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 8.18010001 «Соціальне забезпечення»/Укл.: В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 78 с.
 • Кузьмін В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Методика соціальних досліджень» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.13010201 «Соціальна робота» /Укл. В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 86 с.
 • Кузьмін В.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технології соціальної роботи» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.13010201 «Соціальна робота» / Укл.: В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 90 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальна робота в сфері зайнятості населення» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 231 «Соціальна робота»/Укл.: В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 70 с.
 • Кузьмін В.В. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Загальна соціологічна теорія» для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 231 «Соціальна робота» // Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 58 с. (Затверджено на засіданні кафедри «Соціальна робота» Протокол № 5 від «13» листопада 2017 р.).
 • Кузьмін В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Соціальна робота в сфері зайнятості населення» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» (для 1 семестру вивчення дисципліни) /Укл. В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 94 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Соціальна робота в сфері зайнятості населення» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» (для 2 семестру вивчення дисципліни) / Укл. В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 86 с.
 • ТЕКСТИ (конспект лекцій) з дисципліни "Технології соціальної роботи" для студентів спеціальності 231 "Соціальна робота" усіх форм навчання. Частина 1 - модуль 1. Соціальні технології / Укл. : В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна. Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2020. 70с.
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технології соціальної роботи» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» / Укл.: В.В. Кузьмін, Кузьміна М.О. - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 90 с.
 • ТЕКСТИ (конспект лекцій) з дисципліни "Технології соціальної роботи" для студентів спеціальності 231 "Соціальна робота" усіх форм навчання. Частина 2 - модуль Конкретні технології соціальної роботи з різними цільовими групами і категоріями клієнтів / Укл. : В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна. Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2021. 94 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технології соціальної роботи» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» / Укл.: В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. 74 с.
 • тексти (конспект лекцій) з дисципліни «Соціальне партнерство» для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота» усіх форм навчання / Укл. : В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 134 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальне партнерство» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» / Укл.: В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. 38 с.

Всього наукових праць: 118, з них 6 – у міжнародній науковометричних базах Web of Science та Scopus, 8 – колективні монографії, 33 – у наукових фахових виданнях з соціологічних, філософських, педагогічних, психологічних наук та соціальної роботи, 70 – тез доповідей. 3 – навчальні посібники, 18 методичних розробок.

 

Відзнаки та нагороди:

 • Лауреат премії підтримки вчених та обдарованої молоді (Програма розроблена виконавчим комітетом Запорізької міської ради та АКБ «Індустріалбанк» у 2004 році, 2004 рік;
 • Стипендіат академічної стипендії Верховної Ради України (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України, від 02.08.2006р №586), 2006 рік;
 • Почесна грамота Запорізької обласної ради за вагомий внесок у реалізацію молодіжної політики Запорізької області (затверджено розпорядженням Запорізької обласної ради №430-р від 16.11.2006), 2006 рік;
 • Подяка за перемогу у обласному конкурсі «Кращий волонтер 2008 року», І місце у номінації «Кращий волонтер – особам та сім’ям, які перебувають у скрутній життєвій ситуації», рішення конкурсної комісії з визначення переможців (затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації №360 від 24.09.2008), 2008 рік;
 • Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради за активну громадську діяльність спрямовану на розвиток студентського руху в м. Запоріжжя (затверджено розпорядженням ЗМР №1306к від 14.11.2008 р.), 2008 рік;
 • Грамота Запорізької обласної державної адміністрації (затверджено розпорядженням №11-К від 19.01.2011, 2011 рік;
 • Подяка Фонду Віктора Пінчука за безцінну допомогу в реалізації Стипендіальної програми «Завтра.UA» - всеукраїнської програми підтримки талановитої молоді, рішення президії Фонду Віктора Пінчука, 2015 рік;
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2018 року №264-к), 2018 рік;
 • Диплом лауреата Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік (за роботу: «Розробка і впровадження багаторівневої моделі соціалізації та комплексного супроводу студентів-сиріт у вищих навчальних закладах України»), Постанова Верховної Ради України від 15.01.2019 №2670-VIII, 2019 рік;
 • Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України), 2020 рік.

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська (володію вільно), російська (володію вільно), французька (читаю, розмовляю), англійська (читаю, перекладаю зі словником).

Контакти:

адреса: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 263 (головний корпус)
тел.: +38(061)7698475, +380(61)7642207
e-mail: kuzmin2v@gmail.com, kvv@zp.edu.ua