Ви є тут

Головна

Прізвище: Жван

Ім'я: Віктор

По батькові: Денисович

 

Посада: професор

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: професор кафедри технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-2541-2066

Освіта: вища

 • Харківський інженерно-будівельний інститут (Харківський національний технічний університет будівництва і архітектури), факультет промислового та цивільного будівництва у 1970 році, промислове та цивільне будівництво, інженер будівельник,  

 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.23.08 Технологія і організація будівельного виробництва, 1981 рік, Київський Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій                  

Наукові інтереси:

 • Технологія будівельного виробництва під час реконструкції будівель та споруд
 • Технологія улаштування покрівель

Дисципліни, які викладає:

 • Технологія будівельного виробництва
 • Технологія зведення і монтажу будівель та споруд                                                                                                                          

Основні наукові роботи (публікації):

Колективні монографії, навчальні посібники: 

 • Жван В.Д. «Історія відновлення та будівництва деяких церков Харківської єпархії» Монографія. Харків. «Клуб сімейного дозвілля» 2016 рік. 334 стор.
 • Жван В.Д., «Кровельные и гидроизоляционные работы». Уч. пособие. Харьков. ХНУГХ. 2016 год.277 стр.
 • Жван В.Д., Технологія зведення спеціальних будівель та споруд. Доненко В.І. Антипенко Е.Ю. Запоріжжя:ЗНТУ, 2016. – 377 с.

Статті в ФАХОВИХ виданнях України:

 • Жван В.Д. Відновлення інженерних мереж діючих промислових підприємств із застосуванням енергозберігаючих технологій / В.Д. Жван, О.Л. Іщенко, В.В. Долгов // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – Київ: КНУБА, 2019, Вип. 39 –Ч. 1. – С.203-208.
 • Жван В.Д. Підвищення енергоефективності будинків з мансардними покрівлями / В.Д. Жван, І.В. Доненко, М.П. Марченко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – Київ: КНУБА, 2019, Вип. 39 –Ч. 1. – С.150-155.
 • Жван В.Д. Аналіз методів прокладання зовнішніх інженерних мереж / А.П. Таран, В.Д. Жван, І.В. Доненко, С.О. Куліш // Комунальне господарство міст – Харків: ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, 2020, Вип. 157 –Т.4. – С.7-11.

Участь у конференціях:

 • IV Міжнародна науково-технічної конференції "Ефективні технології в будівництві" (м. Київ, КНУБА, 28-29 березня 2019 р.)  
 • Конференція Будівництво об’єктів нерухомості Виклики часу. «Основи на які спирається сфера будівництва» місто Київ, 12 – 13.12.2019 року
 • STRECHY 2020, 27. BRATISLAVSKÉ SYMPÓZIUM, CECH STRECHÁROV SLOVENSKA. Vás pozýva HLAVNÁ TÉMA. VLASTNOSTI KVALITNEJ STRECHY BRATISLAVA
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві» (м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка»,16-18 листопада 2020 р.)
 • Науково-практичні конференції «Тиждень науки» (м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2018-2021 рр.)
 • ХХVІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 25 березня 2020 р., м. Вінниця

Рік початку діяльності в університеті: 2015

Мови спілкування: українська, російська, німецька

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 531
тел.: 5-63
e-mail: bud.zntu@gmail.com