Ви є тут

Головна

Прізвище: Циганов

Ім'я: Володимир

По батькові: Васильович

 

Посада: професор

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання:

 • член-кореспондент Української академії триботехніки
 • доцент кафедри " Металорізальні верстати та інструмент"

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-5682-7005

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): AAG-8375-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): 56712109100

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=3UoHn9EAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, Машинобудівний факультет, 1976, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – {шифр спеціальності} «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах», 05.03.01 «Процеси механічної і фізико-хімічної обробки, верстати та інструмент»:
  «Трибодиагностика качества поверхности нержавеющих сталей при отделочной абразивной обработки», рік захисту – 1989, Київський інститут інженерів цивільної авіації
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»:
  «Науково-методологічні засади формування зносостійких поверхонь деталей при багатокомпонентній термоконтактній дії», рік захисту – 2017, Національний авіаційний університет

Наукові інтереси:

 • зносостійкість трибоз’єднань при багатокомпонентному термомеханічному навантаженні
 • шліфування та полірування сталей та сплавів
 • вплив вільних макрорадикалів на властивості контактування у трибоз’єднаннях

Дисципліни, які викладає:

 • Теорія різання
 • Різальний інструмент та інструментальне забезпечення АВ
 • Інструментальне забезпечення виробництва АД
 • Технологія інструментального виробництва
 • Абразивний інструмент та інструмент з надтвердих матеріалів
 • Процеси та обладнання механічної обробки в технологічних системах
 • Технологія та САПР інструментального виробництва
 • Процеси механічної обробки та їх еволюція
 • Основи ергономіки
 • Спеціальні методи обробки
 • Різальний інструмент

Основні наукові роботи (публікації):

 • Богуслаев, В.А. Изнашивание материалов при многокомпонентном термомеханическом нагружении: моногр. /В.А. Богуслаев, В.В. Цыганов, Л.И. Ивщенко, А.Я. Качан – Запорожье: изд-во АО «Мотор Сич», – 2014. – 246с.; ил.
 • Циганов, В.В. Науково-методологічні засади формування зносостійких поверхонь деталей при багатокомпонентній термоконтактній дії. – автореф. дис. д.т.н. - Київ. - 2017. - 39с. 
Всього наукових праць: 106, з них патентів – 19, монографій – 2.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Ивщенко Л.И. Повышение самоорганизации материалов трибосопряжений оптимизацией многофакторного динамического нагружения /Л.И. Ивщенко, В.В. Цыганов //Ольвійській форум – 2013. Стратегії країн Причерноморського регіону в геополітичному просторі: тези доп. Міжнар. наук.- практ. конф.: м.Ялта, 05-09.06.13.– Миколаїв.– ЧДУ.– 2013.– С. 22-24.
 • Цыганов В.В. Изготовление износостойких деталей при отделочной абразивной обработке с участием свободных макрорадикалов /В.В. Цыганов //Актуальні проблеми інженерної механіки: тези доп. II Міжнар. наук.- техн. конф.: м.Миколаїв, 22-24.10.12.– Миколаїв.– НУК.– 2012.– С.103-104.
 • {Прізвище та ініціали автора(ів)}, {Тема доповіді}, {Назва конференції}, {дата проведення конференції}, {Місце проведення конференції}, {Назва установи, де проходила конференція}, {Кількість сторінок}

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота за багаторічну працю, високий рівень наукових публікацій, 2015
 • Грамота Запорізької обласної ради профспілок з нагоди 109 річниці заснування університету, 2009
 • Грамота Виконавчого комітету Запрізької міської ради  за  довголітню працю з підготовки високо кваліфікаційних спеціалістів, 2002

Рік початку діяльності в університеті: 1992.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська (А2).

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 151
тел.: +380(61)7698237
e-mail: kafedra_mvi@zntu.edu.ua
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}