Ви є тут

Головна

Прізвище: Морщавка

Ім'я: Сергій

По батькові: Володимирович

 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-6793-8728

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): B-3231-2010

Обліковий запис науковця (Scopus): 6504095603

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=BGUYfLYAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний університет, радіоприладобудівний, 1994, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом «Радіотехніка»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»:
  «Радіоелектронна система розпізнавання рослинних об'єктів», рік захисту – 2005, Харківський національній університет радіоелектроніки

Наукові інтереси:

 • розпізнавання та пошук даних для обробки інформації, що отримана дистанційним зондуванням
 • хемометрика
 • обробка гиперспектральних зображень

Дисципліни, які викладає:

 • Методологія наукових досліджень
 • Глобальна інформаційна інфраструктура
 • Програмування мережних послуг
 • Біомедичні сигнали, обробка сигналів
 • Машинне навчання та штучний інтелект
 • Основи Web-дизайну для інфокомунікацій
 • Вбудовані системи та бездротові сенсорні мережі

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Піза Д.М., Морщавка С.В. Повышение вероятности распоз¬навания растительных объектов за счет увеличения разрешающей способности лидаров // Кибернетика и вычислительная техника. - 1999. -Вип. 117.- С. 14 – 17.
 2. Пиза Д.М., Морщавка С.В., Скоробогатов Ю.В. Выбор эффективного метода распознавания растений по коэффициентам спектральной яр кости // Радиоэлектроника, информатика, управление. – 1999. - №1. - С.85-88.
 3. Piza D.M., Morshchavka S.V., Selection of Spectral Bands for Recognizing Plant Species by Reflection Characteristics in the Optical Region //Telecommunication and Radio engineering.-1998.-Vol 52.Issue 10 - p.83-86.
 4. Пиза Д.М., Морщавка С.В. Выбор спектральных интервалов для распознавания видов растений по характеристикам отражения оптического диапазона // Радіотехніка.- 1999.- Вип. 109.- С.125-130.
 5. Neural Network Method in Plant Spectral Recognition / V.Dubrovin, S.Subbotin, S.Morshchavka, and D.Piza // From Laboratory Spectroscopy to Remotely Sensed spectra of Terrestrial Ecosystem / Edited by Ranjan S.Muttiah.- Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2002.- P.147-160.
 6. V. Dubrovin, S. Subbotin, S. Morshchavka, D. Piza. The plant recognition on remote sensing result by the feed-forward neural networks // Smart Engineering Systems Design.- 2001. - v.3. - P.251-256.
 7. Піза Д.М., Морщавка С.В. Алгоритм класифікації рослинних об’єктів з можливістю швидкої адаптації // Праці V Всеукраїнської міжнародної конференції з оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів УКРОБРАЗ'2000.- К: УАОІРО.- 2000.- С.279 -282.
 8. Piza D.M., Morshchavka S.V. "Information Technology of Tilled Crops Cultivation with Usage of Methods of Plant Recognition": report on scientific research: 68-35/ International project of the Ukrainian-Egyptian cooperation in the science and technology. – Zaporizhzhya, 2008, - 124p., - №0107U007106.
 9. Піза Д.М. Інформаційна технологія обробки просапних культур. Радіометричні аспекти / Піза Д.М., Морщавка С.В., Білоусов Е.Л.. //Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2009. – № 2, С.45-52.
 10. Пиза Д.М. Оценка эффективности дискретных алгоритмов адаптации весовых коэффициентов при пространственно-временной обработке радиолокационных сигналов [Текст] /Д.М.Пиза, Д.С.Семенов, С.В.Морщавка // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника.-2019. №1-С. 8-15.

Всього наукових праць: 40, з них патентів – 1, монографій – 1, навчальних посібників – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 1. V. Dubrovin, S. Subbotin, S. Morshchavka, D. Piza. The plant recognition on remote sensing result by the feed-forward neural networks., Smart Engineering Systems Design: Neural Networks, Fuzzy Logic, Evolutionary Programming, Data Mining, and Complex Systems, ANNIE 2000:the 10-th Anniversary edition / ed. C. H. Dagli et al.- vol.10.- Missouri-Rolla:ASME Press.- 2000.- P. 697-701.
 2. Піза Д.М., Морщавка С.В. Алгоритм класифікації рослинних об’єктів з можливістю швидкої адаптації // Праці V Всеукраїнської міжнародної конференції з оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів УКРОБРАЗ'2000.- К: УАОІРО.- 2000.- С.279 -282.
 3. Піза Д.М., Морщавка С.В. Алгоритм класифікації рослинних об’єктів з можливістю швидкої адаптації // Праці V Всеукраїнської міжнародної конференції з оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів УКРОБРАЗ'2000.- К: УАОІРО.- 2000.- С.279 -282.
 4. Morshchavka S., Scholten U. SkyRadar – Virtual Lab on Radars and Air Traffic Management // Proceedings of the International Symposium on Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering (ISBN 978-80-558-1040-9), Constantine Philosopher University,Nitra, 2016, pages:207-212
 5. G. Tabunshchyk, A. Parkhomenko, S. Morshchavka and D. Luengo, "Engineering education for HealthCare purposes: A Ukrainian perspective," 2018 XIV-th International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH), Lviv, 2018, pp. 245-249. doi: 10.1109/MEMSTECH.2018.8365743
 6. Морщавка С.В., Чудеснова О.Є. Аналіз передачі даних технологією Li-Fi в різних умовах розповсюдження світла //Тиждень науки-2019:Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.- C.25-26.- ISBN 978-617-529-223-5.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 2001.

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063;
аудиторія (кабінет): 32б;
тел.: +380(61)7643281.