Ви є тут

Головна

9–10 квітня 2020 р. у Національному університеті «Запорізька політехніка» відбулася заочна ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», яка була організована кафедрами журналістики, соціальної роботи та психології.
У ній взяли участь 197 викладачів та студентів Національного університету «Запорізька політехніка», Запорізького національного університету, Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, Донецького державного університету управління (м. Маріуполь), Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь), Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, Бердянського державного педагогічного університету, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Херсонського державного університету, Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР, Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Національного університету «Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка», Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
Тези доповідей будуть представлені у збірнику «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції» і розміщені на сайті Національного університету «Запорізька політехніка» у розділі «Наука», підрозділі «Наукові конференції».