Ви є тут

Головна

Прізвище: Бойченко

Ім'я: Валерія

По батькові:  Сергіївна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-3015-7290

 

Освіта: вища

...

 • Запорізький національний технічний університет, 2009, спеціальність за дипломом – 8.050109 «Управління персоналом та економіка праці», кваліфікація за дипломом – «магістр економіки та управління персоналом, викладач»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності –  – 08.00.05 «розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»: «Вплив університетів на регіональний інноваційний розвиток», рік захисту – 2013, «Донецький державний університет управління»

Наукові інтереси:

 • Економіка підприємства
 • Регіональна економіка

Дисципліни, які викладає:

 • Економіка підприємства
 • Управління оплатою праці
 • ...

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 46, з них,  навчальних посібників – 1..

 • 1. Бойченко В.С. Аутсорсинг в управлінні персоналом: сучасний стан // Економіка розвитку, 2014. – № 2 (70). – С. 60-64. 
 • 2. Бойченко В.С. Сучасний стан оплати праці в економіці України // Вісник Одеського національного університету, 2014. – Том 19. Випуск 3/3. – С. 138-141. 
 • 3. Бойченко В.С. Сучасний стан професійного навчання персоналу на підприємствах України // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2014. – Вип. 26 – С. 74-81. 
 • 4. Бойченко В.С. Сучасний стан управлінської діяльності в Запорізькому регіоні // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2014. – Вип. 7. – Ч. 4. – С. 136-139. 
 • 5. Бойченко В.С. Аналіз науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів (на прикладі Запорізького регіону) // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 2014. – Вип. III (55). – С. 295-301. 
 • 6. Бойченко В.С. Теоретичні засади вивчення елементів управління розвитком регіону // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2014. – Вип. 9. – Ч. 1. – С. 191-195.
 • 7. Бойченко В.С. Організаційна та економічна складова управління розвитком регіону // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія: Економіка, 2015. – Вип. 4. – Том 20. – С. 162-165.

Участь у конференціях:

 • 1. Бойченко В.С. Сутність освітнього потенціалу промислового регіону // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: матер. IV Міжрегіон. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 27-28 травня 2011 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С. 263-265.
 • 2. Бойченко В.С. Експертне анкетування як метод розрахунку впливу університетів на регіональний інноваційний розвиток // Наука и ее эффективность: матер. XXIV Междунар. науч.-практ. конф. по философ., филолог., юр., педагог., эк., психолог., социолог. и полит. наукам (г. Горловка, 23 августа 2012 г.). – Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2012. – С. 15-18.
 • 3. Бойченко В.С. Обґрунтування стратегічного розвитку регіону з урахуванням інноваційної складової / В.С. Бойченко, П.В. Ґудзь // Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку: матер. II Міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 4-5 квітня 2013 р.). – Ч. I. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – С. 43-46.
 • 4. Бойченко В.С. Управління регіоном: сутність, принципи та методи // Інноваційні економічні технології для розвитку підприємств, регіонів, країн: матер. Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 24-25 жовтня 2014 р.). – Ч. 2. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – С. 25-26.
 • 5. Бойченко В.С. Складові процесу забезпечення // Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: зб. матер. Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 27-28 листопада 2015 р.). – Ч. 2. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – С. 79-81.

Рік початку діяльності в університеті: 2009 р.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (читає і перекладає без словника).

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 487
тел.: +380(61)769-84-54
e-mail: valeria.boichenko@gmail.com
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}