Ви є тут

Головна

Прізвище: Курбацький

Ім'я: Валерій

По батькові: Петрович

 

Посада: доцент кафедри мікро- та наноелектроніки

Науковий ступінь: канд. фіз.-мат. наук

Вчене звання:доцент

 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-3927-9657

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): AAE-4980-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): 9740947700

Обліковий запис науковця (Google Scholar): buY_cAMAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова, рік закінчення – 1978, спеціальність за дипломом - «Фізика», кваліфікація за дипломом - «Фізик».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.10 «Фізика металів»:
  «Теоретичне дослідження енергетичних і силових характеристик обмежених металевих систем: робота виходу, поверхневий стрес», рік захисту – 2005, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Наукові інтереси:

 • нанометрологія;
 • нанофізика;
 • нанотехнології;
 • фізика кластерів;
 • оптичні явища в низькорозмірних системах.

Дисципліни, які викладає:

 • Квантова механіка
 • Теорія поля
 • Статична фізика
 • Статистичні методи у метрології та інформаційно-вимірювальній техніці
 • Методи та засоби вимірювань
 • Квантова електроніка
 • ...

Основні наукові роботи (публікації):

 • Pogosov V. V., Kurbatsky V. P. Density-functional theory of elastically deformed finite metallic sample: work function and surface stress // ЖЭТФ. – 2001. – Т. 119, №2. – С. 350-358.
 • Курбацкий В. П., Погосов В. В. Аналитическая модель размерных осцилляций энергетических и силовых характеристик субатомных металлических пластинок // ФТТ. – 2004. – Т. 46, №3. – С. 543-551.
 • Kurbatsky V. P., Pogosov V.V. Analytical model for the Fermi energy and the work function of thin metallic films // Vacuum. – 2004. –V. 74, N 2. – P. 185-189.
 • Pogosov V. V., Kurbatsky V.P., Vasyutin E. V. Energetics of metal slabs and clusters: the rectangle-box model // Physical Review. V. B 71, id. 195410-10 (2005)
 • Курбацкий В.П., Коротун А. В., Погосов В. В., Васютин Е.В. Размерная зависимость коэффициента пропускания нанометровых металлических плёнок в инфракрасном диапазоне // Физика твердого тела. – 2008. - T. 50, № 5. - С. 909-915.
 • Курбацкий В.П. Энергия Ферми и оптическая проводимость квантовых металлических нитей [Текст] / В.П. Курбацкий, А.В. Коротун, А.В. Бабич, В.В. Погосов // ФТТ. – 2009. – Т. 51. - № 12. – С. 2371-2378.
 • V.P. Kurbatsky. Optical conductivity of metal nanofilms and nanowires: the rectangular-box model / V.P. Kurbatsky, V.V. Pogosov // Phys. Rev. B 81, 155404 (2010).
 • Курбацкий В. П. О размерной и частотной зависимости параметров модели Друде для ультратонких металлических пленок [Текст] // Журнал технической физики.- 2015.- Т.85.- Вып. 5.- С. 106-109.
 • Курбацкий В. П. Диэлектрический тензор низкоразмерных металлических систем [Текст]// Журнал экспериментальной и теоретической физики. - 2017. - Т. 152. - № 1 (7). - С. 177 - 188.

Всього наукових праць: 23, з них патентів – 0, монографій – 0, навчальних посібників – 0.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Kurbatsky V. P., Pogosov V.V. Analytical model for the Fermi energy and the work function of thin metallic films // Proc. International Workshop on Surface Physics 2003: Metals on Surfaces. – Polanica Zdroj (Poland). – 2003.
 • Курбацкий В.П., Коротун А. В., Погосов В. В., Васютин Е.В. Размерные и частотные зависимости оптического коэффициента поглощения тонких металлических плёнок // Матеріали XІ Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок. 7-12 травня 2007 р., Івано-Франківськ. - Т. 2. - С. 182-183.
 • V.P. Kurbatsky, A. V. Korotun, V. V. Pogosov. The Theoretic Calculation of Conductivity of Ultrathin Metallic Films in the Infrared Diapason // V International Conference on Microelectronics and Computer Science ”ICMCS-2007“ Chisinau, Moldova, September 19-21. - 2007. - Vol. 1. - P. 166.
 • Погосов В. В., Курбацкий В.П., Коротун А. В. Размерная зависимость оптического коэффициента поглощения субатомных металлических пленок в ИК диапазоне // II Міжнародна конференція „Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології“, Київ, НАНУ, 21-23 листопада 2007 р.
 • Коротун А.В., Курбацкий В.П. Размерная зависимость энергии Ферми металлических вискеров // Міжнародний семінар „Взаємодія атомних частинок і кластерів з поверхнею твердого тіла“, Запоріжжя, ЗНУ, 29 вересня – 2 жовтня 2008 р. С. 20-21.
 • Курбацкий В.П., Коротун А.В., Бабич А. В., Погосов В. В. Размерная и частотная зависимости оптической проводимости металлических нанопроволочек // Международная научная конференция „Физико-химические основы формирования и модификации микро- и наноструктур“ (ФММН'2008), Харьков, 8-10 октября 2008 г. - Т.2. - С.524
 • Коротун А.В. Оптична провідність металевих нанодротиків [Текст] / А.В. Коротун, В.П. Курбацький, В.В. Погосов // Тези доп. ХІІ Міжнар. конф. з фізики і технології тонких плівок і наносистем. – Івано-Франківськ, 18-23 травня 2009. – С. 310-311.
 • Kurbatsky V.P. Infrared transmittance of Pb nanofilms / Kurbatsky V.P., Babchenko I.A. //Physics and technology of thin films and nanosystems. XIV International conference (May, 20-25, 2013). Ivano-Frankivsk.-2013.-P.302.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

...

 • {Відзнака чи нагорода}, {рік отримання}

Рік початку діяльності в університеті: 1981.

Мови спілкування: українська(вільно), російська(вільно), англійська(вільно)

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 113
тел.: +380(61) 764-67-33
e-mail: {e-mail}
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}