Ви є тут

Головна

Прізвище: Погосов

Ім'я: Валентин

По батькові: Вальтерович

Посада: професор кафедри

Участь у роботі рад і державних структур:

 

Науковий ступінь: д-р. фіз.-мат. наук

Вчене звання: професор

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=QGcoNCIAAAAJ

Scopus ID: 7007178443

Researcher ID: AAD-9884-2019

ORCID: 0000-0003-0119-7442

 

Освіта: вища

 • Московський енергетичний інститут, 1977, спеціальність за дипломом – Напівпровідникові та мікроелектронні прилади», », кваліфікація за дипломом – «Інженер електронної техніки»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.08 «Фізика і хімія плазми»:
  «Електрофізичні властивості малих металевих частинок у низькотемпературній плазмі», рік захисту – 1987, Інститут високих температур  Академії Наук СРСР, м. Москва.
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 01.04.14 «Теплофізика і молекулярна фізика»:
  «Теоретичне дослідження енергетичних властивостей багатоатомних комплексів з поверхнею значної кривини: кластери, вакансії», рік захисту – 1997, Інститут високих температур Російської Академії Наук, м. Москва.
 • Нострифікація
  рік – 1998, Київський національний університет ім. Тараса Шевченко, м. Київ.

Наукові інтереси:

 • нанометрологія
 • нанофізика і нанотехнології;
 • фізика кластерів;
 • фізика поверхні;
 • фізика плазми;
 • позитрони в твердих тілах та рідинах;
 • одноелектронні прилади.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Коротун А.В., Коваль А.О., Погосов В.В.,Оптичні характеристики біметалевих нанокуль // Український фізичний журнал T. 66, N2, c. 10-18 (2021).
 • Василенко О.В., Рева В.І., Погосов В.В. Підвищення ефективності моделювання енергетичних характеристик нанокластерів // Журнал фізичних досліджень Т. 25, № 1 1001(8 p.) (2021).
 • Коротун А.В., Погосов В.В., К расчету оптических характеристик и размерных сдвигов поверхностных плазмонов сферических биметаллических наночастиц // Физика твердого тела, T. 63, N1, c. 120-130 (2021).
 • Pogosov V. V., Reva V. I. Energetics of charged metal clusters containing vacancies// J. Chem. Phys. 2018, V. 148, N 4, 044105 (17)
 • Бабич А.В., Погосов В.В., Рева В.И. О локализации позитронов в вакансиях металла // Физика твердого тела. – 2015. – Т.57. – вып.11. –С. 2081 – 2089.
 • Бабич А.В., Вакула П.В., Погосов В.В. К вопросу о позитронных состояниях в металл-диэлектрических наносандвичах // Физика твердого тела, Т.57, № 1, С. 135-139 (2015).
 • Babich A.V., Vakula P.V.,  Pogosov V.V. On a positron in metal // Physics of the Solid State,  V.56, N. 9, P. 1671-1679 (2014). (Физикатвердоготела)
 • Babich A.V., Vakula P.V.,  Pogosov V.V. On a vacancy in metal // Physics of the Solid State,  V.56, N. 5, P. 841-847 (2014). (Физикатвердоготела)
 • Babich A.V., Pogosov V.V. Quantum metal film at dielectric confinement // Physics of the Solid State, V.55, P.177-185  (2013) (Физикатвердоготела).
 • Kurbatsky V.P., Korotun A.V., Pogosov V.V. Effect of Quantization of the Electron Spectrum of Small Metallic Particles on Optical Absorption in Composite Materials // Technical Physics V.82. N 9. P. 130 - 134 (2012). (Журналтехническойфизики).
 • Kurbatsky V.P., Pogosov V.V. Optical conductivity of metal nanofilms and nanowires: The rectangular-box model // Phys. Rev. B 81, 155404 (2010).
 • Погосов В.В. Введение в физику зарядовых и размерных эффектов. Поверхность, кластеры, низкоразмерные системы. - М.: Физматлит, 2006. - 328с.
 • Babich A.V., Pogosov V.V. Effects of electron levels broadening and electron temperature in tunnel structures based on metal nanoclusters // Surface Science V.604 P. 210-216 (2010).
 • Babich A.V., Pogosov V.V. Effect of dielectric coating on the electron work function and surface stress of a metal // Surface Science V.603 P. 2393-2397 (2009).
 • Pogosov V.V., Vasyutin E.V. Effects of charging and tunneling in structure based on magic and non-magic metal clusters // Nanotechnology 2006. V.17. P. 3366-3374.
 • Pogosov V.V., Kurbatsky V.P., Vasyutin. E.V. Energetics of metal slabs and clusters: the rectangle-box model // Phys. Rev. V. B71, id. 195410 (2005).
 • Pogosov V.V., Kurbatsky V.P. Density-functional theory of elastically deformed finite metallic sample: work function and surface stress // Zh. Teor. Exper. Fiz. V. 119, P. 350 (2001). (ЖЭТФ).
 • A.Kiejna, Pogosov V.V. Simple theory of elastically deformed metal: surface tension, surface stress, and work function // Phys. Rev. V. B63, P. 1144 (2000).
 • Pogosov V.V., Pogosov W.V., Kotlyarov D.P., Toward the theory of electron and positron states in self-compressed dielectric clusters // Zh. Teor. Exper. Fiz., V. 117, P. 1043 (2000). (ЖЭТФ).
 • Iakubov I.T., Pogosov V.V. Toward the theory of the electron affinity of large dielectric clusters. Quantum size correction // J. Chem. Phys., V. 106, P. 2306 (1997).
 • Iakubov I.T., Pogosov V.V. Positron state in noble liquids: affinity, effective mass, mobility // Phys. Rev. V. B53, P. 13362 (1996).
 • Kiejna A., Pogosov V.V. On the temperature dependence of ionization potential of self -compressed solid and liquid metallic clusters // J. Phys.: Cond. Matt., V. 8, P. 4245 (1996).
 • Iakubov I.T., Pogosov V.V. On the theory of energy spectrum of excess electron in highly polarizable fluids // Phys. Rev. V.B51, P. 14941 (1995).
 • Atrazhev V.M., Iakubov I.T., Pogosov V.V. Evolution of the Ramsauer effect on scattering of electrons in liquids // Phys. Lett. V. A204, P. 393 (1995).
 • Pogosov V.V. On the tension of curved metal surface // Solid State Commun., V. 89, P. 1017 (1994).
 • Pogosov V.V. Curvature correction to the surface tension of metal droplet // Chem. Phys. Lett. V. 193, P. 473 (1992).
 • Pogosov V.V. On some tenzoemission effects of the small metal particles // Solid State Commun. V. 81, P. 129 (1992).
 • Pogosov V.V. Sum-rules and energy characteristics of small metal particle // Solid State Commun. V. 75, P. 469 (1990).
 • Pogosov V.V., Khrapak A.G. Drop model of alkali-metal-vapor plasma // High Temp., V. 28, P. 209 (1988). (Теплофизикавысокихтемператур).
 • Iakubov I.T., Khrapak A.G., Pogosov V.V., Trigger S.A. Energy characteristics of liquid metal drops // Solid State Commun. V. 60, P. 377 (1986).
 • Iakubov I.T., Khrapak A.G., Podlubny L.I., Pogosov V.V. Coulomb explosion of charged drops // Solid State Commun. V.53, P.427 (1985).

Всього наукових праць: 203, з них статей у наукових реферованих журналах  - 123, патентів – 0, монографій – 3, навчальних посібників – 5.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Карандась, Я. В. Вплив квантово-розмірнихефектів на поверхневийплазмонний резонанс в ахіральниходностіннихвуглецевихнанотрубках [Текст] / Я. В. Карандась, А. В. Коротун, В. В. Погосов // Нанорозмірнісистеми: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019): 4–6 грудня 2019 р. — Київ, 2019. — С. 163.
 • Koval’, A. O. More on the size dependence of surface plasmons frequency of metal nanoparticle [Text] / A. O. Koval’, A. V. Korotun, V. V. Pogosov // Physics and technology of thin films and nanosystems. Materials of XVII International conference. Abstract book (May, 20–25, 2019). Ivano-Frankivsk. – 2019. – P. 54.
 • Pogosov, V. V. The effect of vacancies on characteristics of metal clusters [Text] / V. V. Pogosov, V. I. Reva, A. V. Korotun. // Clusters and nanostructured materials (CNM-5). Materials of the International Meeting (October, 22-26). – Uzhgorod. – 2018. – P. 66.
 • Korotun, A. V. Effect of dielectric substrate on optical absorption of metal nanofilm [Text] / A. V. Korotun, V. V. Pogosov // Physics and technology of thin films and nanosystems. Materialsof XVI Internationalconference (May, 15–20, 2017). Ivano-Frankivsk. – 2017. – P. 75.
 • Babich, A. V. Positron and positrinium in metal-dielectric nanosandwiches [Text] / A. V. Babich, P. V. Vakula, V. I. Reva, V. V. Pogosov // International Meeting “CLUSTERS AND NANOSTRUCTURED MATERIALS” (CNM-4’2015), Uzhgorod 14-17 October 2015. – P. 43.
 • Korotun, A. V. Optical соnductivity of elliptical metal nanowires [Text] / A. V. Korotun, V. V. Pogosov, A. O. Koval. // Clusters and nanostructured materials (CNM-4). Materials of the International Meeting  (October, 12-16). – Uzhgorod, Vodohraj. – 2015. – P. 42.
 • Korotun, A. V. Effect of geometry on the Fermi energy of metallic nanowire [Text] / A. V. Korotun, V. V. Pogosov, A. O. Koval // Physics and technology of thin films and nanosystems. Materialsof XV Internationalconference (May, 11–16, 2015). Ivano-Frankivsk. – 2015. – P. 134.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота Міністерства освіти України (2000 р.)
 • Почесна грамота Запорізької облдержадміністрації (2005 р.)
 • Нагрудний знак „Відмінник освіти України”(2007 р.)
 • Нагрудний знак „Петро Могила”(2011 р.)
 • Нагрудний знак „За бездоганну працю”  III ступеню (2013 р.)

Міжнародні гранти:

 • Російський фонд фундаментальних досліджень (1993 – 1996)
 • Soros Scientific Foundation (1994)
 • Soros travel grant (1996)
 • Soros Education Programme (1997)
 • Wroclaw University Scientific Programme (1999)
 • Mianovsky Fund (2001)
 • NATO “Science for Peace” Programme (1999 – 2002)

Рік початку діяльності в університеті: 1979.

Основні мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64
аудиторія (кабінет): 113
тел.: 764-67-33
e-mail: vpogosov@zp.edu.ua