Ви є тут

Головна

Прізвище: Шкарупило

Ім'я: Вадим

По батькові: Вікторович

 

Посада: доцент

Вчений ступінь, звання: к.т.н.

 

Освіта: вища

ЗНТУ, ФІОТ, рік закінчення – 2010, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом - «Комп'ютерні системи та мережі», кваліфікація за дипломом - «Магістр з комп’ютерних систем та мереж».

Дисертації:

Кандидатська дисертація:

«Розробка й дослідження моделей і методів специфікації, верифікації і валідації композитних веб-сервісів», рік захисту – 2014, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова

Наукові інтереси: Формальні методи, Web-сервіси.

Дисципліни, які викладає: Сучасні методи програмування, алгоритми та методи обчислень.

Основні наукові роботи: 

1.            Шкарупило В.В. WS-BPEL-модификация метода TLC-верификации / В.В. Шкарупило // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків : НВП "Технологічний центр", 2013. – № 2 (64), Том 4. – С. 23–28.

2.            Шкарупило В.В. Модель TLA-спецификации композитного веб-сервиса с множеством динамик / В.В. Шкарупило // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – № 1 (28). – С. 94–100.

3.            Shkarupylo V.V. An Approach to Composite Web Services Formal Verification / V.V. Shkarupylo, R.K. Kudermetov // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – Донецьк : ДонНТУ, 2012. – № 16 (204). – С. 129–133.

4.            Шкарупило В.В. Концептуальная модель процесса автоматизированного синтеза композитных веб-сервисов / В.В. Шкарупило, Р.К. Кудерметов, Т.А. Паромова // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – Донецьк : ДонНТУ, 2012. – № 15 (203). – С. 231–238.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

1.            Шкарупило В.В. Преобразование TLA-спецификаций WS-BPEL-процессов в DEVS-модели / В.В. Шкарупило // Моделювання: ХХХІІІ науково-технічна конференція, 15–16 січня 2014 р.: тези доп. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2014. – с. 3.

2.            Шкарупило В.В. Метод формальной верификации TLA-спецификаций композитных веб-сервисов / В.В. Шкарупило // Параллельные вычисления и моделирование : Школа-семинар, посвященная 95-летию НАНУ, Киев, 13 дек. 2013 г. : тез. докл. – К.: ИПМЭ им. Г.Е. Пухова. – К., 2013. – С. 12.

3.            Шкарупило В.В. Стратифицированная метамодель формальных TLA-спецификаций композиций веб-сервисов / В.В. Шкарупило, Р.К. Кудерметов // Информатика и компьютерные технологии : ІХ Междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, 4–6 ноября 2013 г. : тез. докл. – Донецк : ДонНТУ, 2013. – С. 220–224.

4.            Шкарупило В.В. Подход к автоматизации процедуры верификации формальной TLA-спецификации композитного веб-сервиса / В.В. Шкарупило // Автоматизація і комп’ютерні технології : Міжнар. наук.-практ. конф., присвячена 50-річчю кафедри АТПіВ ДВНЗ ПДТУ, 25–27 вересня 2012 р. : тези доп. – Маріуполь : ДВНЗ ПДТУ, 2012. – С. 51–52.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: Перша публікація в 2010 році. Аспірантура з 2010 року. Викладацька діяльність з 2011 року.

Основні мови спілкування: російська, українська, англійська.

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 53в