Ви є тут

Головна

Національна рейтингова система вищих навчальних закладів має на меті стимулювання підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної вищої освіти

Міністерством освіти затверджено положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів.

Рейтингове оцінювання діяльності ищих навчальних закладів України має на меті стимулювання підвищення якості та конкурентоспроможності вищої освіти, а також участі вищих навчальних закладів України у міжнародних рейтингах університетів.

Затверджене положення визначає порядок функціонування національної системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів незалежно від їх форми власності та підпорядкування.

Основними завданнями національного рейтингу є стимулювання вузів щодо забезпечення якості вищої освіти та науки на інституційному, регіональному, національному та міжнародному рівнях, інформування суспільства, органів влади про рівень досягнень вузів, їх позиціонування на ринку освітніх послуг і ринку праці.

Рейтинг також має сприяти підвищенню міжнародної активності українських вузів, створенню умов для обміну студентами, участі в реалізації міжнародних проектів і програм, науково-практичних конференціях, семінарах, виставках тощо.

Національна система рейтингового оцінювання, відповідно до затвердженого документа, має ґрунтуватися на принципах доступності, відкритості, прозорості, сумісності та порівнянності вузів, що беруть участь у рейтингу, а також принципах сумісності національної системи рейтингового оцінювання зі світовими та європейськими системами.

Управління національною системою рейтингового оцінювання буде здійснювати Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Профільним міністерством також буде утворена Координаційна рада, що відповідно буде виконувати координацію роботи з оцінювання вищих навчальних закладів.

Безпосереднє складання рейтингу вузів за групами та оприлюднення його результатів у ЗМІ покладено на Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. Установа також буде здійснювати організаційне забезпечення рейтингу, а також іншу діяльність, що пов’язана з обробкою показників, методичними та консультативними питаннями.

У відповідності з затвердженим положенням вищі навчальні заклади мають забезпечити подання достовірних первинних даних для рейтингування, що підтверджуються документально.

Критерії рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів буде затверджено окремим наказом освітнього відомства.

Зазначимо, що Міністерством освіти наприкінці минулого року вже затверджено критерії системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних навчальних закладів, за допомогою яких буде здійснюватися моніторинг діяльності цих закладів освіти.