Ви є тут

Головна

Мета - вивчення методів і інструментів та отримання компетенцій, необхідних для визначення та успішного досягнення цілей ІТ-проектів шляхом керування обсягом робіт, ресурсами, часом, якістю, ризиками та змінами.

Завдання оволодіти основами управління ІТ-проектами, отримати базові знання та практичні навички для використання при розробці великих програмних додатків.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • - основні поняття менеджменту проектів;
 • - класифікацію проектів та задач менеджменту проектів;
 • - системні підходи та методи менеджменту проектів з розробки програмного забезпечення;
 • - засади використання прикладних засобів підтримки менеджменту проектів.

вміти:

 • - вміти виділяти та класифікувати проекти і задачі менеджменту проектів;
 • - використовувати прикладні засоби підтримки менеджменту проектів;
 • - розробляти загальний план проекту, що вимагає значного об’єму робіт;
 • - використовувати методи керування проектами, як гнучкими, так і традиційними;
 • - ефективно оцінювати проектні витрати, використовуючи декілька різних методів одночасно;
 • - вимірювати прогрес проекту, продуктивність та інші аспекти процесу розробки програмного забезпечення;
 • - використовувати методи аналізу вартості;
 • - керувати ризиками, динамічно регулювати плани проекту;
 • - ефективно використовувати засоби керування конфігураціями та системи керування змінами;
 • - використовувати стандарти керування проектами.