Ви є тут

Головна

Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими освітніми потребами

У Національному університеті «Запорізька політехніка» навчаються 85 осіб з особливими освітніми потребами. Університет забезпечує дотримання прав та законних інтересів зазначеної категорії здобувачів освіти, починаючи з етапу їх вступу до ЗВО. Відповідні норми передбачені у «Правилах прийому до Національного університету «Запорізька політехніка».

Особи з особливими освітніми потребами мають право на забезпечення особливих умов під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ). За наявності захворювання або патологічного стану чи неможливості забезпечення відповідних умов, замість ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ, особи з особливими освітніми потребами можуть проходити вступні випробування у формі іспитів безпосередньо в Університеті.

У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з особливими освітніми потребами Університет забезпечує відповідні умови для проходження ними вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід.

Студенти з числа дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю І-ІІІ групи мають право на першочергове поселення до студентських гуртожитків Університету. Студенти з числа дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю І-ІІІ групи, які навчаються за державним замовленням за денною або дуальною формою здобуття освіти та не перебувають в академічній відпустці, мають право на отримання соціальних стипендій. Щорічно студенти з особливими освітніми потребами, які зареєстровані в м. Запоріжжі, отримують адресну цільову допомогу в межах міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. №635 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти» в Національному університеті «Запорізька політехніка» планомірно відбувається приведення території закладу вищої освіти, будівель, споруд та приміщень відповідно до вимог державних будівельних норм, стандартів та правил.

Враховуючи потреби здобувачів з інвалідністю, для доступу до освіти студентів з особливими освітніми потребами:

– виконано реконструкцію санвузла на першому поверсі головного корпусу з урахуванням потреб осіб з обмеженими можливостями;

– забезпечено доступ для осіб з обмеженими можливостями в навчальний корпус №3 за допомогою пандуса;

– заплановано капітальний ремонт навчального корпусу №2 з урахуванням потреб осіб з обмеженими можливостями.

Для організації освітнього процесу здобувачі з особливими освітніми потребами забезпечуються необхідними навчально-методичними матеріалами та інформаційно-комунікаційними технологіями, а індивідуальні навчальні плани формуються таким чином, щоб студентам було максимально зручно та комфортно навчатися.