Ви є тут

Головна

На кафедрі програмних засобів НУ «Запорізька політехніка» 27 квітня - 1 травня 2020 р. проведено Третій міжнародний семінар «Сomputer Modeling and Intelligent Systems» (CMIS-2020), присвячений 120-річчю Запорізької політехніки. Це – єдиний науковий семінар в університеті, праці якого індексуються у наукометричних базах Scopus та DBLP. Серед членів програмного комітету та авторів поданих робіт CMIS-2020 були науковці-представники Білорусі, Бельгії, Індонезії, Іспанії, Китаю, Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини, США, України та Чехії.

Міжнародним програмним комітетом семінару отримано 177 статей (у 2019 р. – 130 статей) 461 автора для публікації. Серед авторів, що подали статті, 136 докторів наук, професорів, 218 докторів філософії або кандидатів наук, доцентів. Показники авторів, поданих робіт: максимальна кількість публікацій у базі Scopus на автора – 196, середня кількість публікацій у базі Scopus на автора – 15,6, кількість авторів, що мають більше чотирьох публікацій у Scopus – 146, кількість авторів, що мають понад чотири публікації у базі DBLP – 29.

Статистика поданих робіт: мінімальна кількість авторів на подану статтю – 1, середня кількість авторів на подану статтю – 3,35, максимальна кількість авторів на подану статтю – 6, мінімальна кількість авторів на подану статтю – 1, середня кількість авторів на подану статтю – 1,67, максимальна кількість статей, поданих одним автором – 9.

Усі статті, подані на CMIS-2020, проходили рецензування редактором, членами програмного комітету та незалежними рецензентами. Відправлено запитів на рецензування – 936 (100%), кількість отриманих рецензій – 564 (60,3%), кількість відмов у рецензуванні – 372 (39,7%), середня кількість запитів рецензій на подану статтю – 5,3, середня кількість отриманих рецензій на статтю – 3,2. Розподіл рецензій (564 – 100%): прийняти статтю до публікації – 356 (63,1%), гранична стаття – 90 (16%), відмовити у публікації – 118 (22.9%). Кількість рецензентів, що брали участь у рецензуванні статей – 181, середня кількість запитів на рецензію – 5,2, середня кількість отриманих рецензій на рецензента – 3,1, кількість прийнятих статей за результатами рецензування – 88, доля успішних подань (прийнятих статей серед поданих) – 49.7% (1:1,01). Кількість статей, опублікованих у збірці семінару – 83 (у 2019 р. – 81). Підсумкове відношення прийнятих статей до загальної кількості отриманих – 47% (у 2019 р. – 62%).

Через епідемію коронавірусу у 2020 р. семінар проводився дистанційно. Але, як завжди, для учасників семінару участь та публікація статей були безкоштовними. Детальна інформація про захід, включаючи відеозаписи виступів, посилання на презентації та опубліковану збірку CMIS-2020 праць, наведена за посиланням: https://www.facebook.com/groups/cmis.workshop/

С.О. Субботін
голова міжнародного програмного комітету та редактор збірки CMIS-2020,
завідувач кафедри програмних засобів