Ви є тут

Головна

2018

 • Юдін В.П. Обстеження інтенсивності та складу транспортного потоку на перехресті «вул. Українська – Набережна Магістраль» / Юдін В.П., Глушко Д.В. // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2018 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 • Юдін В.П. Електромобіль. Вчора, сьогодні і завтра / В.П.Юдін, В.І. Ходан (Т-316) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – С.136-138.

2016

 • Юдін, В.П. Промислово-транспортні проблеми запорізького індустріального регіону / Юдін В.П., Васильєва Л. О., Харченко Т. В., Золотарьов Г. А.  // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016.
 • Юдін В.П. Екологічні проблеми Запорізької області та шляхи їх розв'язання / В.П. Юдін // Екологічний форум м.Запоріжжя, 2016.

2013

 • Юдін В.П. Оцінка ризиків захворювання від шкідливих викидів автотранспорту / В.П. Юдін // МНТК "Логістика промислових регіонів", Донецьк, 2013 р.

2012

 • Юдин, В.П. Транспортно-екологічні проблеми міста Запоріжжя / В.П. Юдин, В.Х. Козырев // Тези доповіді на НПК у національному кораблебудівному університеті  м. Первомайськ, 2012 р.

2011

 • Юдин, В.П. Оцінка ризиків захворювання від шкідливих викидів автотранспорту / В.П.Юдін // МНК «Логістика промислових регіонів», Донецьк, 2011 р.
 • Юдін В.П. Транспортно-екологічні проблеми м. Запоріжжя / В.П. Юдін, В.Х. Козирев // Тези доповіді на НТК національного кораблебудівного інституту м. Первомайска, 2011 р.

2010

 • Бабушкін Г.Ф. Техническое обеспечение микрологистических транспортно-производственных систем в плановом периоде / Г.Ф. Бабушкін, О.Ф. Кузькін, В.П. Юдін, О.О. Падченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Логістика промислових регіонів». Донецьк- Маріуполь: ДААТ, ПДТУ. – 2010. – С. 271-275.

2008

 • Бабушкін Г.Ф. Досвід впровадження логістичних принципів управління транспортно-виробничими процесами в умовах автомобілебудівного заводу / Г.Ф. Бабушкін, В.П.Юдін, Ю.В. Данько // Маркетинг та логістика в системі менеджменту. Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 6-8 листопада 2008 р.). Львів: Львівська політехніка. С. 14-15.

2007

 • Юдин, В.П. Транспортно-екологічні проблеми індустріальних центрів України / В.П. Юдін, І.Л. Бройде, О.О. Падченко // Матеріали Міжнародної НПК «Митна політика та актуальні проблеми», м. Дніпропетровськ, 2007 р.

2004

 • Юдин, В.П. Проблемы надежности электронных систем управления автомобильных двигателей / В.П.Юдин, Г.В.Борисенко, О.О. Падченко // Збірник наукових праць НТУ м.Дніпропетровськ, №24, 2004.

2003

 • Турпак, С.М. Повышение эффективности использования вагонов при организации погрузки готовой продукции металлургического предприятия  / С.М.Турпак, В.П.Юдін // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції  «Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики». – Київ, 2003. – С.76-80.

2001

 • Турпак, С.М. Использование компьютерных информационных технологий для ускорения доставки грузов в условиях ОАО «Запорожсталь»  / С.М.Турпак, В.П.Юдін // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики». – Київ, 2001. – С.118-121.

1999

 • Юдин, В.П. Эффективное устройство для снижения токсичности отработавших газов автомобилей / В.П. Юдин, И.М. Райда, Л.Г. Осаул // Тезисы докладов НПК ВНУ, г.Луганск, 1999.

1998

 • Бабушкин Г.Ф. Логистическая система внешних железнодорожных перевозок на ОАО «Запорожсталь». [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.И. Волощук, А.Г. Павлец, В.П. Юдин//    Сб. докл.межд. научно-практ. конф. «Логистика Приазовья – евротехнология материальных потоков». –  Мариуполь, –  1998. –  С.59-63.
 • Бабушкин Г.Ф. Микрологистическая система межцеховых перевозок в условиях электромашиностроительных предприятий. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, В.М. Сергиенко, В.П. Юдин //   Сб. докл.межд. научно-практ. конф. «Логистика Приазовья – евротехнология материальных потоков». –   Мариуполь, –   1998. –   С.53-58.

1997

 • Бабушкин Г.Ф. Дипломное проектирование по организации перевозок нга основе транспортной логистики. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, В.П. Юдин//  Зб. Наук. Праць науково-метод. конф. «Сучасні проблеми підготовки інженерів». –  Запоріжжя: ЗГТУ, –  1997. –  С. 79-80.
 • Юдін, В.П. Дипломное проектирование по организации перевозок на основе транспортной логистики / В.П.Юдин, Г.Ф.Бабушкин // Збірник науукових праць НМК "Сучасні проблеми підготовки інженерних кадрів",Запоріжжя, 1997.
 • Юдин, В.П. Опыт подготовки инженеров по двухступенной системе"колледж-университет" / В.П. Юдин, А.А. Лащёных // Збірник наукових праць НМК "Сучасні прблеми підготовки інженерних кадрів", 1997.
 • Юдин, В.П. Транспортно-экологичиские проблемы индустриальных центров Украины / В.П. Юдин, В.Ф. Козырев // Сборник трудов XVI межд. НТК, г.Белград, 1997.