Ви є тут

Головна
 1. ХІІІ международный конгресс двигателестроителей (14-19 сентября 2008. – Харьков: МОНУ, НТУ „ХПІ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”);
 2. Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій (Запоріжжя, 24-26 квітня 2008 р., МОНУ, ЗНТУ, ВАТ „Укртелеком”, КП НВК „Іскра”, ДП „Радіоприлад”, ВАТ „Хартрон-Юком”);
 3. Международная конференция «Стародубовские чтения 2009» (21-22 апреля 2009г., Днепропетровск);
 4. Международная научно-техническая конференция  «Литейное производство и металлургия 2009, Беларусь» (8-9 октября 2009 г., Беларусь, Минск);
 5. Международная конференция «Стародубовские чтения 2010» (21-22 апреля 2010г., Днепропетровск);
 6. ХV международный конгресс двигателестроителей (14-19 сентября 2010, Харьков-Рыбачье: МОНУ, НТУ „ХПІ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”);
 7. VII міждународна науково-технічна конференція „Прогресивні технології життєвого циклу авіаційних двигунів та енергетичних установок” (20-25 вересня 2010. – Україна, Запоріжжя-Алушта: МОНУ, ВАТ „Мотор Січ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”);
 8. Международная конференция «Стародубовские чтения 2011» (19-20 апреля 2011г., Днепропетровск);
 9. ХVІ международный. конгресс двигателестроителей (14-19 сентября 2011. Харьков: МОНУ, НТУ „ХПІ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”);
 10. VIII міждународна науково-технічна конференція „Прогресивні технології життєвого циклу авіаційних двигунів та енергетичних установок” (19-25 вересня 2011. – Україна, Запоріжжя-Алушта: МОНУ, ВАТ „Мотор Січ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”).
 11. Міжнародна науково-практичні конференції „Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій” (Запоріжжя, 2008-2012);
 12. Міжнародна конференція „Ті-2009 в СНД” (Одеса, 2009);
 13. Міжнародна конференції „Стародубовські читання” (Дніпропетровськ, 2009-2016);
 14. Міжнародна науково-технічні конференції „Литейное производство и металлургия, Беларусь” (Мінськ 2009);
 15. Міжнародні конгреси двигунобудівників (Харків-Рибаче, 2010-2013; Харків-Коблево, 2014-2016);
 16. Міжнародні науково-технічні конференціі „Прогресивні технології життєвого циклу авіаційних двигунів та енергетичних установок” (Запоріжжя-Алушта, 2010-2013);
 17. Міжнародна науково-технічна конференція „Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теорія, практика, історія, освіта)” (Київ, 2012);
 18. Конференція „Сучасні технології композитів і склопластиків у промисловості України” (Запоріжжя, 2012);
 19. Міжнародна науково-практична конференція „Інноваційні ресурсозбережні матеріали та зміцнювальні технології” (Маріуполь, 2012);
 20. І Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми прикладної фізики” (Севастополь, 2012);
 21. Міжнародні спеціалізовані виставки-конференції „Композити та склопластики” (Запоріжжя, 2013, 2014);
 22. Міжнародна науково-технічна конференція „Динаміка, надійність і довговічність механічних і біомеханічних систем” (Севастополь, 2013);
 23. ІІI Міжнародна науково-технічна конференція „Функціональні і конструкційні матеріали” (Донецьк, 2013);
 24. ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція „Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів” (Запоріжжя, 2014);
 25. Международная-научно-техническая конференция „Теоретические и прикладные проблемы создания авиационных двигателей и энергетических установок» (АО „Мотор-Сич”, Запорожье, 2014);
 26. Международная научно-техническая конференция „Теоретические и прикладные проблемы создания авиационных двигателей и энергетических установок”, (Запорожье, 2014);
 27. ХІV Міжнародна науково-технічна конференція „Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах” (Запоріжжя, 2015).
 28. Нестеренко, Ю. А. Системи якості освіти європи та США. Вдосконалення системи якості освіти україни [Текст] / Ю. А. Нестеренко(РТ-418м), Г. В. Сніжной // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 76–77.
 29. Сніжной, Г. В. Забезпечення якості виробів на підприємстві [Текст] / Г. В. Сніжной, К. І. Чумак (РТ-418м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 78.
 30. Томашевський, О. В. Визначення функції надійності невідновлюванихтехнічних систем при неповних даних [Текст]/ О. В. Томашевський, Г. В. Сніжной//ХXIV міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей. – Харків,Нац.аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2019.- C.84.
 31. Сніжной, Г. В. Декомпозиційна математична модель витрат на якість виробів впродовж життєвого циклу [Текст]/Г. В. Сніжной, О. В. Василенко, О. В. Томашевський// Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем: матеріали V міжнародної науково-технічної конфер., 6-8 листопада 2019 р. – Дніпро: Баланс-клуб, 2019. – с. 222 - 223
 32. Сніжной Г.В. Кореляційний зв'язок між механічними властивостями при низьких температурах високомарганцевих аустенітних сталей і магнітним станом аустеніту до випробувань / Г.В. Сніжной, В.М. Сажнев // ХІV Міжнародна науково-технічна конференція «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів», Запоріжжя, 08-10 жовтня 2019 р.: Збірка матеріалів. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2019. – С. 161-163.