Ви є тут

Головна
 • Рєзанова Н.О. Моделі ефективного державного управління в сучасних умовах реформування [Текст] // Теоретичні і практичні засади розвитку менеджменту організацій та адміністрування в умовах незалежності України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25 річниці незалежності України та 20-річчю кафедри менеджменту організацій та управління проектами / Ред.упорядн.: д.філос.н., проф., Валентина Воронкова, Регіна Андрюкайтене. - Запоріжжя: ЗДІА, 2016. - 274 с. - с.156-159
 • Кириченко Ю.В. Право на працю: проблеми конституційного регулювання [Текст] / Ю.В. Кириченко // "Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції": матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2016 р.- Дніпропетровсье: Дніпропетровський гуманітарний університет, 2016. - с.51-54
 • Кириченко Ю.В. Конституційне право на житло в Україні та державах континентальної Європи [Текст] / Ю.В. Кириченко // "Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів": матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 20-річчю Конституції України, м.Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р. / Редкол.: С.К. Бостан (відп.ред.), Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. - Запоріжжя: "Просвіта", 2016. - с.227-231
 • Кириченко Ю.В. Конституційне регулювання права на освіту в Україні та європейських державах [Текст] / Ю.В. Кириченко, О.А. Безрукова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов.ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. Т.3, - с.273-274
 • Рєзанова Н.О. Політична культура в період модернізаційних перетворень [Текст] / Н.О. Рєзанова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов.ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. Т.3, - с.276-279
 • Кириченко Ю.В. Проблеми конституційного регулювання права на працю [Текст] / Ю.В. Кириченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов.ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. Т.3, - с.274-276
 • Соколенко Ю.М. Роль політичних партій у розвитку демократії  [Текст] / Ю.М. Соколенко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов.ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. Т.3, - с.279-280
 • Давлєтова Г.В. Європейська інтергація України [Текст] / Г.В. Давлєтова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов.ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. Т.3, - с.281-283
 • Кириченко В.М. Застосування зарубіжного досвіду щодо конституційного регулювання прав національних меншин в Україні  [Текст] / В.М. Кириченко, А.О. Амелькина // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов.ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. Т.3, - с.283-285
 • Кириченко Ю.В. Позбавлення волі як вид покарання за незаконне використання електричної або теплової енергії [Текст] / Ю.В. Кириченко, Т.О. Баранова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов.ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. Т.3, - с.285-287
 • Рєзанова Н.О. До проблеми ювенальної злочинності: стан та вирішення [Текст] / Н.О. Рєзанова, А.І. Фірсов // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов.ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. Т.3, - 586 с.- с.287-289
 • Давлєтова Г.В Конституційні засади діяльності місцевого самоврядування в Україні [Текст] / Г.В. Давлєтова, К.Г. Вельможко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов.ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. Т.3, - 586 с.- с.289-290