Ви є тут

Головна

Участь у конференціях:

  • 22-23 лютого 2013., Всеукраїнська науково-практична конференція конференція «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективі розвитку», Запоріжжя, ЗНТУ, тема доповіді «Оцінка результативності бізнесу за критерієм вартості як інструмент фінансового моніторингу діяльності підприємства»
  • 18-19 квітня 2013р., Міжвузівська науково-практична конференція> конференція «<Назва конференції», Запоріжжя, ЗНТУ, тема доповіді «Маркетинговий процес як фактор розвитку машинобудівних підприємств»
  • 20-21 березня 2013р.,  ІV-а міжнародна науково-практична конференція студентів, апірантів та молодих вчених> конференція «<Назва конференції>», <Луганськ : Східнославянеський національний університет ім..В.Даля>, тема доповіді «< Особенности эволюции менеджмента как науки управления>»
  • 15-19 квіт. 2013 р., тип конференції: науково-технічна, конференція « Тиждень науки-2013», Запоріжжя, ЗНТУ, тема доповіді «Аналіз використання виробничих потужностей металургійних підприємств України»
  • 18-19 квітня 2013 р., Міжвузівська науково-практична конференція конференція «Сучасні маркетингові технології в економіці та управлінні», Запоріжжя, ЗНТУ, тема доповіді «Маркетинговый процесс как фактор развития машиностроительныхпредприятий»
  • 14-18 квіт. 2014 р., Міжвузівська науково-практична конференція> конференція «Тиждень науки-2014», Запоріжжя, ЗНТУ, тема доповіді «Ефективність використання трудових ресурсів на металургійних підприємствах України
  • Борисенко О.Є. Місце діагностики управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності підприємства в циклу управлінських функцій. /О.Є.Борисенко // Тиждень науки-2015: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 13-17 квіт. 2015 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ