Ви є тут

Головна

           Загальна кількість доповідей на конференціях - 25.

           В тому числі на міжнародних конференціях - 0.

           В тому числі за авторством молодих учених - 2.


 1. Васильєва Л.О. Особливості здійснення міжнародних автомобільних вантажних перевезень в умовах війни / Л.О. Васильєва, О.О. Острогляд, М.О. Коваль - Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції 16–17 червня 2022 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 11-13 с. http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/9069/1/K_Turpak.pdf
 2. Васильєва Л.О. Удосконалення технологічного процесу вивантаження гарячекатаного металопрокату в річковому порту / Л.О. Васильєва, О.О. Острогляд, К.М. Чеботар - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 110-112 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 3. Васильєва Л.О. Удосконалення технологічного процесу доставки трубної заготовки / Л.О. Васильєва, Т.В. Харченко, В.О. Моісеєва - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 106-108 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 4. Каплуновська А.М. Поняття та правова природа договору перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом / А.М. Каплуновська, А.А. Матвієнко - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 96-98 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 5. Кузькін О.Ф. Компетентності з управління цифровими змінами у підготовці здобувачів вищої освіти з транспортних технологій / О.Ф. Кузькін - Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції 16–17 червня 2022 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 49-51 с. http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/9069/1/K_Turpak.pdf
 6. Кузькін О.Ф. Формування попиту на перевезення пасажирів міським електичним транспортом міста Запоріжжя / О.Ф. Кузькін, Д.С. Пожидаєв - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 124-126 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 7. Михайленко В.О. Негативний екологічний аспект електромобілів / В.О. Михайленко, І.М. Райда - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 119-121 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 8. Райда І.М. Вантажні електромобілі та перспективи їх розповсюдження / І.М. Райда, О.С. Олексенко - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 117-119 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 9. Райда І.М. Вирішення транспортної проблеми біля великих об’єктів тяжіння в умовах міської забудови / І.М. Райда, Д.В. Вічев - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 114-117 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 10. Райда І.М. Доцільність використання вантажних електромобілей в сучасних умовах / І.М. Райда, В.О. Михайленко - Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції 16–17 червня 2022 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 8-10 с. http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/9069/1/K_Turpak.pdf
 11. Райда І.М. Практика застосування однобічного руху транспорту для підвищення пропускної здатності дорожньої мережі / І.М. Райда, С.О. Дремух - Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції 16–17 червня 2022 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 60-63 с. http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/9069/1/K_Turpak.pdf
 12. Сущенко Р.В. Аналіз показників ефективності використання автомобільного та залізничного транспорту при реалізації металопрокату через металобази / Р.В. Сущенко, Л.А. Веремеєнко, Д.Т. Шелунцов - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 98-100 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 13. Тарасенко О.В. Безпека дорожнього руху «до» та «під час» воєнного стану / О.В. Тарасенко, А.А. Матвієнко - Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції 16–17 червня 2022 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 58-60 с. http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/9069/1/K_Turpak.pdf
 14. Тарасенко О.В. Особливості використання тонованого автомобільного скла / О.В. Тарасенко, А.А. Матвієнко, Т.О. Лескова - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 114 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 15. Тарасенко О.В. Питання впровадження велосипедної інфраструктури в містах України / О.В. Тарасенко, О.В. Гайдачук, В.І. Ходан - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 112-113 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 16. Тарасенко О.В. Технічний стан транспортного засобу як фактор впливу на безпеку дорожнього руху / О.В. Тарасенко, Г.О. Лебідь, О.О. Падченко, А.А. Матвієнко - Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції 16–17 червня 2022 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 68-70 с. http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/9069/1/K_Turpak.pdf
 17. Трушевський В.Е. Алгоритм роботи табло зворотного відліку залишкового часу дорожніх світлофорів на об’єктах з пішохідними викличними пристроями / В.Е. Трушевський, В.С. Кретов - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 121-122 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 18. Трушевський В.Е. Застосування фазозаміщення при адаптивному регулюванні / В.Е. Трушевський - Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції 16–17 червня 2022 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 77-80 с. http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/9069/1/K_Turpak.pdf
 19. Трушевський В.Е. Особливості регулювання руху за окремими напрямами при наявності велопішохідних переїздів / В.Е. Трушевський, В.І. Ходан - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 122-124 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 20. Турпак С.М. Дослідження ефективності різних варіантів доставки коксу на металургійне підприємство / С.М. Турпак, А.А. Груша - Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції 16–17 червня 2022 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 81 с. http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/9069/1/K_Turpak.pdf
 21. Турпак С.М. Підвищення ефективності доставки гранульованого пеку / С.М. Турпак, Г.О. Лебідь, Р.В. Сиваш - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 100-101 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 22. Турпак С.М., Грицай С.В., Сілін О.О. Підвищення ефективності обслуговування транспортних потоків в умовах станції «Східна» ПАТ «Запоріжсталь» / С.М. Турпак, С.В. Грицай, О.О. Сілін - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 103-104 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 23. Турпак С.М. Підвищення ефективності транспортного обслуговування бункерів доменного цеху / С.М. Турпак, О.О. Падченко, Є.Г. Кузьміна - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 101-102 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 24. Турпак С.М. Удосконалення моделі перевезеь чавуну в умовах ремонту колій / С.М. Турпак, Н.М. Турпак, Б.К. Гончар - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 104-105 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 25. Харченко Т.В. Удосконалення управління перевезенням вантажів в міжміскіх напрямках / Т.В. Харченко, М.О. Булах - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 108-109 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf