Ви є тут

Головна

Загальна кількість доповідей на конференціях - 36.
В тому числі на міжнародних конференціях - 7.
В тому числі за авторством молодих учених - 3.

 1. Kotov О. Analysis of prospects for the development of the network of helicopter service points based on a logistics approach / O.Kotov, S.Turpak, S.Boiko, V.Puzanov - 7th International  New York conference on evolving trends in interdisciplinary research & practices date and place October1-3, 2022, Manhattan, New York City. P 849.
 2. Turpak S. Improving the efficiency of cargo fronts of PJSC “Zaporizhstal” in the condition of transportation of steel products by road / S. Turpak, L. Vasylieva, O. Ostrohliad, L. Veremeenko - Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects: thesis, June 2022 / Executive editor: Chernetska-Biletska N. – Dnipro: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2022. - P. 43-45. https://filelibsnu.at.ua/conference/Zb_nauk_pr_23-06-2022.pdf
 3. Бойко С.М. До питання впровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій на транспорті / С.М. Бойко, О.Б. Котов, Д.В. Прокопенко - Стан та перспективи розвитку електричного транспорту : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 23–25 листоп. 2022 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [редкол.: Н. І. Кульбашна, А. В. Коваленко та ін.]. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – С.140-141.
 4. Бойко С. Екологічні аспекти застосування відновлюваних джерел енергії у транспортній галузі / С. Бойко, В. Моісеєва, Д. Піскун - Вплив виробництва, передачі, розподілу та використання електроенергії на навколишнє середовище [Електронне видання] : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 24-25 листопада 2022 р.) / за заг. ред. проф. Я. О. Адаменка.– Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – С. 147-149.
 5. Васильєва Л.О. Особливості здійснення міжнародних автомобільних вантажних перевезень в умовах війни / Л.О. Васильєва, О.О. Острогляд, М.О. Коваль - Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції 16–17 червня 2022 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 11-13 с. http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/9069/1/K_Turpak.pdf
 6. Васильєва Л.О. Удосконалення технологічного процесу вивантаження гарячекатаного металопрокату в річковому порту / Л.О. Васильєва, О.О. Острогляд, К.М. Чеботар - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 110-112 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 7. Васильєва Л.О. Удосконалення технологічного процесу доставки трубної заготовки / Л.О. Васильєва, Т.В. Харченко, В.О. Моісеєва - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 106-108 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 8. Каплуновська А.М. Поняття та правова природа договору перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом / А.М. Каплуновська, А.А. Матвієнко - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 96-98 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 9. Кузькін О.Ф. Дослідження роботи міського громадського транспорту Запоріжжя в умовах запровадження карантинних обмежень / О.Ф. Кузькін, І.М. Райда - Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Збірник тез доповідей. – К.: НТУ, 2022, Вип. 78. – С. 197. https://drive.google.com/file/d/1yhVlySe-r3EHbJt98UoRZEW94NhxOzk7/view
 10. Кузькін О.Ф. Компетентності з управління цифровими змінами у підготовці здобувачів вищої освіти з транспортних технологій / О.Ф. Кузькін - Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції 16–17 червня 2022 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 49-51 с. http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/9069/1/K_Turpak.pdf
 11. Кузькін О.Ф. Статистичний аналіз мереж контактів пасажирів міського громадського транспорту / О.Ф. Кузькін, І.М. Райда - Міжнародна конференція «Інтелектуальні транспортні системи: екологія, безпека, якість, комфорт» – К.: НТУ, 29-30 листопада 2022 р. https://drive.google.com/file/d/1p2IBBnnsOP5Xt_aFF9WCOeN-_bSGpzPu/view
 12. Кузькін О.Ф. Формування попиту на перевезення пасажирів міським електичним транспортом міста Запоріжжя / О.Ф. Кузькін, Д.С. Пожидаєв - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 124-126 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 13. Михайленко В.О. Негативний екологічний аспект електромобілів / В.О. Михайленко, І.М. Райда - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 119-121 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 14. Райда І.М. Вантажні електромобілі та перспективи їх розповсюдження / І.М. Райда, О.С. Олексенко - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 117-119 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 15. Райда І.М. Вирішення транспортної проблеми біля великих об’єктів тяжіння в умовах міської забудови / І.М. Райда, Д.В. Вічев - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 114-117 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 16. Райда І.М. Доцільність використання вантажних електромобілей в сучасних умовах / І.М. Райда, В.О. Михайленко - Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції 16–17 червня 2022 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 8-10 с. http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/9069/1/K_Turpak.pdf
 17. Райда І.М. Практика застосування однобічного руху транспорту для підвищення пропускної здатності дорожньої мережі / І.М. Райда, С.О. Дремух - Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції 16–17 червня 2022 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 60-63 с. http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/9069/1/K_Turpak.pdf
 18. Сущенко Р.В. Аналіз показників ефективності використання автомобільного та залізничного транспорту при реалізації металопрокату через металобази / Р.В. Сущенко, Л.А. Веремеєнко, Д.Т. Шелунцов - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 98-100 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 19. Сущенко Р.В. Культурологічна спрямованість професійної підготовки інженерних кадрів – педагогічна парадигма її оновлення / Р.В. Сущенко - Всеукраїнська науково-практична конференція "Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх тансформацій" 13 травня 2022 р. – Глухів : Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2022.
 20. Тарасенко О.В. Безпека дорожнього руху «до» та «під час» воєнного стану / О.В. Тарасенко, А.А. Матвієнко - Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції 16–17 червня 2022 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 58-60 с. http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/9069/1/K_Turpak.pdf
 21. Тарасенко О.В. Вплив тонування автомобільного скла на безпеку руху / О. В. Тарасенко, Т. В. Харченко, Г. О. Лебідь, А. А. Матвієнко, Т. О. Лескова - Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2022. Pp. 235-241. https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovations-and-prospects-of-world-science-2-4-fevralya-2022-goda-vankuver-kanada-arhiv/
 22. Тарасенко О.В. Особливості використання тонованого автомобільного скла / О.В. Тарасенко, А.А. Матвієнко, Т.О. Лескова - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 114 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 23. Тарасенко О.В. Перевезення пального в умовах воєнного стану / О.В. Тарасенко, А.А. Матвієнко - Science and innovation of modern world. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2022. Pp. 304-310. https://sci-conf.com.ua/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-innovation-of-modern-world-26-28-10-2022-london-velikobritaniya-arhiv/
 24. Тарасенко О.В. Питання впровадження велосипедної інфраструктури в містах України / О.В. Тарасенко, О.В. Гайдачук, В.І. Ходан - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 112-113 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 25. Тарасенко О.В. Технічний стан транспортного засобу як фактор впливу на безпеку дорожнього руху / О.В. Тарасенко, Г.О. Лебідь, О.О. Падченко, А.А. Матвієнко - Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції 16–17 червня 2022 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 68-70 с. http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/9069/1/K_Turpak.pdf
 26. Трушевський В.Е. Алгоритм роботи табло зворотного відліку залишкового часу дорожніх світлофорів на об’єктах з пішохідними викличними пристроями / В.Е. Трушевський, В.С. Кретов - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 121-122 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 27. Трушевський В.Е. Застосування фазозаміщення при адаптивному регулюванні / В.Е. Трушевський - Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції 16–17 червня 2022 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 77-80 с. http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/9069/1/K_Turpak.pdf
 28. Трушевський В.Е. Особливості регулювання руху за окремими напрямами при наявності велопішохідних переїздів / В.Е. Трушевський, В.І. Ходан - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 122-124 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 29. Трушевський В.Е. Технічне забезпечення світломаскування світлофорних об’єктів / В.Е. Трушевський - Безпека дорожнього руху в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, (м. Кривий Ріг, 27 травня 2022 року). : Кривий Ріг, 2022. С. 126-130.
 30. Турпак С.М. Дослідження ефективності різних варіантів доставки коксу на металургійне підприємство / С.М. Турпак, А.А. Груша - Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції 16–17 червня 2022 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 81 с. http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/9069/1/K_Turpak.pdf
 31. Турпак С.М. Підвищення ефективності доставки гранульованого пеку / С.М. Турпак, Г.О. Лебідь, Р.В. Сиваш - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 100-101 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 32. Турпак С.М., Грицай С.В., Сілін О.О. Підвищення ефективності обслуговування транспортних потоків в умовах станції «Східна» ПАТ «Запоріжсталь» / С.М. Турпак, С.В. Грицай, О.О. Сілін - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 103-104 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 33. Турпак С.М. Підвищення ефективності транспортного обслуговування бункерів доменного цеху / С.М. Турпак, О.О. Падченко, Є.Г. Кузьміна - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 101-102 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 34. Турпак С.М. Сучасні аспекти розвитку транспортної галузі / С.М. Турпак, Ю.С. Федірко, К.В. Майборода - Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2022) : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 20 грудня 2022 р.) : тези доповідей – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – С. 80-81.
 35. Турпак С.М. Удосконалення моделі перевезеь чавуну в умовах ремонту колій / С.М. Турпак, Н.М. Турпак, Б.К. Гончар - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 104-105 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 36. Харченко Т.В. Удосконалення управління перевезенням вантажів в міжміскіх напрямках / Т.В. Харченко, М.О. Булах - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 108-109 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf