Ви є тут

Головна

           Загальна кількість доповідей на конференціях - 24.
           В тому числі на міжнародних конференціях - 3.
           В тому числі за авторством молодих учених - 5.

 

 1. Babushkin, G. Improvement of micro-logistic control system of transportation process at industrial plants / G. Babuskin, О. Kuz'kin, А. Kaplunovska // These of international scientific conference, 2018.
 2. Tarasenko, O. Analysis of causes affecting on road traffic safety / O.Tarasenko, O.Kuz`kin // Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects: thesis, May 2018, Italy / Executive editor: Chernetska-Biletska N. – Severodonetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2018. – P. 115-117.
 3. Trushevsky, V. Calculation of traffic light regulation regimes, taking into account empirical characteristics of transport motion / V. Trushevsky, S. Turpak, S. Gritcay // Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects: thesis, May 2018, Italy / Executive editor: Chernetska-Biletska N. – Severodonetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2018. – P. 123-125.
 4. Васильєва, Л.О. Удосконалення технології доставки продукції металургійного підприємства / Васильєва Л.О., Турпак С.М., Мирончак Д.П.  // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2018 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3412.
 5. Каплуновська А.М. Сучасні приоритети розвитку транспортного законодавства в Україні / А.М. Каплуновська, Н.Ю. Бистра (Т-827сп) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – С.131-133 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
 6. Кузькін О.Ф. Аналіз транспортної рухливості населення міста Запоріжжя / Кузькін О.Ф. // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф.: тези доп. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - с. 125-127 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
 7. Кузькін О.Ф. Дослідження впливу надійності автобусного розкладу на тривалість очікування пасажирів / Кузькін О.Ф. // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2018 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3412.
 8. Острогляд О.О. Формалізація структури управління транспортно-складською системою в умовах змерзання вантажів /О. О.Острогляд // «Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку»: науково-практична конф.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. –2018. – С. 25 http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3412.
 9. Райда, І.М. Аналіз використання автобусів різної місткості на автобусних міських маршрутах / І.М.Райда, Н.С. Юзвук // регіональна науково-практична конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів «Транспортні системи і технології: проблеми та перспективи розвитку», ЗНТУ, 2018 http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3412.
 10. Райда І. М. Дослідження пасажиропотоків на автобусних маршрутах 18 та 81 міста Запоріжжя / І.М.Райда, Н.С. Юзвук (Т-813м) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – С.134-136 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
 11. Райда, І.М. Проблема перевезення пільгової категорії громадян автобусними маршрутами у місті Запоріжжя / І.М.Райда, Т.В. Жиленко // регіональна науково-практична конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів «Транспортні системи і технології: проблеми та перспективи розвитку», ЗНТУ, 2018 http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3412.
 12. Сидоренко Ю.Т. Методика работы ревизорского аппарата по безопасности движения на железнодорожном транспорте промышленных предприятий / Сидоренко Ю.Т., Турпак С.Н. // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2018 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3412.
 13. Тарасенко, О. В. Аналіз причин зростання рівня аварійності / О.В. Тарасенко  // Транспортні системи та технології : проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2018 року [Електронний ресурс]/ Редкол.: С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3412.
 14. Тарасенко, О. В. Дослідження факторів, що впливають на рівень безпеки дорожнього руху / О. В. Тарасенко  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф.: тези доп. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с. 127-129 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
 15. Трушевський В.Е. Особливості застосування фазоподібних перехідних інтервалів . / Трушевський В.Е. // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2018 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3412.
 16. Трушевський В.Е. Розрахунок параметрів режиму гучномовного пристрою для пішоходів зі слабким зором / Трушевський В.Е. // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф. : тези доп. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - с. 124-125 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
 17. Турпак С.М. Аналіз використання схем навантаження металопродукції на металевих багатооборотних піддонах / Турпак С.М., Васильєва Л.О., Панова А.Д. // Тиждень науки: науково-практична конф.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.138-140 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
 18. Турпак С.М. Аналіз причин нестабільного функціонування внутрішньозаводської системи доставки агломерату / Турпак С.М., Завальна Ю.М. // Тиждень науки: науково-практична конф.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.123-124 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
 19. Турпак С.М. Використання інформаційнодиспетчерської системиуправління залізничним транспортом для контролютехнічного стану вагонів / Турпак С.М., Михайленко Л.С. // Тиждень науки: науково-практична конф.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.133-134 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
 20. Турпак, С.Н. Методика работы ревизорского аппарата по безопасности движения на железнодорожном транспорте промышленных предприятий / Сидоренко Ю.Т., Турпак С.Н. // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку: наук.- практ. конф., 12 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с. 48-49 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3412.
 21. Турпак С.М. Регресійний аналіз процесу розігріву вантажів наметалургійному підприємстві / Турпак С.М., Острогляд О.О. // Тиждень науки: науково-практична конф.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.122-123 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
 22. Турпак С.М.  Удосконалення підходу до розробки навчальних планів спеціальності «Транспортні технології» / Турпак С.М., Сущенко Р.В., Грицай С.В. // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2018 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3412.
 23. Турпак, С.М. Удосконалення технології доставки продукції металургійного підприємства / Васильєва Л.О.,  Турпак С.М.,  Мирончак Д.П. // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку: наук.- практ. конф., 12 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с. 33-34 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит.екрана http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3412.
 24. Харченко Т.В. Особливості вибору транспортних засобів під час перевезення небезпечних вантажів / Харченко Т.В., Кудінова К.Ю. (T-814) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – С.129-131 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.