Ви є тут

Головна

Тези доповідей на конференціях за 2023 рік

 

Тези доповідей на конференціях за 2022 рік

 1. Кріпак, А. О. Регресійний аналіз для отримання оптимального хімічного складу жароміцного сплаву / А.О. Кріпак (аспірант ЗНУ), В.Г. Міщенко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації» (30 вересня 2022). Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. - С.153–156.
 2. Кріпак, А. О. Структура та механічні властивості аустенітних жароміцних сплавів різного функціонального призначення / А.О. Кріпак (аспірант ЗНУ), В.Г. Міщенко, В.В. Корнієнко (аспірант) // ХV Міжнародна науково-технічна конференція “Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів” (8 листопада 2022). Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С. 104-108.
 3. Тонконог, Д. М. Порівняльні характеристики спеціальної теплостійкої сталі 09Х3НМ3ФБч зі світовими аналогами в авіадвигунобудуванні / Д.М. Тонконог (аспірант ЗНУ), В.Г. Міщенко, А.О. Харченко (аспірант) // ХV Міжнародна науково-технічна конференція “Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів” (8 листопада 2022). Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.135-139.
 4. Кріпак А. О., Міщенко В. Г. РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЖАРОМІЦНОГО СПЛАВУ. Матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток сучасної науки та. освіти: реалії, проблеми якості, інновації" (30 вересня 2022). Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. 153-156.
 5.  Кріпак А. О., Міщенко В. Г., Корнієнко В. В. СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АУСТЕНІТНИХ ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВІВ РІЗНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. XV Міжнародна науково-технічна конференція "Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів" (8 листопада 2022). Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 6.  Тонконог Д. М., Міщенко В. Г., Харченко А. О. ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕПЛОСТІЙКОЇ СТАЛІ 09Х3НМ3ФБч ЗІ СВІТОВИМИ АНАЛОГАМИ В АВІАДВИГУНОБУДУВАННІ. XV Міжнародна науково-технічна конференція "Нові сталі та. сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів" (8 листопада. 2022). Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 7.  Шаломєєв, В.А. Економнолегована сталь для гірничодобувної промисловості України [Електронний ресурс] / В.А. Шаломєєв, О.В. Лютова, А.П. Дудіна (М-811) // Тиждень науки-2022. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2022 р. : тези доп. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С. 149-150.
 8.  Петрик, К.В. Основи біоніки в дизайні та архітектурі [Електронний ресурс] / К.В. Петрик (БАД-530), С.А. Бовкун // Тиждень науки-2022. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2022 р. : тези доп. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С. 150-152.
 9.  Smola, D. The personalization of the training course «descriptive geometry, engineering and computer graphics» with technologies BYOD [Електронний ресурс] // D. Smola (Tз-411сп), E. Bazhmina // Тиждень науки-2022. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2022 р. : тези доп. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С. 152-153.
 10.  Бажміна, Е. А. Застосування таксономії Блума в освітньому процесі [Текст] / Е. А. Бажміна // Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2022 : XІV Міжнародна науково-технічна конференція, 28-29 квітня 2022 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – С. 33-35.
 11.  Чебан, Ю.А. Еко стиль у сучасному проектуванні [Електронний ресурс] / Ю.А. Чебан (БАД-530), О.Б. Корнієнко // Тиждень науки-2022. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2022 р. : тези доп. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С. 153-154.

Тези доповідей на конференціях за попередні роки:

  Тези доповідей на конференціях за 2021 рік кафедри НГІКГ

  Тези доповідей на конференціях за 2020 рік кафедри НГІКГ

  Тези доповідей на конференціях за 2019 рік кафедри НГІКГ

   Тези доповідей на конференціях за 2018 рік кафедри НГІКГ

  Тези доповідей на конференціях за 2017 рік кафедри НГІКГ

  Тези доповідей на конференціях за 2016 рік кафедри НГІКГ

  Тези доповідей на конференціях за 2015 рік кафедри НГІКГ