Ви є тут

Головна

2009 рік

 1. Тарасенко, О. В. Експертна система Clips як інструмент підтримки прийняття рішень  / О. В. Тарасенко // Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., 13–17 квітня 2009 р., Запоріжжя /// відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – Т. 1.– С. 45.
 2. Турпак, С.М. Дослідження структури формування собівартості перевезень на металургійних підприємствах на прикладі ВАТ «Запоріжсталь»  / С.М.Турпак, Д.В.Бондаренко // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2009. – Т. 1. – С. 46.
 3. Турпак, С.М. Імітаційне моделювання транспортно-складських процесів на ЗАТ «ЗАЗ»  / С.М.Турпак, К.В.Бабюк // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2009. – Т. 1. – С. 47-48.
 4. Турпак, С.М. Факторний аналіз транспортних процесів на ВАТ «Запоріжсталь»  / С.М.Турпак, В.І. Годз // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2009. – Т. 1. – С. 49.

2008 рік

 1. Бабушкін Г.Ф. Досвід впровадження логістичних принципів управління транспортно-виробничими процесами в умовах автомобілебудівного заводу / Г.Ф. Бабушкін, В.П.Юдін, Ю.В. Данько // Маркетинг та логістика в системі менеджменту. Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 6-8 листопада 2008 р.). Львів: Львівська політехніка. С. 14-15.
 2. Бабушкін, Г.Ф. Принципи мікрологістичного управління транспортно-виробничими процесами виготовлення автомобілів на ЗАТ "ЗАЗ" / Г.Ф. Бабушкін, А.М. Каплуновська, Г.О. Лебідь // Тиждень науки. Те­зи до­повідей на­уко­во-технічної кон­фе­ренції – За­поріжжя: ЗНТУ, 2008.
 3. Грицай С.В. Використання сучасних засобів мультимедіа у навчальному процесі підготовки бакалаврів з напрямку 1004 "Транспортні технології"[Текст]  / С. В. Грицай //.. – С. 34-35. Тиждень науки: Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 21 - 25 квітня 2008 року. Т. 1 / Відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 266 с. – Укр., рос., англ. Мовами
 4. Каплуновська, А.М. Досвід закордонного правового регулювання дорожнього руху  / А.М. Каплуновська // Тиждень науки. Те­зи до­повідей на­уко­во-технічної кон­фе­ренції – За­поріжжя: ЗНТУ, 2008.
 5. Юдин, В.П. Досвід впровадження логістичних принципів управління транспортно – виробничими процесами в умовах автомобілебудівного заводу / В.П. Юдін, Г.Ф. Бабушкін, Ю.В. Данько // Матеріали VIIміжнародної НПК «Маркетинг та логістика в системах менеджменту», Львів, ЛПІ, 2008 р.
 6. Турпак, С.М. Концепция развития транспортной системы ЗАО «ЗАЗ»  / С.М.Турпак, К.В.Бабюк // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2008. – Т. 1. – С. 50-51.
 7. Турпак, С.М. Концепція розвитку автоматизованих систем оптимізації перевезень пасажирів на автомобільному транспорті  / С.М.Турпак, Є.І.Іванов // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2008. – Т. 1. – С.52-53.
 8. Турпак, С.М. Концепція розвитку промислового транспорту прокатного виробництва на прикладі ВАТ «Запоріжсталь»  / С.М.Турпак // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2008. – Т. 1. – С. 45-46.

2007 рік

 1. Васильєва, Л.О. Нове в документальному оформленні міжнародних автомобільних перевезень / Васильєва Л.О. // Тиждень на­уки. Те­зи до­повідей на­уко­во-технічної кон­фе­ренції, За­поріжжя, 23–28 квітня 2007 р. / Ред­кол.: Ю. М. Вну­ков (відпов. ред.) та інш. – За­поріжжя: ЗНТУ, 2007.
 2. Грицай С.В. Вероятностно-статистический анализ потока отказов железнодорожного пути технических средств на ОАО "Запорожсталь" [Текст]  / С. В. Грицай //. – С. 41-42.Тиждень науки: Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 23 - 28 квітня 2007 року. Т. 1 / Відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 229 с. – 978-966-7809-77-5 ISSN 978-966-7809-78-2. Укр., рос., англ. мовами
 3. Райда, І.М. К вопросу зависимости зон успокоенного движения от характеристик внешней улично-дорожной сети / І.М.Райда // щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2007».
 4. Тарасенко, О. В. Управління проектами маршрутизації перевезень: від командного прийняття рішень до індивідуальних  / В. С. Марунич, О. В. Тарасенко // 63 науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. – К: НТУ, 2007. – С. 193 – 194.
 5. Тарасенко, О. В. Управління проектами при удосконаленні  маршрутної мережі / О. В. Тарасенко // Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., 13–17 квітня 2009 р., Запоріжжя /// відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – Т. 1.– С. 45
 6. Турпак, С.М. Координація роботи приміського та міського електротранспорту міста Запоріжжя  / С.М.Турпак, Л.А.Веремеєнко // Тиждень науки. –Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – Т. 1. – С. 37-38.
 7. Турпак, С.М. Удосконалення транспортного обслуговування пасажирів між районом на набережної магістралі та правобережною частиною м.Запоріжжя / С.М.Турпак, Є.І.Іванов // Тиждень науки. –Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – Т. 1. – С. 49-50.
 8. Юдин, В.П. Транспортно-екологічні проблеми індустріальних центрів України / В.П. Юдін, І.Л. Бройде, О.О. Падченко // Матеріали Міжнародної НПК «Митна політика та актуальні проблеми», м. Дніпропетровськ, 2007 р.

2006 рік

 1. Бабушкин Г.Ф. Проблемы транспортного обслуживания производственных цехов. / Г.Ф. Бабушкин, Е.А. Мигунова // Материалы XXXIII международной научно-технической конференции молодёжи. Запорожье: ОАО «Запорожсталь», 2006. – С.54.
 2. Кузькін О.Ф., Грицай С.В. Автоматизована обробка даних про виконання середнього та капітального ремонтів залізничних колій комбінату "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"[Текст] . – С. 23-24. Тиждень науки: Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. Т. 1. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006
 3. Кузькін О.Ф., Грицай С.В. Автоматизована обробка даних про пасажиропотоки на маршрутах міського транспорту. [Текст]  / О.Ф. Кузькин, С. В. Грицай // – С. 21-22. Тиждень науки: Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. Т. 1. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006
 4. Грицай С. В. Автоматизована обробка даних про виконання ремонтів та поточного утримання залізничних колій [Текст]  / Грицай С.В., Григор М.А. // Материалы XXXVIII Международной научно-технической конференции ОАО «Запорожсталь». – Запорожье, 2006. – С. 
 5. Райда, І.М. До питання про класифікацію зон усталеного руху у центрі міст / І.М.Райда // щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2006».
 6. Тарасенко, О. В. Ефективність організації пасажирських перевезень на прикладі міста Запоріжжя  / В. С. Марунич, О. В. Тарасенко // 62 наукова конференція професорсько – викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей.-  К.: НТУ, 2006. – 282 с.
 7. Тарасенко, О. В. Обстеження пасажиропотоків на маршрутах міського транспорту як основа оптимізації роботи транспорту / О. В. Тарасенко // Тиждень науки ЗНТУ-2006. Тези доповідей на науково-технічної конференції, Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – т.1. – С. 210.

2005 рік

 1. Підгорний В.І. Тара для транспортування і зберігання довгомірних вантажів / В.І. Підгорний, В.П.Терно, В.П. Юдін, А.М. Каплуновська // Пат. №8010 Україна: МПК B65D 85/20. Власник: ЗНТУ. Опубл. 15.07.2005, Бюл. №7. - 2c.
 2. Бабушкін Г.Ф. Підвищення ефективності управління транспортно-виробничими системами. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, Г.О. Лебідь, Омельченко О.Д.// Тези доповідей науково-технічної конференції. –  Запоріжжя: ЗНТУ – 2005. – С.25.
 3. Грицай, С. В. Концепція інформаційної системи управління технічним утриманням залізничних колій промислових підприємств [Текст]  / С. В. Грицай, Кузькін О.Ф. Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. Т. 1. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005
 4. Райда, І.М. Вибір рівня обмеження інтенсивності в зонах усталеного руху / І.М.Райда // щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2005».
 5. Тарасенко, О. В. Побудова раціональних маршрутних систем у містах  / В. С. Марунич, О. В. Тарасенко // Тиждень науки ЗНТУ - 2005. Тези доповідей на науково-технічної конференції, Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 275 с.
 6. Турпак, С.М. Підвищення ефективності використання власних вантажних вагонів на металургійних підприємствах  / С.М.Турпак // Тиждень науки. Тези доповідей науково-технічної конференції. Запоріжжя, 2005. – С.30.

2004 рік

 1. Бабушкин Г.Ф. Дипломное проектирование на основе транспортной логистики. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, С.Б. Беликов, В.Ф.Козырев, В.П.Юдин // Східно-Європейський журнал передових технологій. Харків. – 2004 - №4(10). ISSN 1729-3744 – C.140-142.
 2. Бабушкин Г.Ф. Проверка надежности работы однокамерного судоходного шлюза Днепрогэс II [Текст]/Г. Ф. Бабушкин, В. И. Подгорный, В. П. Юдин, А. В. Тарасенко, А. Б. Шабельник// Східно – Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2004, № 3 – С. 24-27.
 3. Тарасенко, А. В. Проблемы организации пассажирских перевозок в  г. Запорожье  / А. В. Тарасенко // Сборник научных трудов национального горного университета, № 19, том 5 – Днепропетровск: НГУ, 2004– С. 2.
 4. Турпак, С.М. Оптимизация резерва порожних вагонов для обеспечения ритмичной работы фронтов погрузки металлургического предприятия  / С.М.Турпак // Материалы XXXІ Международной научно-технической конференции ОАО «Запорожсталь». – Запорожье, 2004. – С.55-56.
 5. Юдин, В.П. Проблемы надежности электронных систем управления автомобильных двигателей / В.П.Юдин, Г.В.Борисенко, О.О. Падченко // Збірник наукових праць НТУ м.Дніпропетровськ, №24, 2004.

2003 рік

 1. Бабушкин Г.Ф. Проблеми управління транспортно-виробничими мікрологістичними системами. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, Г.О. Лебідь//   Зб. доп. 5 міжн. наук.-практ. Конф «Ринок послуг комплексних трансп. систем та прикл. пробл. логістики». –  К.: Автоекспо. – 2003. –  С. 98-102.
 2. Турпак, С.М. Повышение эффективности использования вагонов при организации погрузки готовой продукции металлургического предприятия  / С.М.Турпак, В.П.Юдін // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції  «Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики». – Київ, 2003. – С.76-80.
 3. Турпак, С.М. Совершенствование грузовой и коммерческой работы на ОАО «Запорожсталь» в условиях реструктуризации вагонного парка железных дорог Украины  / С.М.Турпак // Материалы XXX Международной научно-технической конференции ОАО «Запорожсталь». – Запорожье, 2003. – С.42-43.

2002 рік

 1. Райда, І.М. Концепция организации транспортного потока с оптимизацией его экологических показателей / І.М.Райда // АвтоЭкспо, Киев, 2002.

2001 рік

 1. Бабушкин Г.Ф. Принципы автоматизации информационных потоков в системах управления процессами межцеховых перевозок. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин //  Зб. наук. праць міжн. конф. «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» – Хмельницький: НТЖ «ВОТТП». – 2001. – С.24-26.
 2. Турпак, С.М. Использование компьютерных информационных технологий для ускорения доставки грузов в условиях ОАО «Запорожсталь»  / С.М.Турпак, В.П.Юдін // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики». – Київ, 2001. – С.118-121.

2000 рік

 1. Бабушкин Г.Ф. Управление запасами в микрологических системах заводских переврзок. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, В.В. Чередниченко//  Зб. доп. міжн. наук. практ. Конф. «Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики» (Транспорт+Логістика). – К: Автоекспо. – 2000. – С. 45-50.
 2. Лащених, О.А. Планирование работы путевого хозяйства промышленных предприятий на основе принципов логистики [Текст]  / Лащених О.А., С. В. Грицай // Збірник доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції “Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики” 2000.

1999 рік

 1. Бабушкин Г.Ф. Определение оптимальных сроков замены транспортных машин при поэтапном оснащении перевозочного процесса. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.В.Тарасенко//  Тез. Докладов научно-технической конференции молодых специалистов «Азовсталь - 99». – Мариуполь. – 1999. – С.39.
 2. Бабушкин Г.Ф. Ситуационное моделирование процесса управление доставкой материалов в условиях комбината «Запорожсталь». [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.Ф. Кузькин//  Тез. Докладов научно-технической конференции молодых специалистов «Азовсталь - 99». – Мариуполь. – 1999. – С.38-39.
 3. Бабушкин Г.Ф. Управление процесами заводских перевозок в аспекте логистических систем. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин //  Зб. докл. міжн. наук.практ. Конф. «Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики» (Транспорт+Логістика). – Київ: Автоекспо, – 1999. – С. 104-112.
 4. Тарасенко, А. В. Комплексная задача расчета потребного количества транспортных машин и их замены в плановом периоде  / А.В. Тарасенко // Збірник наукових праць Східноукраїнського державного університету: Технічні науки (промисловий транспорт, машинобудування, автоматизація, безпека життєдіяльності). За заг. ред. В. М. Грибанова. – Луганськ: Вид – во Східноукр. Держ. Ун-ту, 1999. - 1 с.
 5. Юдин, В.П. Эффективное устройство для снижения токсичности отработавших газов автомобилей / В.П. Юдин, И.М. Райда, Л.Г. Осаул // Тезисы докладов НПК ВНУ, г.Луганск, 1999.

1998 рік

 1. Бабушкин Г.Ф. Концепция логистики внутризаводских перевозок. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.Ф. Кузькин, Т.В. Харченко //  Збірник статей «Інформаційні технології на транспорті. Стан справ та основні напрямки розвитку» Міжнародна наукова конференція. – К.: УТУ, – 1998. – С.22-25.
 2. Бабушкин Г.Ф. Логистическая система внешних железнодорожных перевозок на ОАО «Запорожсталь». [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.И. Волощук, А.Г. Павлец, В.П. Юдин//    Сб. докл.межд. научно-практ. конф. «Логистика Приазовья – евротехнология материальных потоков». –  Мариуполь, –  1998. –  С.59-63.
 3. Бабушкин Г.Ф. Микрологистическая система межцеховых перевозок в условиях электромашиностроительных предприятий. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, В.М. Сергиенко, В.П. Юдин //   Сб. докл.межд. научно-практ. конф. «Логистика Приазовья – евротехнология материальных потоков». –   Мариуполь, –   1998. –   С.53-58.

1997 рік

 1. Бабушкин Г.Ф. Дипломное проектирование по организации перевозок на основе транспортной логистики. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, В.П. Юдин//  Зб. Наук. Праць науково-метод. конф. «Сучасні проблеми підготовки інженерів». –  Запоріжжя: ЗГТУ, –  1997. –  С. 79-80.
 2. Юдин, В.П. Опыт подготовки инженеров по двухступенной системе"колледж-университет" / В.П. Юдин, А.А. Лащёных // Збірник наукових праць НМК "Сучасні прблеми підготовки інженерних кадрів", 1997.
 3. Юдин, В.П. Транспортно-экологичиские проблемы индустриальных центров Украины / В.П. Юдин, В.Ф. Козырев // Сборник трудов XVI межд. НТК, г. Белград, 1997.

1995 рік

 1. Бабушкин Г.Ф. Автоматизированное управление доставкой материалов в основное производство металлургического комбината. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, Сирко В.А.//  Материалы международной научно-практической конференции. – Луганск: ВУГУ, –  1995. –  С. 206.

1983 рік

 1. Бабушкин Г.Ф. Методика расчёта оптимальных внутризаводских маршрутов работы безрельсового колёсного транспорта с помощью ЭВМ ЕС-1020 [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, Т.В. Бычкова, А.Н. Каплуновская//  Материалы научно-технической конференции в Могилёвском ПКТИАМ, –  1983. – С.41-44.

1972 рік

 1. Бабушкин Г.Ф. Вопросы многоэтапного оснащения грузовых фронтов. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин// Материалы VIII Общесетевой конференции в МИИТе., М.: МИИТ. – 1972. – С.30-31.