Ви є тут

Головна

1.            Дьячук Т.С. Обобщенная схема обслуживания задания в распределённой среде / Т.С. Дьячук // Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій", 17–19 вересня 2014 р., Запоріжжя. – 2014. – С. 149–150.
2.            В.О. Фільченко  БАГАТОПОТОЧНІСТЬ У ГРАФІЧНИХ ДОДАТКАХ ДЛЯ ОС ANDROID [Текст]  / В.О. Фільченко, В.В.Іщук, Т.С. Дьячук // Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.109. – ISBN 978-617-529-102-3
3.            А.О. Слободенюк  СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ANDROID-ДОДАТКІВ [Текст]  /А.О. Слободенюк , А.О. Польський, Т.С. Дьячук // Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.108. – ISBN 978-617-529-102-3
4.            Дьячук Т.С. Оптимизация планирования ресурсов в распределенных вычислительных системах / Т.С. Дьячук // Тиждень науки. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р. – Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – Т.1. – С. 226.
5.            Дьячук Т.С. Модель обслуживания пользовательского задания в распределённой среде / Т.С. Дьячук // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції (19–21 вересня 2012 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – с. 144-145
6.            Растворов С.И. Использование экономического подхода к задаче распределения ресурсов GRID / С.И. Растворов, Ю.О. Кокар, Т.С. Дьячук // Тиждень науки. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 9 - 13 квітня 2012 р. – Запоріжжя ЗНТУ, 2012. – Т.1.  – С. 304.
7.            Дьячук Т.С. Модель загрузки кластера / Т.С. Дьячук // Тиждень науки. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 11-15 квітня 2011 р. – Запоріжжя ЗНТУ, 2011. – Т.2.  – С. 41.
8.            Дьячук Т.С. ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ В GRID-СЕРЕДОВИЩІ / Т.С. Дьячук // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (22–24 вересня 2010 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – с. 165-167
9.            Дьячук Т.С. Распределение вычислительной нагрузки в многопроцессорной системе. / Т.С. Дьячук // Современные информационные и электронные технологии. Труды одиннадцатой международной научно-практической конференции. Одесса, Украина, 24–28 мая 2010г. – Политехпериодика, 2010. – Т.1.  –  С. 184
10.       Сметанін Р.І. Модель планувальника виконання паралельних обчислень в розподіленому середовищі. / Сметанін Р.І., Літава А.М., Дьячук Т.С. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 12-16 квітня 2010 р. – Запоріжжя ЗНТУ, 2010. – Т.2. – С. 99.
 
Всього виконано доповідей на 10 конференціях.