Ви є тут

Головна
  1. Дейнега Л.Ю. Використання засобів САПР при підготовці фахівців з інформаційних технологій /Л.Ю. Дейнега // Тиждень науки- -2011: зб. тез доповідей щоріч. науково-практ. Конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя 11–15 квітня 2011 р.). в 4 т. Т.2 / відп. ред. Ю. М. Внуков.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С. 55-56.
  2. Дейнега Л.Ю. Розширення можливостей САПР AutoCAD з використанням її вбудованих засобів / Л.Ю. Дейнега, П.І. Боговін  // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей VIМіжнародної науково – практичної конференції (19-21 вересня 2012 р., м. Запоріжжя) –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 156-157.
  3. Дейнега Л.Ю. Використання AutoLISP для розширення можливостей САПР AutoCAD / Л.Ю. Дейнега // Тиждень науки : тези доповідей науково – практичної конференції,  м . Запоріжжя, 13–19 квітня 2012 р./ редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. –  С. 320-321.
  4. Пархоменко В.Г. Использование web-технологий для создания электронной библиотеки / В.Г. Пархоменко, Л.Ю. Дейнега // Тиждень  науки – 2013: щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ, 11–15 квітня 2013 р.: зб. тез доп. в 5 т.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2013. – Т. 1. – С. 247-248.
  5. Дейнега Л.Ю. Засоби google для бізнесу в  internet / Л.Ю. Дейнега // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей VIІ Міжнародної науково – практичної конференції (17-19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя) –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 136-137.
  6. Дейнега Л.Ю. Використання засобів Google для роботи в Internet / Л.Ю. Дейнега // Тиждень науки- -2014: Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ , Запоріжжя 14–18 квітня 2014 р. в 5 томах. Т.2 / відп. ред. Ю. М. Внуков.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.123-124.