Ви є тут

Головна
 • Бобровський, І.В. SMART-АРХІТЕКТУРА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРАКТИЧНО-НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ [Електронний ресурс] / І.В. Бобровський // Тиждень науки — 2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2020 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. —  С. 55—56. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана.  ISBN 978-617-529-222-8.  —  Мова укр.
 • Бобровський, І. В. SMART-технології як засіб дизайну у проектуванні предметно-просторового середовища [Електронний ресурс] / І. В. Бобровський // Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. — С. 68—69. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.
 • Бобровський, І. В. SMART-технології у дизайні, як засіб енергоресурсозбереження [Текст] / І. В. Бобровський // Сучасні проблеми енергоресурсо-збереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві : [тези доповідей] Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих ученених, Запоріжжя, 6—8 грудня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Акад. буд-ва України, Запорізький нац. техн. Ун-т ; редкол. : Є. Ю. Антипенко (відпов. ред.) [та ін.]. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — С. — Мови укр., англ., рос.
 • Бобровський, І. В. Світло як засіб дизайну [Текст] / І. В. Бобровський // Європейські перспективи сенсу життя : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 11 травня 2018 р. / Запоріжжя. комерц. Приват. ун-т. [та ін.]. — Запоріжжя, КПУ, 2018. — С. — Мови укр., англ., рос.
 • Бобровський І. В. SMART-технології у дизайні, як засіб енергоресурсосбереження [Електронний ресурс] / І. В. Бобровський // Тиждень науки : [тези доповідей] щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.— С. 1379—1380 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. — Назва з тит. екрана. —  Мова укр.
 • Бобровський, І.В. Активізація творчого пошуку у дизайн-проектуванні інтер’єрів та середовища громадського призначення [Електронний ресурс] / І.В. Бобровський //Тиждень науки: щоріч.наук.-практ.конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп./ Редкол.: В.В. Наумик (відпов.ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.- с. 1369-1371- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана
 • Бобровський, І.В. Стиль та функція у дизайні інтер’єрів [Текст] / І.В. Бобровський // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття», присвяченої 95-річчю заснування вищої школи Харкова // Збірник статей. 13 жовтня 2016 р., ХДАДМ. – Харків, 2016. – 180 с. – С. 22-25
 • Бобровський І.В.Співвідношення функції і краси у проектуванні інтер’єрів [Текст] / І.В. Бобровський // Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття: збірник матеріалів Міжн. наук.-практ. конф. ХДАДМ, 13 жовтня 2016 р.: тези доповіді укр. мовою.- Харків, 2016.- С.198-202.
 • Бобровський І.В. Користь, міцність, краса у дизайні інтер’єру [Текст] / І.В. Бобровський // Тиждень науки-2016 : щоріч. наук-практ. конф.викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-22 квітня 2016: тези доповідей у 5-ти Т. ЗНТУ, 2016. - Т.3. - С.103-104.
 • Бобровський І.В.Ділові ігри як засіб моделювання об'ємно-просторового середовища [Текст]/ І.В. Бобровський // Тиждень науки-2015: щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т. ЗНТУ, 2015. - Т.З. - С. 112-113.
 • Бобровський І.В. Співвідношення функції і краси у проектуванні інтер’єрів / І.В. Бобровський // Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції: міжн. наук.-метод. конф. ХДАДМ, 14-16 жовтня 2015р.: тези доповіді укр. мовою.-Харків, 2015.-С. 201-203.
 • Боровський І.В.Фактори впливу на удосконалення підходів у пошуку об’ємної форми середовища [Текст] / І.В. Бобровський // Тиждень науки-2014: щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 14-18 квітня 2014: тези доповідей, в 5-ти Т. ЗНТУ, 2014. - Т.4.-С.93-95.
 • Бобровський І.В. Удосконалення засобів об’ємного моделювання в методиці проектування  предметно-просторового середовища. .[Текст]/ І.В. Бобровський // Молода мистецька наука України: Збірник матеріалів ХVІІІ наукової конференції молодих науковців, докторантів, аспірантів, магістрів, студентів. 27-28 листопада 2014р.– м. Харків,  ХДАДМ , 2014. 
 • Боровський І.В. Асоціативна композиція, як метод мотивації у пошуку об’ємної форми середовища. [Текст]/ І.В. Бобровський // Тиждень науки-2013: щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 15-19 квітня 2013:тези доповідей, у 5-ти Т. ЗНТУ, 2013.  – Т.2.– С. 200-202.
 • Боровський І.В. Інтер'єри виставкового залу " ContemporaryartcenterofUkrain" у м. Київ [Текст] / І.В. Бобровський, А.Ю. Соколова//Тиждень науки-2013:щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 15-19 квітня 2013:тези доповідей, у 5-ти Т. ЗНТУ, 2013.  – Т.2.– С. 225-2226.
 • Бобровський І.В. Пошук художнього образу інтер’єру в проектній діяльності. [Текст]/ І.В. Бобровський // Дизайн-освіта в Україні: перспективи розвитку: Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках VIІ Міжнародного форуму «Дизайн освіта 2013» м. Харків,16-18 жовтня 2013 р.: збірник матеріалів,  Харків: ХДАДМ, 2013 – С. 223-226.
 • Боровський І.В. Інноваційні  методи навчання в підготовці спеціалістів з проектування предметно-просторового середовища суспільного призначення. [Текст]/ І.В. Бобровський // Тиждень науки- 2012:щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ  9–13 квітня 2012 р.:тези доповідей, у 4-х Т. ЗНТУ, 2012. – Т.2.- С. 257-259.
 • Бобровський І.В. Інноваційні методи та засоби візуалізації дизайн-проектів предметно-просторового середовища суспільного призначення. [Текст]/ І.В. Бобровський //Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 3 /відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – Т.3.-С.24-25.
 • Бобровський І.В. Новаторство та традиції у візуалізації дизайн-проектів предметно-просторового середовища суспільного призначення. [Текст]/ І.В. Бобровський // Дизайн освіта в Україні: Сучасний стан, перспективи розвитку та євроінтеграція // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках VI Міжнародного форуму «ДИЗАЙН ОСВІТА 2011»м. Харків, 2-4 листопада 2011 року/ За загал. Ред. Даниленка В.Я. – Харків, ХДАДМ , 2011р. ст._2 (81- 82).
 • Боровський І.В. Інноваційні напрями розвитку дизайн-проектування предметно-просторового середовища суспільного призначення. [Текст]/ І.В. Бобровський // Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 3 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – Т. 3.-С. 66-67.
 • Боровський І.В. Морфологічна трансформація як засіб дизайну [Текст]/ І.В. Бобровський, Миленька Л.П.// Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., 13–17 квітня 2009 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – Т.2. - С.235-236.
 • Боровський І.В. Трансформація світла як засіб дизайну[Текст]/ І.В. Бобровський //Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., 2008р., м. Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008р. Т.3. - С. 11-12.