Ви є тут

Головна

Прізвище: Лівошко 

Ім'я: Тетяна

По батькові:  Володимирівна

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця:

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0003-3388-5899

Освіта: вища

  •  Запорізька державна інженерна академія, рік закінчення – 1995 р., спеціальність за дипломом – «Економіка та управління в металургії», кваліфікація за дипломом  – інженер-економіст 

Дисертації:

  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами»: «Вплив економічної інформації на планування господарської діяльності промислового підприємства», рік захисту – 2007.

  Підвищення кваліфікації: Класичний приватний університет, з 11.02.2019 р. по 11.04. 2019 р., підвищення кваліфікації викладачів економіки та управління за програмою «Менеджмент» (6 кредитів/180годин). Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 19278502/002565-19

 

Наукові інтереси: Економічний аналіз, інвестування, організація та розвиток бізнесу

Дисципліни, які викладає:

  •  Енергозбереження та енергетичний менеджмент

  • Управління витратами витратами 

  • Маркетинговий менеджмент

  • Економіка і організація інвестиційної діяльності

Основні наукові роботи (публікації):

Монографії

  • Інноваційні механізми управління корпоративними інтеграційними процесами підприємств. Монографія/за ред.. А.М. Ткаченко:- Запоріжжя: ЗНТУ. - 2019.-212 с.

  • Розбудова обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень в умовах євроінтеграції:монографія/за ред.. Левченко Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ – ФОП Мокшанов В.В., 2018 – 264с.

2023

Статті

1.Тетяна ЛІВОШКО, НУ «Запорізька політехніка». СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА ESG-КРИТЕРІЯМИ. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №1 (314). C. 61-66. https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-314-1-8

2022

Статті

 1. Лівошко Т. В. Забезпечення ефективного управління енергоресурсами на промислових підприємствах. Ефективна економіка. 2022. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9880 
DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.70. 
2. Лівошко Т.В., МОНІТОРИНГ ЗА ESG-ПРИНЦИПАМИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.  Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2022. №5. Т.1. C. 158-165.  https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-310-5(1)-26

2021

Статті

1.Лівошко Т.В. Севастьянов Р.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ.. Ефективна економіка - 2021.- №2.- Режим доступу до журналу : URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8646.

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.81. Website: http://www.economy.nayka.com.ua/

Тези

1.Лівошко Т.В. Енергоефективність багатоквартирних будівель. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2021; м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка». Збірник тез.
2. Лівошко Т.В., Вострікова Н.Л. Енергоефективність багатоквартирних будівель. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С.16-18
3.Лівошко Т.В., Новосад Ю.А. Економічний ефект енергоефективних технологій. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021.С.18-21
4.Лівошко Т.В., Шапочка Г.В. Альтернативні види палива - найдешевше й екологічно чисте джерело енергії Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021.-С.21-23

2020

Статті

1.Лівошко Т.В. Використання альтернативних джерел енергії нагальна потреба розвитку економіки Запорізької області. Науковий журнал Вісник Хмельницького університету. 2020. №4 Т.2 С.280-284. DOI 10.31891/2307-5740

Тези

1. Лівошко Т.В. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Міжнародній науко-практичній конференції  «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020; м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка»

2.Лівошко Т.В. Севастьянов Р.В. ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. IV Міжнародного форуму з економічних та гуманітарних питань (до 90-річчя Українського державного хіміко-технологічного університету) 15-16 квітня 2020 року

3. Лівошко Т.В., Басарукіна В.Ринкові перетворення процесу планування виробничої діяльності підприємства. Міжнародній науко-практичній конференції  «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020; м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка»

4. Лівошко Т.В., Богомаз В.Прогресивні методи планування в організації випуску нової продукції Міжнародній науко-практичній конференції  «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020; м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка»

5.  Лівошко Т.В., Бурда А. Синергетичний підхід в організації діяльності суб’єкта підприємництва в ринкових умовах Міжнародній науко-практичній конференції  «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020; м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка»

6. Наукові підходи до організації виробничої діяльності СУБ`ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ. Міжнародній науко-практичній конференції  «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020; м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка»

7. Горлова С.Методи оцінки ефективності управління підприємством Міжнародній науко-практичній конференції  «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020; м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка»

8. Дацько Н.Покращення оперативного обліку щоденних витрат – шлях до підвищення ефективності планування виробництва Міжнародній науко-практичній конференції  «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020; м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка»

9. Лівошко Семенов Ю. Ризики податкового планування на підприємствах України Міжнародній науко-практичній конференції  «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020; м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка»

10.Лівошко Т.В.,  Кучеренко Г. ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ`ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА Міжнародній науко-практичній конференції  «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020; м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка». Збірник тез.

10. АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ - СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту». Хмельницького політехнічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка».26.11.20. Збірник тез.

11. Лівошко, Бурда А. Засоби антикризового управління промисловим підприємством Лівошко Т.В., Бурда А.Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції. Запоріжжя. 13-17 квітня 2020 (Електронний ресурс. Редкол. Наумик В.В. Електронні дані.: Запоріжжя НУ «Запорізька політехніка»,2020. С171-173

12. Лівошко Т.В.Управління витратами на промисловому підприємстві. Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції. Запоріжжя. 13-17 квітня 2020 (Електронний ресурс. Редкол.: Наумик В.В. Електронні дані.: Запоріжжя НУ«Запорізька політехніка», 2020. С. 200-202

2019

Статті

1.  Лівошко Т.В.Трансформаційні зміни в організації бухгалтерського обліку в контексті інтеграційних процесів в Україні. «Інноваційні механізми управління корпоративними інтеграційними процесами підприємств»: Монографія/за ред. А.М. Ткаченко: - Запоріжжя: ЗНТУ. - 2019. - 212с. Лівошко Т.В. Вплив інформаційних систем на удосконалення механізму управління підприємством. С.151-155

2. Т.В. Лівошко; Є.В. Кругліков. Амортизаційна політика – шлях до техніко-технологічної модернізації промислових підприємств. Журнал «Молодий вчений»  №6. 2019. – С. 173-178, доступ: http://molodyvcheny.in.ua/ua/rules

3. Лівошко Т.В. Ефективне планування фінансових  ресурсів для міжбюджетних відносин у довгостроковій перспективі розвитку  країни. Т.В. Лівошко; Журнал «Молодий вчений»  №7, 2019. – С.293-297

4. Лівошко Т.В. Підвищення ефективності антикризового управління підприємством в сучасних умовах. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління.Том 30 (69) № 6, 2019.-С .55-60

Тези

1.Т.В. Лівошко. Державна фінансова підтримка автомобільної галузі в умовах євроінтеграційних процесів. Державна фінансова підтримка автомобільної галузі в умовах євроінтеграційних процесів Міжнародна науково-практична конференція «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку»; Одеса; 23-24 травня 2019; С.150-153

2.Лівошко Т.В. ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ. Міжнародна науко-практична конференція. КПУ.  26  грудня 2019. м. Запоріжжя. С-192-194.

3.Лівошко Т.В. Кругліков Є.В.Проблеми формування амортизаційної політики ПАТ «Мотор Січ». Тези на тиждень науки; ЗНТУ 18-20 квітня 2019 .- Запоріжжя.- С.174-176

2018

Статті

1.Лівошко Т.В. Трансформаційні зміни в організації бухгалтерського обліку в контексті інтеграційних процесів  в Україні . «Розбудова обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень в умовах євроінтеграції»:монографія/за ред.. Левченко Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ – ФОП Мокшанов В.В., 2018 – 264с. Лівошко Т.В. С.95-114

2.Лівошко Т.В., Войтович Д.Г. Удосконалення впливу виплат заробітної плати на підприємстві// Електронне фахове видання з економіки "Ефективна економіка". 2018. - № 9. Режим доступу до журналу: http. www. economy.nayka. com.ua. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.1. http://www.economy.nayka.com.ua/

3.Лівошко Т.В. Лісняк О.Л.  Вплив методу оцінки вибуття  запасів на витрати бюджетних установ у сфері медицини. Ефективна економіка - 2018.- №7.- Режим доступу до журналу :http :// www. economy. nayka.com.ua. С.72-80. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.1. http://www.economy.nayka.com.ua/

4.Лівошко Т.В.Розвиток інформаційних систем – шлях удосконалення процесу управління підприємством.//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018р. / - Запоріжжя, 2018.- С.748-749.

Тези

1.Лівошко Т.В.Реформування та розвиток житлово-комунального сектору економіки у сучасних умовах.// Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 6 грудня 2018 р. Т. 2 / – Запоріжжя, 2018. – С. 116-119.

2.Лівошко Т.В. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Аналіз стратегії виробничої діяльності» для здобувачів вищої освіти за освітнім  ступенем «Бакалавр» заочної форми навчання. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 18 с.

2017

Статті

1. Лівошко Т.В. Планування витрат на планування новорічних свят у ресторані. Журнал. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво :№ 6.- 2017- С.74-79 http://www.econom.stateandregions.zp.ua/

2. Лівошко Т.В. Економіко-організаційні аспекти розвитку ресторанного бізнесу в Україні. Журнал. Держава та регіони. Серія:Економіка та підприємництво :№ 4-5 .- 2017- С.21-25 http://www.econom.stateandregions.zp.ua/

Інші праці

1.Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка нерухомості» для здобувачів вищої освіти за освітнім  ступенем «Бакалавр» заочної форми навчання за освітньою програмою 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ЗНТУ. 2017.- С.17.

2.Конспект лекцій з дисципліни «Електронний поступ підприємництва для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Бакалавр» для освітньої програми 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ЗНТУ. 2018.- 46с

Сертифікати

 Сертифікат Prometheus "Критичне мислення для освітян" (2020 р.)

 Сертифікат участі у роботі IV Міжнародного форуму з економіки та гуманітарних питань (2020 р.)

Сертифікат участі в освітньому заході (2023 р.)

Сертифікат участі у Міжніродній науково-практичній конференції (2020 р.)

Сертифікат участі у Міжніродній науково-практичній конференції (2022 р.)

Сертифікат участі у Міжніродній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми сучасної науки , розвитку технологій та менеджменту (2022 р.)

Сертифікат участі у Міжніродному форуму з економіки і гуманітарних питань  (2020 р.)

Сертифікат участі в онлайн-тренінгу  (2022 р.)

Сертифікат участі в освітньому заході ТОВ "Статус-Харків" (2023 р.)

Рік початку діяльності в університеті: 2017.

Мови спілкування: українська

Контакти:

адреса: 69063, вул.Жуковського, 64
аудиторія : 368
тел.: +380(61)7698393