Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Пуліна

Ім'я: Тетяна

По батькові: Веніамінівна

Посада: завідувач кафедри менеджменту, професор кафедри менеджменту, директор «Бізнес-інкубатора ЗНТУ»

Вчений ступінь, звання: академік АЕН України, доктор економічних наук, професор

Участь у роботі рад і державних структур: член спеціалізованої вченої ради К 17.051.08 Запорізького національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID  0000-0001-9159-5094

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря 1990 р., електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства, 0303, інженер-електрик.
 • Запорізька державна інженерна академія, 1998 р., економіка підприємства, 0501, економіст.
Додаткова освіта:
 1. Жовтень-грудень 2017     Національне агенство України з питань державної служби, м. Київ. Свідоцтво майстер-тренера з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей. Швейцарсько-українського проект «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» Курс «Формування громадянських компетентностей у державних службовців».
 2. Липень 2001 р., м. Ялта – сертификат Літнього інституту для викладачів бізнес-вузів Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), USAID «Ділове спілкування».
 3. Листопад 2000 р., м. Дніпропетровськ – сертификат Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), USAID для викладачів бізнес-програм та бізнесменів Центрального регіону «Реструктурізація/трансформація підрприємств»
 4. Лютий 2000 р., м. ніпропетровськ – сертификат Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), USAID для викладачів бізнес-програм з Стратегічного управління
 5. Листопад 1999 р., м. Дніпропетровськ – сертификат Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), USAID для викладачів бізнес-програм з Маркетингу;
Дисертації:
 • 2014 рік: докторська дисертація за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами на тему «Створення та розвиток кластер них об’єднань підприємств харчової промисловості».
 • 2006 рік - кандидатська дисертація за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами на тему «Реінжиніринг як інструмент інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості».

Наукові інтереси:

 • Створення та розвиток кластерних об’єднань
 • Моделювання економічних процесів
 • Методи прийняття рішень
 • Психологія управління
 • Публічне управління та адміністрування

Дисципліни, які викладає:

 • Рекламний менеджмент
 • Промисловий маркетинг
 • Стратегічний менеджмент
 • Менеджмент
 • Управління персоналом
 • Психологія управління
 • Конфліктологія
 • Управління інноваціями
 • Управління розвитком організації
 • Корпоративне управління
 • Управління якістю
 • Управління проектами

Основні наукові роботи (публікації):

ПІДРУЧНИКИ

 1. Череп А.В. Інноваційний менеджмент /  А.В. Череп, Т.В. Пуліна, О.Г. Череп К.: Кондор, 2013 – 557 с.
 2. Пуліна Т. В. Інноваційний менеджмент [Текст] / Т. В. Пуліна, А. В. Череп, О. Г. Череп. – К. : Кондор, 2014. – 452 с. (18,8). (Рекомендовано МОНУ Лист № 1/11- 19286 від 13.12.12 р.)(Особистий внесок автора: вступ, розділи 1,2,5,7 – 7,5 д.а.).

 

МОНОГРАФІЇ

2018

 1. T. Pulina, P. Gudz Public Administration for Sustainable Development.Collective monograph / The general ed. Chechel A., Khlobystov Ie. – Mariupol: «East Publishing House Ltd.», 2018. – 268 p.2014
 2. Пуліна Т.В. Досвід формування харчового кластеру «Купуй Запорізьке – купуй своє»/ Т.В. Пуліна// Кластери в економіці України: монографія/ за наук. Ред. Докт. Екон. наук., проф. М.П. Войнаренка. – Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник А.А., 2014. – С. 453 – 474

2014

 1. Пуліна Т. В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості Запорізького регіону / Т. В. Пуліна // Теоретико-прикладні аспекти формування фінансової стратегії розвитку суб’єктів господарювання регіонів та держави: [монографія / за ред. О. Г. Череп]. – Запоріжжя; ЗНУ, 2014. – 260 с. (10,8 д.а., з них 0,8 д.а. належить особисто автору, яким обґрунтовано впровадження кластерного підходу до розвитку підприємств харчової промисловості Запорізької області, С. 118–136).
 2. Пуліна Т. В. Аналіз стану створення кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості Запорізького регіону / Т. В. Пуліна // Вітчизняна практика та зарубіжний досвід управління персоналом: [монографія / за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя; ЗНУ, 2014. – 252 с. (11,3 д.а., з них 0,8 д.а. належить особисто автору, яким проведено аналіз сучасного стану створення кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості Запорізького регіону, С. 191–210.).

2013

 1. Методи забезпечення управління розвитком регіону на основі використання кластерного підходу // Забезпечення сталого розвику промислового регіону на основі інноваційних  моделей управління: монографія / за ред. проф. П.В. Гудзя, Л.О. Кримської. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 91-111.
 2. Пуліна Т. В. Методичні підходи до створення та розвитку  кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Монографія. – Запоріжжя : «Акцент», 2013.– 408 с. (17 д.а.)

2012

 1. Череп А.В. Управління розвитком кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості / А.В. Череп, Т.В. Пуліна, // Монографія. – Запоріжжя: «Дике поле», 2012. – 328 с.

2011

 1. Пуліна Т.В. Підрозділ 2.9 в монографії »Вплив цінової політики підприємств на створення та розвиток кластерних об'єднань» / Т.В. Пуліна // Ціноутворення як основа ефективності функціонування підприємств та чинник підвищення добробуту населення: [монографія / за ред. A.B. Череп]. - Запоріжжя; Запорізький національний університет, 2011. - 288с. (16 друкованих аркушів)
 2. Пуліна Т.В. Створення та розвиток кластерних об'єднань підприємств харчової промисловості: теорія та практика / Т.В. Пуліна, А.В. Череп // Монографія. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2011.-260 с.
 3. Пуліна Т.В. „Методичні підходи до створення та розвитку  кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості” / Т.В. Пуліна // Монографія. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2011.-260 с.
 4. Пуліна Т.В. Оптимізація бізнес-процесів підприємства з позиції реінжинірингу  // Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами : монографія / за ред. проф. П.В. Гудзя, Л.О. Кримської. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 91-111

 

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

2018

 1. Пуліна Т.В. Методика оцінки інвестиційної привабливості IT-компанії за допомогою показників аналізу акцій та інтегрального показника інвестиційної привабливості [Текст] / К. Г. Коляда, Т. В. Пуліна, І. А. Нечаєва // Інвестиції: практика та досвід, 2018. – № 19. – С. 41–45.
 2. Пуліна Т.В. Розробка стратегії енергоефективності Запорізької області [Електронний ресурс]  / Т.В. Пуліна // Електронне фахове видання: "Державне управління: удосконалення та розвиток"- №10. – 2018. – С. 4-8.

2017

 1. Пуліна Т.В. Можливості та перспективи управління проектами на основі методології ISO 21500 / Т.В. Пуліна, Т.О. Фоміних, О.О. Соріна // Економічний простір: Збірник наукових праць. - №122. –Дніпропетровськ: ПДАБА,2017. – С.126-138
 2. Пуліна Т.В. Управління якістю в проектному менеджменті органів публічної влади  / Т.В. Пуліна // Науково-практичний журнал: Інвестиції: практика та досвід - №18 вересень 2017. –Київ: Чорноморський університет імені Петра Могили, 2017. – С.65-69
 3. Пуліна Т.В. Аналіз методів внутрішнього аудиту для оцінювання системи управління системи управління якістю в органах влади / Т.В. Пуліна // Бізнес інформ: науковий журнал - №8. –Харків, 2017. – С.259-264
 4. Пуліна Т.В.  Контролінг системи управління якістю машинобудівного підприємства /  Т.В. Пуліна, Д.К. Маланіна// Економічний простір: Збірник наукових праць. – No123. –Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – С.177-188
 5. Пуліна Т.В. Сучасні аспекти та методи управління ризиками інноваційних проектів в Україні/ Т.В. Пуліна// Економіка та держава. - №10. – 2017. – С. 4-8.
 6. Пуліна Т.В. Аналіз розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств Запорізького регіону/ Т.В. Пуліна, С.В. Єршов.// Економічний простір:Збірник наукових праць. - №124. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – С. 102-113.

2016

 1. Пуліна Т. В.  Аналіз інноваційної актівності машинобудівного комплексу Запорізького регіону / Т. В. Пуліна, К.В. Атаманюк  // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 86. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – С. 83–93.

2015

 1. Пуліна Т.В. Визначення конкурентної позиції підприємства на світовому ринку металургійної продукції / Т. В. Пуліна //Науковий вісник національного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць. - Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип: 25.1–С. 230-239. . Науковометричні бази -1 Index Copernicus.
 2. Пуліна Т.В. Формування позитивного іміджу кластерного об’єднання підприємств харчової промисловості/ Т. В. Пуліна // Бизнес Информ. – 2015. – №4. – C. 333–340. Науковометричні бази - 20.  Ulrichsweb Global Serials Directory (США);  Research Papers in Economics (США);  Російський індекс наукового цитування (Росія);  Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals;  CiteFactor (США);  Academic Journals Database (Швейцарія);  Research Bible (Японія);  Соціонет (Росія);  Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина);  BASE (Німеччина);  OpenAIRE (Європейський Союз);  SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія);  COPAC Union Catalogue (Велика Британія);  J-Gate (Індія);  Open Access Library;  Scientific Indexing Services;  Advanced Science Index;  Академия Google (США);  InfoBase Index;  WorldCat.
 3. Пуліна Т.В. Реінжиніринг бізнес-процесів машинобудівного підприємства. / Т. В. Пуліна // Економічний простір: Збірник наукових праць– Дніпропетровськ: ПДАБА, - 2015. - № 95. - С. 163-168. Науковометричні бази -2.  Index Copernicus,  РІНЦ.
 4. Пуліна Т.В. Оцінка впливу факторів внутрішнього середовища при створенні кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Агросвіт. – 2015. – № 5 – С. 11-18.
 5. Пуліна Т.В. Удосконалення методики проведення стратегічного аналізу кластерних об’єднань / Т. В. Пуліна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : ГУ„ЗІДМУ". – 2015. – № 1. – С.83–88.
 6. Пуліна Т.В. Визначення інтегрального показника інноваційної активності металургійного комплексу Запорізького регіону/ Пуліна Т.В., Коротунова О.В., Адріковський Д.С.// Агросвіт – 2015. – № 16 – С. 40-46.                                       
 7. Пуліна Т.В. Оцінка передумов створення кластеру на базі металургійного комплексу регіону / Т. В. Пуліна, О. В. Христенко,  // Ефективна економіка [Електронне наукове фахове видання]. –– 2015. –– № 7. –– Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/.
 8. Пуліна Т.В. Обгрунтування кластеризації хлібопекарській галузі харчової промисловості Запорізького регіону. / Т. В. Пуліна // Економічний простір: Збірник наукових праць– Дніпропетровськ: ПДАБА, - 2015. - № 93. - С. 163-174. Науковометричні бази -2.  Index Copernicus,  РІНЦ,
 9. Пуліна Т.В. Особливості створення кластера підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Бизнес Информ. – 2015. – №1. – C. 172–178. Науковометричні бази - 20.  Ulrichsweb Global Serials Directory (США);  Research Papers in Economics (США);  Російський індекс наукового цитування (Росія);  Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals;  CiteFactor (США);  Academic Journals Database (Швейцарія);  Research Bible (Японія);  Соціонет (Росія);  Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина);  BASE (Німеччина);  OpenAIRE (Європейський Союз);  SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія);  COPAC Union Catalogue (Велика Британія);  J-Gate (Індія);  Open Access Library;  Scientific Indexing Services;  Advanced Science Index;  Академия Google (США);  InfoBase Index;  WorldCat.

2014

 1. Пуліна Т.В. Визначення потенціалу кластеризації провідних галузей промисловості запорізького регіону // Т. В. Пуліна, В. В. Подставка // Економічний простір: Збірник наукових праць– Дніпропетровськ: ПДАБА, - 2014. - № 90. - С. 196-205. Науковометричні бази -2.  Index Copernicus,  РІНЦ,
 2. Пуліна Т.В. Досвід формування харчового кластеру «Купуй Запорізьке – купуй своє»/ Т.В. Пуліна// Кластери в економіці України: монографія/ за наук. Ред. Докт. Екон. наук., проф. М.П. Войнаренка. – Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник А.А., 2014. – С. 453 – 474

2013

 1. Пуліна Т. В. Інформаційне забезпечення створення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості/ Т.В. Пуліна  // Бізнес Інформ. – 2013. – №5. – C. 145–152.
 2. Пулина Т. В. Влияние показателей стабильности и роста показателя эффективности деятельности предприятия на процесс создания кластерного объединения / Т.В. Пулина  //  Бизнес Информ. – 2013. – №6. – C. 170–175.
 3. Пуліна Т.В. Генезіс кластерних  об’єднань підприємств / Т.В. Пуліна  //  Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 146-151.
 4. Пулина Т.В. Обоснование выбора конкурентной стратегии кластерного объединения предприятий пищевой промышленности / Т.В. Пулина  //  Вестник Университета (Государственный университет управления) 2013.  – №10.  – С. 48-57. (Москва)
 5. Пулина Т.В. Применение  стратегического подхода к развитию кластерных объединений предприятий пищевой промышленности / Т.В. Пулина  //  Вестник Университета (Государственный университет управления) 2013.  – №7.  – С. 86-93. (Москва)
 6. Пуліна Т.В. «Особливості системного підходу до стратегічного управління розвитком підприємства» / Т.В. Пуліна, Цускарь Е.В. // Економічний простір: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА, №. 73  2013 С. 235-244.
 7. Пуліна Т. В. Визначення ключових факторів успіху кластерного об’єднання підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 78. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 147–158 (0,5 д.а.).
 8. Пуліна Т. В. Визначення потенціалу кластеризації харчової промисловості Запорізького регіону / Т. В. Пуліна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : ГУ„ЗІДМУ". – 2013. – № 5. – С.38–44 (0,67 д.а.).
 9. Пуліна Т. В. Взаємозв’язок стратегії розвитку і конкурентної стратегії підприємства харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Агросвіт. – 2013.– № 20. – С. 21–26 (0,5 д.а.).
 10. Пуліна Т. В. Методичні підходи до визначення показників стабільності та зростання кластера підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна, А. В. Череп // Науковий вісник ПУЕТ.– 2013. – № 2. – С. 110–115 (0,46 д.а., з них 0,38 д.а. належить особисто автору, яким запропоновано методичні підходи до визначення показників стабільності та зростання кластера підприємств харчової промисловості).

НАУКОВІ СТАТТІ В ІНШИХ ВИДАННЯХ

 1. Пуліна Т.В. Оцінка впливу факторів внутрішнього середовища при створенні кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Агросвіт. – 2015. – № 5 – С. 11-18.
 2. Пуліна Т. В. Обґрунтування напрямків забезпечення конкурентоспроможності металургійного підприємства з використанням моделі п'яти сил конкуренції. / Т. В. Пуліна, О.В. Коротунова, С.В. Ляховець // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : ГУ„ЗІДМУ". – 2014. – № 3. – С.75–79.
 3. Пуліна Т.В. Формування стратегії розвитку металургійного підприємства. . / Т. В. Пуліна, О.В. Коротунова, Г.С. Клімуш // Науковий вісник ХДУ. Серія Економічні науки – 2014. – № 9. – С.152–159.
 4. Удосконалення методики проведення стратегічного аналізу кластерних об’єднань / Т. В. Пуліна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : ГУ„ЗІДМУ". – 2015. – № 1. – С.83–88

 

ОПУБЛІКОВАНО ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ

2018

 1. Пуліна Т.В. Особливості інноваційного розвитку сільськогосподарського підприємства / Т.В. Пуліна, Д.А. Козаков// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана, - С. 1270-1272
 2. Пуліна Т.В. Визначення напрямків удосконалення стратегії розвитку машинобудівних підприємств / Т.В. Пуліна, Н.О. Скрипка.// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана, - С. 1272-1274
 3. Пуліна Т.В.  Особливості формування іміджу підприємства авіаційної галузі / Т.В. Пуліна, Я.С. Орловська// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана, - С. 1340-1342

2017

 1. Пуліна Т.В.  Шляхи вдосконалення адміністрування діяльності об’єднаних територіальних громад шляхом підвищення якості персоналу / Т.В. Пуліна, М.С. Келлер // Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21-23 вересня 2017 р.). – Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія ; ФО-П Систерова Н. О., 2017. – С. 175-176
 2. Пуліна Т.В. Аспекти побудови та розвитку кластер них об’єднань  / Т.В. Пуліна, С.В. Єршов // Образованието и наука та на ХХІ век – 2017: матеріали за ХІІІ международна научна практична конференція (м.София, 15-22 октомври 2017 р.) – София. «Бял ГРАД-БГ». – С.48-51
 3. Пуліна Т.В. Проблеми впровадження системи управління якістю на українських машинобудівних підприємствах / Т.В. Пуліна, В.В. Тікунов// Materiały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji ,< Nauka i inowacja - 2017» , 07 -15 października 2017 roku po sekcjach: EKONOMICZNE NAUKI, ZARZĄDZANIE, PRAWO – С.34-36
   

2016

 1. Пуліна Т. В. Необхідність впровадження кластерного підходу підприємствами  машинобудівного комплексу/ Т. В. Пуліна, К.В. Атаманюк  //  MATERIAŁY XII MIĘDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI   « PERSPEKTYWICZNE OPRACOWANIA SĄ NAUKĄ I TECHNIKAMI-  2016»  VOLUME  2. EKONOMICZNE NAUKI. :  PRZEMYŚL.  NAUKA I STUDIA . – С. 14–17.
 2. Пуліна Т.В. Впровадження концепції маркетинг-менеджменту в систему стратегічного управління підприємства з виробництва нерудних будівельних матеріалів ПАТ "Запорожнерудпром» / Т.В. Пуліна, В.С. Шкуренко // Материали за 12-а международна научна практична  конференция, «Achievement of high school- 2016»,    Том 1. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. - С. 4-6.
 3. Пуліна Т.В. Особливості розвитку міжнародної тютюнової компанії / Пуліна Т.В., Філіпова Г.Е. // Материали за 12-а международна научна практична  конференция, «Achievement of high school- 2016»,    Том 1. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. - С. 80-82.

2015

 1. Пуліна Т.В. Особливості управління розвитком підприємства на основі стратегічного підходу /Т. В. Пуліна, М.С. Лісовий // Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф.,  14-18  квітня 2015 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. Т. 2.– С.
 2. Пулина Т.В. Обоснование конкурентной позиции металлургического предприятия на мировом рынке металлопродукции / Т.В. Пулина // Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф.,  14-18  квітня 2015 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. Т. 2.– С.
 3. Пуліна Т.В. Обгрунтування кластеризації хлібопекарській галузі харчової промисловості Запорізького регіону. / Т. В. Пуліна // Економічний простір: Збірник наукових праць– Дніпропетровськ: ПДАБА, - 2015. - № 91. - С. 188-194.
 4. Пуліна Т.В. Особливості створення кластера підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Бизнес Информ. – 2015. – №1. – C. 172–178.
 5. Пуліна Т.В. Оцінка впливу факторів внутрішнього середовища при створенні кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості/ Т. В. Пуліна // Агросвіт. – 2015. – № 5 – С. 11-18.
 6. Визначення конкурентної позиції підприємства на світовому ринку металургійної продукції / Т. В. Пуліна //Науковий вісник національного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць. - Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип: 25.1–С. 230-239.
 7. Формування позитивного іміджу кластерного об’єднання підприємств харчової промисловості/ Т. В. Пуліна // Бизнес Информ. – 2015. – №4. – C. 333–340.

2013

 1. Пуліна Т.В. Визначення факторів. Які впливають на управління розвитком кластерного об’єднання підприємств / Т.В. Пулина //  Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф.,  22   квітня 2013 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. Т. 2.– С. 134-137.
 2. Пуліна Т.В. До питання створення кластерних об’єднань / Т.В. Пулина //  Матеріали доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» 11-14 квітня 2013 р. Харків :ХПІ, 2013.- С.56-58.
 3. Пулина Т.В.Влияние показателей эффективности деятельности и стабильности роста предприятия на процес создания кластерного объединения / Т.В. Пулина //  Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності: матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції(м. Одеса, 15-16 лютого 2013 р) / ред.. кол.: С.О. Якубовський [та ін]. – О.: Видавничий дім «Гельветика», 2013. –  С. 223-225.
 4. Пуліна Т.В. Інформаційне забезпечення створення  кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості / Т.В. Пулина // Економіка та фінанси: теорія та практика: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Феодосія, 26-28 вересня 2013 р. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013 –  С. 150 - 153.
 5. Пуліна Т.В. Особливості розробки стратегії розвитку підприємства харчової промисловості / Т.В. Пулина //  /Materiály IX mezinárodní v?decko - praktická konference «Efektivní nástroje moderních v?d – 2013». - Díl 6. » (27 dubna - 05 kv?tna 2013 roku) Ekonomické v?dy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o).- С.56-58.
 6. Пуліна Т.В. Оцінка потенціалу кластеризації харчової промисловості Запорізького регіону / Т.В. Пуліна //Ефективне управління економікою: теорія і практика [текст]: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2013 р. // Черкаський державний технологічний університет. –   Черкаси: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 276 с.
 7. Пуліна Т.В. Ключові фактори успіху кластерного об’єднання підприємств / Т.В. Пуліна // Економічні проблеми модернізації та інноваційного розвитку промисловості [текст]:  Матеріали всеукраїнській науково-практичній конференції, 5 листопада 2013 р. // Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля. – Дніпропетровськ: ДУ, 2013, С.70-71.

Відзнаки та нагороди:

 • грамота Міністерства освіти та науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 207-К від 22.05.18р.).
 • подяка Міністерства освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 146-К від 18.04.15р.).
 • почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради (Розпорядження міського голови №1892К/ТР від 13.11.14р.).

Рік початку діяльності в університеті: 1998 рік.

Основні мови спілкування: російська, українська, англійська
 
Контакти:
аудиторія (кабінет): 272а 
тел.: +380(61)7698254 
e-mail:

pulinatvukr.net

 
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}