Ви є тут

Головна
Прізвище: Корнус
 
Ім'я: Тетяна
 
По батькові: Михайлівна
 
Освіта: вища
1971р. – Новосибірський електротехнічний інститут, промислова електроніка, перетворювальна техніка, інженер електронної техніки;
1980р. – Аспірантура ВЕІ им.В.Л.Леніна, г.Москва, напівпровіднікови перетворювачі.   
 
Наукові інтереси:
 - Моделювання перетворювальних  пристроїв.
 
Дисципліни, які викладає:
 
 
Основні наукові роботи (публікації): 
1. Корнус Т.М. Метод  численного расчета переходных процессов в электрических цепях с использованием полиномов Чебышёва и его схемная интерпретация / С.М. Тиховод , Т.М. Корнус,  И.В. Токмаков // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету .– 2015 . – № 1 .–  С. 192-193.
2. Корнус  Т.М. Метод  численного расчета переходных процессов в электрических цепях с использованием полиномов Чебышёва и его схемная интерпретация / С.М. Тиховод , Т.М. Корнус,  И.В. Токмаков // Енергозабезпечення технологічних процесів в агропромисловому комплексі України:  Матеріали міжнар. наук.-техн. конф., присвячена пам’яті академіка І.І. Мартиненка 10-14 червня 2015 р. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015 . – С. 10-11.
3. Kornus  Т. Accelerated Calculation of Steady States Processes in Complex Nonlinear Circuits / S. Tykhovod, T. Kornus // Proceedings 2015 16th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE) 2-5 September, 2015.- Lviv, 2015.-P 225-228.
4. Корнус Т.М. Разработка схемных моделей для интерпретации метода численного расчета переходных процессов в электрических цепах. / Т.М. Корнус, С.М. Тиховод // Материалы международной научно-технической конференции  «Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах» Севастополь: СевНТУ, 2012.- с. 189-191.
5. Корнус Т.М. Моделирование   пуска тиристорного преобразователя  для питания  обмотки  возбуждения турбогенератора / Корнус Т.М., Тиховод С.М. // Электротехника и электроэнергетика .—2011.-- № 2.--c. 33-37.
6. Корнус Т.М. Компьютерное моделирование   электрических процессов в тиристорных цепях с большой индуктивной нагрузкой/ / Корнус Т.М.// Материалы международной научно-технической конференции  «Проблемы современной электротехники»,  Киев, 2010
7. Корнус Т.М. Разработка компьютерной программы моделирования магнитоэлектрических цепей, содержащих тиристоры/ С.М. Тиховод , Т.М. Корнус, И.О.Афанасьева // Технічна електродинаміка №3:  2009 р.- с.16-23.
8. Корнус Т.М. Метод компьютерного моделирования установившихся периодических электромагнитных процессов/ С.М. Тиховод , Т.М. Корнус, И.О.Афанасьева // Електротехніка та електроенергетика № 2, 2008 р. –
9. Корнус Т.М Уточненный расчет параметров кабелей связи с помощью системы ANSYS / С.М. Тиховод , Т.М. Корнус, Н.В.Скрипицин // Електротехніка та електроенергетика № 1, 2008 р. -
10. Тиховод С. М., Корнус Т.М., Паук Ю.И., Тарчуткин А.Л. Разработка алгоритма и программы расчета переходных процессов  в нелинейных электрических цепях. Электротехника и электроэнергетика № 1, 2003 г.
 
Участь у конференціях:
1. Міжнар. наук.-техн. конф., присвячена пам’яті академіка І.І. Мартиненка 10-14 червня 2015 р. – Мелітополь: ТДАТУ.
2. 16th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE)
2-5 September, 2015.- Lviv, 2015.
3. Международная научно-технической конференция  «Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах», Севастополь: СевНТУ, 2012.
4.  Международная научно-техническая конференция  «Проблемы современной электротехники»,  Киев, 2010
 
 
Рік початку діяльності в університеті: - 1985р.
 
Мови спілкування: - Російська, українська, англійська.
 
Контакти:
адреса: вул.Жуковськокго, 64,  а.221
тел.: 0617698549
e-mail: tkornus@ya.ua