Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 2-й
Семестр: 4-й
Мета викладення дисципліни: отримання знань студентами спеціальності 136 “Металургія”, спеціалізації “Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів” в об’ємі інженерної підготовки з науковими та технічними питаннями, що пов'язані з вивченням законів термодинаміки та тепломасообміну, а також методами застосування цих законів до розв’язання практичних задач теплотехніки металургійного виробництва.
Дисципліна в Moodle: перейти
Силабус дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Рябошапка Наталя Євгеніївна, старший викладач кафедри «ДВЗ»