Ви є тут

Головна

Мета – дослідження, розробка та практичне застосування методів та моделей розробки, оптимізації і пошуку рішень при проектуванні складних об’єктів, процесів і систем.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

 • існуючі підходи до проектування складних об’єктів, процесів і систем;
 • методи та моделі проектування систем;
 • особливості аналізу процесів проектування;
 • математичне формування задач оптимального проектування;
 • алгоритми логічного висновку;
 • методи пошуку і оптимізації проектних рішень.

вміти:

 • визначати цілі проектування, критерії ефективності, обмеження застосовності інформаційних систем;
 • вибирати оптимальні стратегії для планування життєвого циклу системи;
 • розробляти та перетворювати математичні моделі явищ, процесів і систем для їх ефективної програмно-апаратної реалізації;
 • створювати та досліджувати математичні та програмні моделі обчислювальних та інформаційних процесів, пов’язаних із функціонуванням об’єктів професійної діяльності. Визначати оптимальні режими роботи об’єктів та процесів за допомогою розроблених моделей;
 • обирати найкращі проектні рішення на основі морфологічного підходу та цільового підходу до оцінки їх якості;
 • розробляти інформаційні технології обробки експертних оцінок і оцінок ефективності при пошуку і оптимізації проектних рішень;
 • розробляти та використовувати сучасні сервісно-орієнтовані інформаційні технології.