Ви є тут

Головна

Мета: Вивчення теорії лінійних електричних кіл постійного струму, лінійні електричні кола синусоїдного струму, несинусоїдальні періодичні та перехідні процеси в лінійних електричних колах, електричні кола з розподіленими параметрами та елементи теорії нелінійних кіл.

Викладач: Касьян Микола Миколайович 

У просесі вивчення дисципліни студент здобуває наступні навички:

 
Знання:

  • Розраховувати усталений режим в лінійному електричному колі.
  • Розраховувати перехідний процес в лінійному електричному колі.
  • Розраховувати усталений та перехідний режим в однорідній лінії передачі.
  • Розрахувати нелінійне електричне та магнітне коло графічним або чисельним методом.
 
Семестр Кількість кредитів ECTS Денне відділення
Загальний обсяг Аудиторних Самостійна робота
Всього у тому числі
Лекції Лабораторні Практичні Інші види
3 4 120 40 12 26   2 80
    Заочне відділення
3 4 120 10 4 6     110