Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення та практичне засвоєння студентами теоретичних засад побудови основних алгоритмів, методів розроблення та математичного аналізу алгоритмів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні засади виконання аналізу алгоритмів;
  • алгоритми, побудовані на використанні структур даних;
  • жадібні алгоритми;
  • динамічне програмування;
  • алгоритми для роботи з графами;

вміти:

  • виконувати аналіз алгоритмів;
  • виконувати розрахунок ефективності алгоритмів;
  • обирати та розроблювати алгоритм потрібного типу для розв’язування поставлених задач.