Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 2-й
Семестр: 4-й
Мета викладення дисципліни: отримання знань студентами спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”, спеціалізації “Двигуни внутрішнього згорання” в об’ємі інженерної підготовки з науковими та технічними питаннями, що пов'язані з методами одержання теплоти та її перетворення в інші види енергії; способами розподілу, транспортування, використання теплоти за допомогою теплових машин, апаратів та пристроїв у транспортній галузі виробництва.
Дисципліна в Moodle: перейти
Силабус дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Рябошапка Наталя Євгеніївна, старший викладач кафедри «ДВЗ»

Файл: