Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: сформувати фундаментальні теоретичні знання і практичні навики в області базових принципів створення клієнтських і серверних додатків з використанням інтерфейсу «сокетів».

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні:

Мати уявлення:

 • про основні методи та способи розробки нових перспективних програмних продуктів для широкого кола задач в середовищі локальних мереж та Інтернет;
 • про перспективи розвитку та використання сучасних мережевих технологій для обробки інформації в корпоративних інформаційно-аналітичних системах;
 • про принципи створення одно і багато - потокових TCP і UDP серверів з використовування різних методів вводу-виводу;
 • про безпеку та надійність мережевих додатків.

Знати:

 • функціонування протоколів IP, TCP, UDP, ICMP;
 • роботу сучасних клієнт-серверних систем;
 • сучасні види технологій та моделі мережевих додатків.

Вміти:

 • створювати клієнтські і серверні додатки з використанням протоколів IP, TCP, UDP і інтерфейсу «сокетів» в середовищі ОС Linux;
 • уміти створювати багатопотокові серверні додатки з використанням методик синхронного і асинхронного вводу-виводу в середовищі ОС Linux;
 • уміти створювати захищені клієнтські і серверні додатки з використанням інтерфейсу «сокетів» і бібліотеки SSL;
 • створювати клієнтські і багатопотокові серверні додатки на об'єктно-орієнтованій мові Java;
 • використовувати сучасні інструменти для відладки клієнтських і серверних додатків.