Ви є тут

Головна

Мета: вивчення теоретичних основ та практичних аспектів використання паралельних обчислювальних систем для вирішення складних прикладних задач з великим об’ємом обчислень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні положення сучасної концепції процесу;
  • формальні моделі паралельного програмування;
  • принципи організації взаємодії паралельних процесів;
  • принципи побудови апаратних засобів паралельних обчислювальних систем і організації паралельних обчислень в локальних мережах;

вміти:

  • розробляти вимоги і специфікації апаратного та програмного забезпечення для реалізації паралельної обробки інформації;
  • паралельні програми середньої складності, орієнтовані на реалізацію в середовищі MPI;
  • визначати якісну та кількісну оцінки ефективності розроблених паралельних алгоритмів та програм.