Ви є тут

Головна

Мета - вивчення студентами методології комп’ютерного проектування складних об‘єктів і систем та основ ефективного використання обчислювальної техніки при автоматизації науково – дослідних, проектно-конструкторських та технологічних етапів життєвого циклу складних технічних виробів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • методологічні та математичні основи комп’ютерного проектування;
  • основи CAD/САМ/САЕ, CALS, CASE – технологій;

вміти:

  • виконувати аналіз та синтез проектних рішень;
  • виконувати розробку математичного забезпечення комп’ютерного проектування;
  • використовувати САПР конструкцій та технологічних процесів різного призначення.