Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є засвоєння студентами знань та одержання практичних навичок з структурного концептуального моделювання складних програмних систем за методологією IDEF0 та створення якісного програмного забезпечення мовою Visual Prolog на базі моделей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • теоретичні основи методології створення функціональних моделей - IDEF0;
  • можливості засобів підтримки створення IDEF0 моделей;
  • основні моделі життєвого циклу складних програмних систем; їх недоліки та переваги.

вміти:

  • створювати функціональні моделі складних програмних систем за методологією IDEF0.
  • застосовувати інструментальний засіб підтримки DESIGN| IDEF для створення IDEF0 моделі складних програмних систем;
  • контролювати якість програмного забезпечення складних програмних систем на етапі концептуального проектування за критеріями якості.