Ви є тут

Головна

Мета: вивчення та практичне засвоєння методів, засобів та технологій створення програмних продуктів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • поняття програмного забезпечення;
  • види життєвих циклів розробки програмного забезпечення;
  • поняття архітектури програмних засобів;
  • мету та задачі аналізу вимог до програмних засобів;
  • документацію на програмне забезпечення;

вміти:

  • вибирати інструментальні засоби для автоматизації розробки програмного забезпечення;
  • виконувати аналіз якості та оцінку програмного забезпечення;
  • оформлювати документацію на програмне забезпечення.