Ви є тут

Головна

Кафедра займає загальну площу 866,3 кв. м. Площа, яка відведена під навчальні аудиторії та лабораторії, складає 403,3 кв. м. Кімнати професорсько-викладацького складу та допоміжного персоналу разом із кабінетом завідувача кафедрою займають площу в 101,2 кв. м. Усі аудиторії оснащено наочними посібниками, стендами, ілюстративним матеріалом. Крім того, заняття по дисциплінах спеціальності, що атестується, проводяться в спеціалізованих лабораторіях і приміщеннях, які знаходяться у загальному користуванні.

Інформація про бібліотеку, зокрема про наявність приміщень для розташування книгозховищ, читальних залів, кількості посадкових місць, надана в підрозділі 6.1 самоаналізу.

Для проведення лекційних, лабораторних, практичних та науково-дослідних робіт призначені наступні приміщення:

1.2.1 Навчальні лабораторії:

 • ауд. 169, 160, 160А, 164Б (рентгенівських методів дослідження та металографії): проводяться лабораторні роботи з дисциплін «Металознавство», «Кристалографія», «Фазові рівноваги», «НДРС», «Неметалеві матеріали», «Порошкові та КМ», «Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції»,  «Тонкі методи досліджень», «Спеціальні розділи матеріалознавства», «Наукові основи вибору матеріалів та технологій»та інші дисципліни;
 • ауд. 162, 162А , Д4 (термічна лабораторія: виконуються лабораторні роботи із дисциплін «Термічна обробка», «Механічні властивості та КММ», «Машинобудівні матеріали», «Сталі і сплави із особливими властивостями», «Спеціальні сталі і сплави», «Нанотехнології в матеріалознавстві», «Фізичне матеріалознавство», «Обладнання процесів теплового оброблення», «Новітні технології заготівельного виробництва»та ін. дисципліни);
 • ауд. 164A, 166 (фізичних методів дослідження та електрорадіоматеріалів): лабораторні роботи із дисциплін «Фізичні властивості», «Нанотехнології в матеріалознавстві», «Фізичне матеріалознавство», «Наукові основи вибору матеріалів та технологій»,"Властивості полімерних композиційних матеріалів";
 • ауд. 156 (електронної мікроскопії): лабораторні роботи з дисциплін «Навчальний практикум з методів дослідження», «Методи структурного аналізу»), «Наукове планування дослідницьких робіт», «Техніка і методика експерименту в матеріалознавстві», «Тонкі методи досліджень»;
 • ауд. 152А (лабораторія мікроскопії): «Теорія і практика експерименту», «Наукові основи вибору матеріалів та технологій», «Спеціальні розділи матеріалознавства»;
 • ауд. 04-08 (лабораторія високотемпературних механічних випробувань): «Обладнання процесів теплового оброблення», «Новітні технології заготівельного виробництва», «Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів;
 • ауд. 154 (лабораторія 3 -D моделювання);
 • ауд. 153, 160 (лекційна): проводяться лекції з усіх дисциплін.

1.2.2 Інші приміщення:

 • ауд. 171 (препараторна – проводяться роботи з виготовлення мікрошліфів як при виконанні  лабораторних, так і дослідницьких робіт робіт);
 • ауд. 158,165 – приміщення: для викладачів та завідувача кафедри;
 • ауд. 173 – комп’ютерний клас кафедри;
 • ауд. 177 – методичний кабінет кафедри;
 • Д4,190 – виробнича та  науково-виробнича дільниці;
 • 04-08 – лабораторія високотемпературних механічних випробувань;
 • ауд. 194, 198А, 507 – кімнати для співробітників науково-дослідної групи.

Завдяки зусиллям керівництва ЗНТУ університет і кафедра ФМ, зокрема за рахунок фінансування МОНУ, отримали растровий електронний мікроскоп РЕМ-106И. Завдяки фінансовій допомозі фірми «Резонанс» кафедра отримала комп’ютеризований стенд для випробування на втому зразків, виробів в широкому спектрі температур.Завдяки зусиллям керівництва ЗНТУ університет і кафедра ФМ, зокрема за рахунок фінансування МОНУ, отримали растровий електронний мікроскоп РЕМ-106И. Завдяки фінансовій допомозі фірми «Резонанс» кафедра отримала комп’ютеризований стенд для випробування на втому зразків, виробів в широкому спектрі температур.