Ви є тут

Головна

Освітній процес здійснюється в навчальних корпусах, на базах практик. Заняття проводяться в сучасних аудиторіях, лабораторіях та комп'ютерних класах. В усіх корпусах є доступ до мережі інтернет, діє безкоштовна та цілодобова Wi-Fi мережа.

Окрім лекційних аудиторій, на кафедрі “Транспортні технології” діють три лабораторії: “Лабораторія рухомого складу транспорту” (використовується також у якості повноцінного комп'ютерного класу для здобувачів вищої освіти кафедри “Транспортні технології” усіх рівнів вищої освіти), “Лабораторія логістики на автомобільному та залізничному транспорті” (крім комп'ютерів, лабораторія оснащена макетами елементів транспортної інфраструктури), “Лабораторія організації руху на автомобільному транспорті”. В усіх лекційних аудиторіях та лабораторіях розміщено сучасні плакати, які відповідають тематиці освітніх компонент ОПП кафедри.

Ознайомитися з аудиторним фондом кафедри можливо за наступним посиланням: https://zntu.edu.ua/audytornyy-fond-kafedry

Для викладання дисциплін НПП кафедри “Транспортні технології” використовують також три університетські мобільні комплекти оргтехніки, кожен з яких складається з ноутбука, проектора й екрану.