Ви є тут

Головна

Мета - вивчення студентами теоретичних та практичних засад побудови і методології розробки систем автоматизації проектування (САПР); знайомство з сучасними САПР, що використовуються в радіотехнічній та машинобудівній галузях промисловості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • загальну схему процесу автоматизованого проектування, а також відомості щодо координації проектних робіт при створенні технічних об‘єктів і систем;
 • основні задачі, методи, моделі і алгоритми автоматизації конструкторського і технологічного проектування;
 • ідеологію побудови САПР, проблеми і принципи проектування САПР;
 • структуру, види забезпечення САПР;
 • особливості використання САПР при проектуванні виробів в радіоелектроніці та машинобудуванні;

вміти:

 • виконувати аналіз предметної області і обгрунтовувати доцільність придбання або розробки САПР;
 • проектувати структурні та функціональні схеми САПР;
 • здійснювати вибір типових та розробку прикладних видів всіх компонентів САПР, організовувати “діалог” в САПР;
 • працювати з підсистемами схемотехнічного, конструкторського, технологічного проектування, що використовуються підприємствами регіону;
 • обирати програмну та апаратну платформу САПР для вирішення задач підприємства;
 • настроювати інтерфейс користувача САПР;
 • виконувати аналіз та синтез технічних об‘єктів при автоматизованому проектуванні (АП).