Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є отримання фундаментальних знань у галузі системного аналізу на всіх етапах розроблення програмного забезпечення та засвоєння застосування відповідного підходу на практиці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • принципи застосування системного підходу для розроблення програмного забезпечення;
  • парадигми та моделі розроблення програмного забезпечення на основі використання системного підходу;
  • принципи та способи управління ризиками проектів;
  • методи прийняття рішень, які використовуються під час прийняття ризик-орієнтованих рішень.

вміти:

  • вибирати стратегії для планування життєвого циклу системи на основі системного підходу;
  • вибирати та перетворювати математичні моделі явищ, процесів і систем для їх ефективної програмно-апаратної реалізації на основі виконання системного аналізу;
  • визначати організаційну, економічну, технічну та операційну здійсненність проекту на основі оцінювання ризиків;
  • створювати та досліджувати математичні та програмні моделі обчислювальних й інформаційних процесів, пов’язаних з функціонуванням об’єктів професійної діяльності.