Ви є тут

Головна

Мета - придбання знань, вмінь та навичок, необхідних для самостійного використання студентами системного підходу в дослідженні та проектуванні інформаційних систем; знайомство студентів з перспективами у цій галузі знань; становлення i вдосконалення системного мислення майбутніх фахівців.

Завдання - ознайомлення студентів з основами теорії систем, системного аналізу, системного підходу, системотехніки; вивчення методів досліджень i розв’язання задач, пов’язаних з проектуванням складних систем; придбання уміння використання системного підходу при комп’ютерному моделюванні та при проектуванні інформаційних систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • ознаки класифікації систем і моделей систем;
  • типові підходи до дослідження великих складних систем;
  • основні етапи та методології системного аналізу;
  • методи моделювання систем;
  • системний підхід до проектування інформаційних систем;

вміти:

  • здійснювати системний аналіз на різних стадіях проектування та створення систем;
  • здійснювати процес декомпозиції систем;
  • використовувати системний підхід до проектування інформаційних систем, використовувати методи структурного системного аналізу, що включає аналіз вимог до системи, моделювання процесів із застосуванням діаграм потоків даних, моделювання даних із застосуванням діаграм «сутність - зв'язок», об'єктне моделювання із застосуванням мови UML.