Ви є тут

Головна

Прізвище: Грушко

Ім'я: Світлана

По батькові: Сергіївна

Посада: доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж

Вчений ступінь, звання: к.т.н., доцент

Освіта: вища

Запорізький національний технічний університет, рік закінчення – 2003, спеціальність за дипломом - «Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади», кваліфікація за дипломом - «магістр з електроніки».

Дисертації:

Кандидатська дисертація: «Методи зменшення апаратурних витрат для суміщених мікропрограмних автоматів на мікросхемах програмованої логіки», рік захисту – 2019, Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ

Наукові інтереси:

  • проектування цифрових пристроїв
  • розробка пристроїв на ПЛІС
  • інтерфейси комп’ютерних систем

 

Дисципліни, які викладає:

  • комп’ютерна логіка
  • комп’ютерна схемотехніка
  • інтерфейси і пристрої зв’язку з об’єктом
  • мова опису апаратури VHDL
  • мова опису апаратури Verilog

Основні наукові роботи:

1. Способи використання внутрішніх ресурсів FPGA і ProASIC для підвищення надійності вбудованного модуля арбітражу / С. С. Грушко, І. Я. Зеленьова, А. В. Тіменко, Т. В. Голуб // Електротехнічні та комп’ютерні системи. 2021. – № 34 (110)

2. Algorithm implementation of the onboard control complex arbitration subsystem/ Svitlana Hrushko, Irina Zeleneva, Galina Kirichek, Artur Timenko.// 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET - 2020) Lviv-Slavske, Ukraine February 25-29, 2020

3. S. Hrushko, I. Zeleneva, G. Kirichek, A. Timenko. Comparative Analysis of Combined Finite State Machine Implementation on Chips of Different Manufacturers. Problems of infocommunications. Science and technology PIC S&T′2019, Kyiv, Ukraine, October 08-11, 2019. P. 25-28.

4. Грушко С.С. Аналіз методів зменшення апаратурних витрат при реалізації схем суміщених мікропрограмних автоматів на CPLD / С.С. Грушко, І.Я. Зеленьова // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2018. – №2. – С. 161 – 169.

5. Грушко С.С. Класифікація структур суміщених мікропрограмних автоматів при реалізації в базисі FPGA / С.С. Грушко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія: Технічні науки, Київ, 2018, Том 29 (68) №1 2018. Частина 1. – С. 131 –136.

6. Hrushko S.S. Implementing combined FSM with heterogeneous FPGA //Proceedings of 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics,Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, February 20 – 24, 2018, 270 papers.

7. Навчальний посібник «Прикладна теорія цифрових автоматів. Частина I» / Р.К. Кудерметов, А.М. Щербаков М.П. Проскурін, С.С Грушко. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2011 – 196 с.

Рік початку діяльності в університеті: 2003

Мови спілкування: українська, англійська, російська

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64

аудиторія (кабінет): 53в