Ви є тут

Головна

Прізвище: Панченко
Ім'я: Світлана
По батькові: Анатоліївна

Посада: доцент кафедри журналістики 
Вчений ступінь, звання: кандидат філологічних наук, доцент
Освіта: вища

Запорізький державний педагогічний інститут, рік закінчення – 1984, спеціальність за дипломом - «українська мова та література», кваліфікація за дипломом - «викладач української мови та літератури».
Дисертації: Кандидатська дисертація: зі спеціальності 10.01.01 – українська література, тема: «Творчість Д. Марковича у контексті розвитку українського літературного процесу кінця ХІХ - початку ХХ століття», рік захисту – 2000, Запорізький державний університет.

Наукові інтереси: історія української журналістики, теорія журналістики, особливості функціонування регіональної журналістики

Дисципліни, які викладає:

 1. «Вступ до спеціальності»;
 2. «Теорія журналістики»;
 3. «Теорія та історія журналістики»;
 4. «Історія української журналістики»;
 5. «Теорія масової комунікації»;
 6. «Соціально-політична проблематика ЗМІ».

Профіль у наукометричних базах:

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7884-3786
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=aeiQF4YAAAAJ

Основні наукові публікації:

 1. Панченко С. А. Особливості репрезентації політичної комунікації на початку ХХ ст. в Україні. Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти : колективна монографія / за ред. О. Ю. Поди. Дніпро : ПП «Ліра ЛТД», 2016. С. 3-20.
 2. Панченко С. А. Світоглядна публіцистика Ю. Андруховича як засіб формування національної концептосфери сучасності. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. Дніпро. : ЛІРА, 2018. С. 82-86.
 3. Панченко С. А. Запорізька преса 1940-х – 50-х років у контексті вивчення історії української журналістики. Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія / Г.С. Скуртул, Т.В. Хітрова, С.А. Панченко та ін.; за ред. О. Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2018. С. 25–61.
 4. Панченко С.А. Майстерність як невід’ємна складова творчої діяльності С. Рахманіна. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 190–194.
 5. Панченко С. А. Публіцистична та культурно-громадська діяльність В. Коротича. Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. / редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 152–154. URL: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020_SN.pdf
 6. Панченко С.А. Змістові конотації культурологічного журналу. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 121–124.
 7. Панченко С.А. Діячі Центральної Ради: специфіка публіцистичного дискурсу. Дискурс українського журналістикознавства в контексті розвитку соціальних комунікацій : колективна монографія / Г. М. Волинець, К. В. Єськова, Н. В. Островська та ін.; за ред. В.Л. Погребної. Дніпро : ЛІРА, 2021. С. 143–184.
 8. Панченко С. А. Концептосфера сучасності крізь призму авторської журналістики в інтернет-виданні Gazeta.ua. Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. 2021. № 3(47). С. 42–45. 
 9. Панченко С.А. Концептуальні засади редакційної політики телеканалу МТМ Запоріжжя: зміна парадигми. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 162–165.
 10. Рула Н.В., Панченко С.А. Вплив патогенних медіатекстів на аудиторію ЗМІ. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 176–179.
 11. Швець В.А., Панченко С.А. Парадигма функціонування видання «Журналіст України» у журнальному дискурсі. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 204–206.
 12. Панченко С. А. Соціокультурна роль журналістики в умовах воєнного часу. Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. 2023. № 1. (53).  С. 80–86.
 13. Панченко, С.А. Специфіка представлення соціокультурного дискурсу на сторінках інтернет-газети «Збруч».       Тиждень науки-2023. Факультет соціальних наук: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / редкол. : Вадим Шаломєєв (відпов. ред.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 149–151.

Методичні розробки:

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української журналістики» для студентів 2-3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / укл. : С. А. Панченко. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. 34 с.
 2. Методичні вказівки до написання курсових, кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістерських робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / укл.: С.А. Панченко. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. 46 с.
 3. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Історія української журналістики» для студентів ІІІ курсу спеціальності 061 «Журналістика» / укл. : С. А. Панченко. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 158 с.
 4. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Вступ до спеціальності» для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 061 «Журналістика» / укл.: С. А. Панченко. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 66 с.
 5. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Теорія та історія журналістики» для студентів 1 курсу магістратури спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: С. А. Панченко. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 38 с.
 6. Методичні вказівки до написання курсових робіт, кваліфікаційних робіт бакалаврів та кваліфікаційних робіт магістрів для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» [Текст] / Укл.: С.А. Панченко. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 58 с.
  Участь у конференціях:
2016
 1. Парадигма функціонуваня часопису «Слово і час» у журнальному дискурсі // Звітна щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізького національного технічного університету , м. Запоріжжя,18 –22 квітня 2016 р.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 2. Літературний та публіцистичний доробок П. Куліша на сторінках альманаху “Хата” // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» 6–7 жовтня 2016 р. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016.
 3. Розмовний формат у радіодискурсі України: перспективи розвитку //Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі» 3-4 березня 2016 року – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2016.

2017

 1. Публіцистика С. Петлюри у політичній комунікації 10-20-х рр. XXст.// Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017», 18 – 21 квітня 2017 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.
 2. Специфіка представлення діяльності органів місцевої влади у регіональних друкованих ЗМІ // Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі», 5-6 квітня 2017 року. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017.

2018

 1.  Світоглядна публіцистика Ю. Андруховича як засіб формування національної концептосфери сучасності // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018.
 2. «UA: ПЕРШИЙ»: програмні стратегії та шляхи оптимізації структури // Звітна щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізького національного технічного університету «Тиждень науки-2018» (16-20 квітня 2018 року). – Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2018.
 3. «Особливості розвитку громадського телерадіомовлення в регіонах України» // IV Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика, філологія, медіаосвіта», 4-5 жовтня 2018 р. − Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2018.
 4. «Риси публіцистичності у судових нарисах Дмитра Марковича» // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія», 11–12 жовтня 2018 р. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2018.

2019

 1. Новітні аспекти вивчення української регіональної журналістики: теорія, методологія, практика // Всеукраїнська наукова конференція“Запорожжя в гуманітарному дискурсі”, 14 листопада 2019 року. –Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019.
 2. Медіабренди регіональних телекомпаній Запоріжжя: загальна характеристика // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2019», 15 – 19 квітня 2019 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019.
 3. Запорізький подієвий простір у висвітленні власних кореспондентів загальнонаціональних телеканалів // Міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ»,10-13 травня 2019 р. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019. 
 4. Процес переформатування телеканалу як ребрендингова стратегія: наслідки та перспективи (на прикладі запорізького телебачення) // Міжнародний симпозіум«Сучасні проблеми дослідження соціальних комунікацій», 19 березня 2019 року. – Київ: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2019. 
 5. «Листи з хутора» Пантелеймона Куліша: дискусійність сучасного прочитання// Міжнародна наукова конференція «Між хутором і світом:культурницька місія Пантелеймона Куліша», 19-21 вересня 2019 р. - Суми : Сумський державний університет, 2019.

2020

 1. Майстерність як невід’ємна складова творчої діяльності С. Рахманіна // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2020 р. Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2020.
 2. Державотворчий характер публіцистики С. Петлюри доби УНР (1917 – 1921 рр.) // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2020 р. Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2020.
 3. Публіцистична та культурно-громадська діяльність В. Коротича // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2020», 13 – 17 квітня 2020 р. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.
 4. Літературна критика у публіцистичному доробку М. Костомарова: особливості рецепції // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» (8–11 жовтня 2020 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020.

2021

 1. Змістові конотації культурологічного журналу // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 28 квітня 2021 року. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2021.
 2. «Тижневик «Країна» як мультимедійний проєкт медіахолдингу «Нова інформація» // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 28 квітня 2021 року. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2021.
 3. Націєтворчі інтенції публіцистичного доробку Михайла Драгоманова // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2021» (19 – 23 квітня 2021 року). – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2021.
 4. Культурно-освітні питання в публіцистиці Софії Русової // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2021» (19 – 23 квітня 2021 року). – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2021.
 5. Ідеологеми як конструкти інформаційної картини світу повоєнного періоду у газеті «Червоне Запоріжжя» // Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи» (7–8 жовтня 2021 р.). – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет і імені В.Г. Короленка, 2021.

2022

 1. Висвітлення проблем розвитку національної журналістики початку ХХ ст. у публіцистиці Сергія Єфремова // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2022» (18–22 квітня 2022 р.). – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2022.
 2. Жанровий синкретизм як ознака ранкового телевізійного ефіру // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2022» (18–22 квітня 2022 р.). – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2022.
 3. Телеканал МТМ Запоріжжя: історія, програмна концепція, перспективи // Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи». 6–7 жовтня 2022 р. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2022.
 4. Етнокультурний дискурс у медійному просторі Запоріжжя // ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності». 6 жовтня 2022 р. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2022.
 5. Концепт «національна українська школа» в публіцистиці С. Русової на сторінках журналу «Світло» // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія». 17–18 листопада 2022 р. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2022.

2023

 1. Специфіка представлення соціокультурного дискурсу на сторінках інтернет-газети «Збруч» // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2023» (24–28 квітня 2023 р.). – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2023.
 2. Вплив фейків та маніпуляцій у ЗМІ на масову свідомість українців // V міжвузівська наукова конференція «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа». 11 травня 2023 року. Бердянськ–Запоріжжя : БДПУ, 2023.

Професійний розвиток

 • Стажування: Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, кафедра філології та видавничої справи,  за темою «Викладання дисциплін «Вступ до фаху», «Теорія та історія журналістики» з 05.11.2018 до 05.05.2019 р. Наказ №301-02 від 30.10.2018 р. Посвідчення № 31/19.

Відзнаки і нагороди

 • Почесна грамота Виконавчого комітету Запорізької міської ради (м. Запоріжжя, листопад 2015 року);
 • Грамота Запорізької обласної державної адміністрації (розпорядження № 95-к від 10 травня 2017 року);
 • Подяка Запорізької обласної державної адміністрації (розпорядження № 183-к від 04 листопада 2019 року).

Рік початку діяльності в університеті: 2007.
Основні мови спілкування: українська, російська.
Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 483а
тел.: +38 (061) 769-84-63
e-mail: kafedra_jur@zntu.edu.ua
URL: Кафедра журналістики