Ви є тут

Головна

Мета – дослідження, розробка та практичне застосування сучасних інформаційних технологій в галузі проектування та виробництва складних наукоємних виробів на основі CAD/CAM/САЕ-систем.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

 • особливості організації проектно–конструкторської та виробничої діяльності на сучасному підприємстві;
 • нову технологію конструювання, яка базується на сучасних методах комп’ютерної графіки;
 • моделі та алгоритми геометричного моделювання;
 • існуючі підходи до автоматизації технологічного проектування та підготовки виробництва;
 • структурні та функціональні особливості сучасних CAD/CAM/САЕ -систем.

вміти:

 • організовувати процес створення єдиного інформаційного простору функціонування підприємства;
 • впроваджувати безпаперові технології проектування, що відповідають вимогам міжнародних стандартів;
 • виконувати розробку нових та адаптацію існуючих систем автоматизації проектування для вирішення конкретних задач підприємства;
 • використовувати сучасні досягнення комп’ютерної графіки та геометричного моделювання при автоматизованому проектуванні;
 • здійснювати інтеграцію систем автоматизації проектування з автоматизованими системами технологічної підготовки виробництва, а також інженерного аналізу та моделювання;
 • виконувати розробку керуючої інформації для програмно-керованого обладнання.