Ви є тут

Головна

Повідомлення про помилку

User warning: The following module is missing from the file system: softtech. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/local/www/apache24/sites/zp.edu.ua/includes/bootstrap.inc).

1. Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням" студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності "Електричні машини і апарати" / укл. : Жукова Н.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 62 с.

2. Методичні вказівки для вдосконалення навичок аудіювання англійською мовою студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності "Електричні машини і апарати" / укл. : Жукова Н.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 42 с.

3. Соболь Ю.О., Кузьменко В.Г. Англійська мова для студентів електротехнічних спеціальностей : навчальний посібник / Ю.О. Соболь, В.Г. Кузьменко. – Запоріжжя : КРУГОЗОР, 2015. – 304 с.

4. Методичні вказівки з дисципліни "Англійська мова" для студентів 3 курсу спеціальності "Системний аналіз", денна форма навчання / укл. : С.В. Войтенко, Т.М. Суворова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 54 с.

5. Методичні вказівки для вдосконалення навичок аудіювання англійською мовою студентів денної форми навчання всіх спеціальностей (Upper-Intermediate Level) / укл. : Н.М. Жукова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 54 с.

6. Методичні вказівки з англійської мови з тестовими завданнями для перевірки засвоєння лексичного матеріалу за підручником Носової Н.Н. "English for machine-building institutes" для студентів 2 курсу денного відділення машинобудівного факультету / укл. : Т.В. Шевелева, С.Г. Закірова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 30 с.

7. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №5 з англійської мови для студентів 3 курсу спеціальності "Маркетинг" заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва, О.М. Сивачук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 26 с.

8. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з додатковими текстами з французької мови для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / укл. : Л.В. Курілова.  – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 26 с.

9. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №4 з англійської мови для студентів 2 курсу спеціальності "Менеджмент" заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва, О.М. Сивачук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 26 с.

10. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №4 з англійської мови для студентів ІI курсу спеціальності "Маркетинг" заочної форми навчання/ Укл: О.О. Калантаєва, О.М. Сивачук: – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014 – 26с.

11. Методичні вказівки для вдосконалення навичок аудіювання англійською мовою студентів денної форми навчання всіх спеціальностей (2 етап) / укл. : Н.М. Жукова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 46 с.

12. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 3 етапу денної форми навчання з дисципліни "Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням" (перекладацькі вправи з української мови) / Н.М. Жукова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 74 с.

13. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 2 етапу денної форми навчання з дисципліни "Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням" (загальнонаукова лексика) / Н.М. Жукова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 74 с.

14. Методичні вказівки з французької мови до розмовної практики для студентів 1 та 2 курсів технічних спеціальностей денної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 54 с.

15. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 3 з англійської мови для студентів 2 курсу економічних спеціальностей заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва, О.М. Сивачук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 22 с.

16. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 1 з англійської мови для студентів 1 курсу технічних спеціальностей заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва, О.М. Сивачук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 18 с.

17. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 1 з англійської мови: для студентів 1 курсу економічних спеціальностей заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва, О.М. Сивачук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 18 с.

18. Методичні вказівки з дисципліни "Англійська мова": для студентів 2 курсу (4 семестр) спеціальності "Системний аналіз", денна форма навчання / укл. : С.В. Войтенко, Т.М. Суворова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 62 с.

19. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови "Труднощі перекладу технічної літератури": для студентів 2-го етапу навчання всіх спеціальностей / укл. : А.Б. Афанасьєва, Т.О. Сокол. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 42 с.

20. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Англійська мова": для студентів 2-го курсу денної форми навчання спеціальності "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" / укл. : Т.В. Шевелева, С.Г. Закірова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 26 с.

21. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови: для студентів першого курсу факультету "Радіоприладобудування", денної форми навчання / укл. : Г.І. Булигіна, Г.М. Прошина. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 62 с.

22. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 2 з англійської мови для студентів 1 курсу економічних спеціальностей заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва, О.М. Сивачук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 18 с.

23. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з ділової англійської мови для студентів 5 курсу транспортного факультету заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 26 с.

24. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з ділової німецької мови для студентів 5 курсу транспортного факультету заочної форми навчання / укл. : Г.А. Рябенко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 30 с.

25. Методичні вказівки до самостійної роботи з французької мови для студентів всіх економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / укл. : Л.В. Курілова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 38 с.

26. Методичні вказівки і контрольні завдання з німецької мови для студентів заочної форми навчання технічних спеціальностей 2 курсу 4 семестру / укл. : Л.В. Школова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 30 с.

27. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №4 з англійської мови для студентів ІІ курсу технічних спеціальностей заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 62 с.

28. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни "Англійська мова професійного спрямування" за темою "Accounting Basics" для спеціальностей "Фінанси", "Облік та аудит", "Міжнародні фінанси" денної форми навчання / укл. : О.М. Сивачук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 30 с.

29. Методичні вказівки з граматики французької мови для самостійної роботи студентів 1 та 2 курсів всіх технічних спеціальностей денної форми навчання / укл. : Л.В. Курілова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 42 с.

30. Методичні вказівки з граматики англійської мови студентів ІІ-го курсу всіх спеціальностей (ІІІ частина) / укл. : Булигіна Г.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 51 с.

31. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів І курсу всіх технічних спеціальностей з граматики французької мови. (Частина ІІ) / укл. : Курілова Л.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 42 с.

32. Методичні вказівки з англійської мови для студентів спеціальності “Радіо та телекомунікації” ІІ-го та ІІІ-го курсів (І частина) / укл. : Бикова Ю.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 44 с.

33. Методичні вказівки для студентів ІІ-го та ІІІ-го етапів навчання електротехнічних спеціальностей (І частина) / укл. : Суворова Т.М., Войтенко С.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 50 с.

34. Методичні вказівки для студентів ІІ-го та ІІІ-го етапів навчання електротехнічних спеціальностей (ІІ частина) / укл. : Суворова Т.М., Яковлева О.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 46 с.

35. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Англійська мова професійного спрямування” за темою "Trade and Commerce" для спеціальностей “Фінанси”, “Облік та аудит”, “Міжнародні фінанси” денної форми навчання/ Укл.: О.М.Сивачук ? Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 18 с.

36. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів всіх електротехнічних спеціальностей / укл. : Афанасьєва А.Б. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 26 с.

37. Методичні вказівки з англійської мови для самостійної роботи студентів І-го та ІІ-го курсів спеціальності “Підйомно- транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини” / укл. : Куліш І.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 46 с.

38. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів І курсу машинобудівного факультету спеціальності “Підйомно-транспортні машини” / укл. : Лагунова А.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 82 с.

39. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №3 з англійської мови для студентів ІІ курсу заочного відділення всіх технічних спеціальностей / укл. : Калантаєва О.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 22 с.

40. Методичні вказівки до самостійної роботи з англійської мови для студентів транспортного факультету І та ІІ курсів денної форми навчання / укл. : Прошина Г.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 51 с.

41. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з французької мови для студентів 2-го курсу заочної форми навчання усіх технічних спеціальностей/ укл. : Рябенко Г.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 33 с.

42. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності “Технологія устаткування та зварювання” / укл. : Сокол Т.О., Семікіна Л.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 76 с.

43. Методичні вказівки студентів спеціальності “Електромеханічне обладнання енергоємних підприємств” / укл. : Кузьменко В.Г. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 52 с.

44. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальностей “Фінанси”, “Облік та аудит” / укл. : Войтенко С.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 36 с.

45. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови за спеціальністю “Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті” для студентів І-ІІ курсу транспортного факультету денної форми навчання / укл. : Лагунова А.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 98 с.

46. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів спеціальності “Електричні машини та апарати”, “Електромеханічні системи електроспоживання” на тему: “Електромеханічне обладнання енергоємних підприємств. Пристрої захисту”. (Частина 2) / укл. : Кузьменко В.Г. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 72 с.

47. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів І курсу спеціальності “Системний аналіз та управління” факультету інформатики та обчислювальної техніки (Частина 2) / укл. : Сокол Т.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 30 с.

48. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з французької мови для студентів ІІ курсу заочного відділення для студентів всіх технічний і економічних спеціальностей / укл. : Рябенко Г.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 18 с.

49. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів І курсі всіх технічних спеціальностей з граматики французької мови (Частина 1) / укл. : Калантаєва О.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 23 с.

50. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Англійська мова професійного спрямування” за темою "Money and Banking" для студентів спеціальності “Фінанси”, “Облік та аудит”, “Міжнародні фінанси” денної форми навчання/ укл.: О.М.Сивачук ? Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 32 с.

51. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Англійська мова професійного спрямування” за темою "Economic Issues" для студентів спеціальності “Фінанси”, “Облік та аудит”, “Міжнародні фінанси” денної форми навчання/ укл.: О.М.Сивачук ? Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 30 с.

52. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Англійська мова професійного спрямування” для спеціальностей “Фінанси”, “Облік та аудит” денної форми навчання/ укл.: С.В. Войтенко, О.М. Сивачук ? Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 36 с.

53. Програми, методичні вказівки і контрольні завдання з англійської мови для студентів 1 курсу технічних спеціальностей заочної форми навчання / укл. : Г.І.Булигіна, С.В. Войтенко – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 30 с.

54. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Практика англійської мови (подолання лексичних труднощів)” для студентів спеціальності “Технічний переклад” всіх форм навчання / укл. : Соболь Ю.О., Суворова Т.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 32 с.

55. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів 1 курсу заочної форми навчання (частина 2) / укл. : Рябенко Г.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 28 с.

56. Конспект лекций по курсу “Терминология” для студентов всех специальностей всех форм обучения / укл. : Соболь Ю.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 112 с.

57. Конспект лекцій з дисципліни “Теоретична фонетика” для студентів спеціальності “Технічний переклад” / укл. : Соболь Ю.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 79 с.

58. Програми, методичні вказівки і контрольні завдання з німецької мови для студентів-заочників технічних та економічних спеціальностей 1 курсу / укл. : Мороз К.П. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 22 с.

59. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів 2 курсу спеціальності “Колесні та гусеничні транспортні засоби” денної форми навчання Ч.2 / укл. : Прошина Г.М., Булигіна Г.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 76 с.

60. Програми. методичні вказівки і контрольні завдання з англійської мови для студентів 1 курсу технічних спеціальностей заочної форми навчання / укл. : Булигіна Г.І., Войтенко С.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 76 с.

61. Методичні вказівки до самостійної роботи “Практика англійської мови” для студентів 1,2 курсу спеціальності МЕВ “Економіка” денної форми навчання / укл. : Білогуб Л.П. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 30 с.

62. Методичні вказівки до виконання тестів з французької мови для студентів денної форми навчання інженерно-фізичного факультету / укл. : Рябенко Г.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 27 с.

63. Методичні вказівки вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Англійська мова” спеціальність “Менеджмент”, денна форма навчання / укл. : Суворова Т.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 30 с.

64. Методичні вказівки і контрольні завдання з німецької мови для студентів-заочників технічних та економічних спеціальностей 2 курсу 3 семестру / укл. : Школовая Л.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 18 с.

65. Методичні вказівки до виконання фонетичних вправ і розмовної практики з французької мови як другої іноземної для студентів 1 та 2 курсів спеціальності “Технічний переклад” денної форми навчання / укл. : Серга Н.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 52 с.

66. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Англійська мова” для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / укл. : Сивачук О.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 30 с.

67. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання з дисципліни “Ділова англійська мова” How to Succeed in Business (частина 1) / укл. : Сивачук О.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 106 с.

68. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання з дисципліни “Ділова англійська мова” How to Succeed in Business (частина 2) / укл. : Сивачук О.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 58 с.

69. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови студентів 1 курсу всіх спеціальностей електротехнічного факультету денної форми навчання / укл. : Правда Н.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 34 с.

70. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Англійська мова” для студентів спеціальностей «Програмне забезпечення автоматизованих систем», «Спеціалізовані комп'ютерні системи», «Комп'ютерні системи та мережі», «Системи захисту від несанкціонованого доступу», «Захист інформації в комп'ютерних системах і мережах» / укл. : Виногрєєва О.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 50 с.

71. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів II курсу спеціальності "Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади" радіоприладобудівного факультету денної форми навчання / укл. : Шевелева Т.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 46 с.

72. Методичні вказівки до самостійної роботи з англійської мови для студентів II курсу спеціальності “Авіадвигуни” машинобудівного факультету денної форми навчання / укл. : Шевелева Т.В., Семікіна Л.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 32 с.

73. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів 2 курсу спеціальності “Колісні та гусеничні транспортні засоби” денної форми навчання Ч.1 / укл. : Прошина Г.М., Булигіна Г.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2005. – 74 с.

74. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Історія зарубіжної літератури ХХ століття” для студентів спеціальності 7.030507 “Переклад” / укл. : Костенко Г.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 27 с.

75. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Теорія англійської мови” для студентів спеціальності 7.030507 “Переклад” / укл. : Соболь Ю.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 12 с.

76. Методичні вказівки до контрольних і самостійних робіт за підручником І.М. Бермана з дисципліни “Англійська мова” для студентів І курсу усіх технічних спеціальностей денної форми навчання Частина І / укл. : Кузнєцова І.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 58 с.

77. Методичні вказівки до контрольних і самостійних робіт за підручником І.М. Бермана з дисципліни “Англійська мова” для студентів І курсу усіх технічних спеціальностей денної форми навчання Частина 2 / укл. : Кузнєцова І.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 54 с.

78. Методичні вказівки для практичних занять з англійської мови для студентів ІІ курсу спеціальності “Вантажні перевезення” транспортного факультету денної форми навчання 2 частина / укл. : Лагунова А.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 47 с.

79. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Ділова англійська мова” для студентів спеціальностей 6.050108 (Маркетинг), та 7.050201 (Менеджмент організацій) / укл. : Яковлєва О.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 22 с.

80. Німецько-російсько-український словник до “Методичних вказівок до практичних занять з німецької мови для студентів 2-3 курсів денної форми навчання за спеціальністю “Фінанси” / укл. : Школова Л.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 86 с.

81. Методичні вказівки до виконання тестів з французької мови для студентів денної форми навчання машинобудівного факультету / укл. : Лут К.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 34 с.

82. Методичні вказівки до виконання тестів з французької мови для студентів транспортного факультету (1 етап навчання) / укл. : Калантаєва О.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 15 с.

83. Методичні вказівки до практичних занять з французької мови для студентів транспортного факультету (2 етап навчання) / укл. : Калантаєва О.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 32 с.

84. Конспект лекцій з дисципліни “Порівняльна граматика англійської та української мов” для студентів спеціальності 7.030507 “Технічний переклад” / укл. : Яковлєва О.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 80 с.

85. Методичні вказівки для читання з дисципліни “Англійська мова” для студентів спеціальності “Дизайн” Частина 1 / укл. : Жукова Н.М., Лут К.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 102 с.

86. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Особливості мови науково-технічної літератури” для студентів спеціальності 7.030507 “Технічний переклад” / укл. : Соболь Ю.О., Сокол Т.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 11 с.

87. Методичні вказівки для практичних занять з англійської мови для студентів ІІ курсу спеціальності “Вантажні перевезення” транспорт. факультету ден. форми навчання / укл. : Лагунова А.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 24 с.

88. Basics of general chemistry / укл. : Капітан О.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 96 с.

89. Методичні вказівки з аудіювання до практичних занять з англійської мови

для студентів 1 курсу всіх спеціальностей денної форми навчання / укл. : Ткаліч О.Я., Чорна О.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 67 с.

90. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Англійська мова” для студентів ІІ курсу спец. 7.100103 “Авіаційні двигуни” денної форми навчання машинобудівного факультету / укл. : Шевелева Т.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2003. – 80 с.

91. Методичні вказівки з курсу “Порівняльна лексикологія англійської та української мов” для студентів спеціальності 7.030507 “Переклад” / укл. : Войтенко С.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2003. – 64 с.

92. Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу “Порівняльна лексикологія англійської та української мов” для студентів спеціальності 7.030507 “Переклад” / укл. : Войтенко С.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2003. – 52 с.

93. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів ІІ -ІІ курсів спеціальностей “Комп’ютерні системи та мережі” та “Програмне забезпечення автоматизованих систем” (8.091501, 7.091503, 8.080403) денної форми навчання Ч. ІІІ / укл. : Кузьменко В.Г. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 30 с.

94. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів ІІ-го курсу 1-го семестру за спеціальністю: “Двигуни внутрішнього згорання” денної форми навчання / укл. : Прошина Г.М., Булигіна Г.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 24 с.

95. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів ІІ -ІІ курсів спеціальностей “Комп’ютерні системи та мережі” та “Програмне забезпечення автоматизованих систем” (8.091501, 7.091503, 8.080403) денної форми навчання Ч. ІV / укл. : Кузьменко В.Г. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 30 с.

96. Методична розробка до практичних занять з вивчення технічних текстів для студентів 2 етапу навчання спеціальності “Обробка металів тиском”/ укл. : Сокол Т.О., Щербина О.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 26 с.

97. Методичні вказівки з використання ділових ідіом англійської мови у переговорному процесі для студентів спеціальності “Міжнародні економічні відносини” денної форми навчання / укл. : Суворова Т.М., Войтенко С.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 18 с.

98. Методичні вказівки до виконання тестів з французької мови для студентів денної форми навчання факультетів електротехнічного та радіоприладобудівного / укл. : Біла О.Т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 20 с.

99. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів 2 курсу всіх спеціальностей денної форми навчання / укл. : Афанасьєва А.Б., Чорна О.В.– Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 134 с.

100. Training aids For laboratory assignments on course of physics for all specialties students / укл. : Pravda M. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 64 с.

101. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для всіх спеціальностей 1-го курсу. Розмовні теми. укл. : Афанасьєва А.Б. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 33 с.

102. Методичні вказівки з французької мови до розмовної практики для студентів 1 та 2 курсів технічних спеціальностей денної форми навчання / укл. : Калантаєва О.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2001. – 30 с.

103. Методичні вказівки до практичних занять з німецької мови за напрямком “Телекомунікації” / укл. : Клевакіна Ю.С. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2001. – 64 с.

104. Методичні вказівки до практичних занять за темою “Цінні папери” для студентів 2 та 3 курсів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / укл. : Бережна О.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2000. – 34 с.