Ви є тут

Головна

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електроматеріалознавство” (для студентів спеціальностей "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”, "Електричні машини та апарати”, "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв” за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» денної і заочної форм навчання) /Укл.: Д.Л. Денісов, О.А. Глотка, О.В. Климов – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009 – 70 с.
 • Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни „ Механічні властивості матеріалів та конструкційна міцність виробів / для студентів спеціальності 132 „Матеріалознавство” всіх форм навчання/ Укладач: І.М.Лазечний. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2017 - 34 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Обладнання процесів теплової обробки матеріалів та виробів» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство» денної та заочної форми навчання/ Укл.: І.М. Лазечний, В.Л. Грешта.– Запоріжжя, ЗНТУ, 2017. – 74с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Стандартизація, метрологія та контроль якості металопродукції” для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство”, денної і заочної форм навчання частина 1, 2 /Укл.: В.С. Вініченко,– Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 –  с.50/50
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт та контрольної роботи з дисципліни ²Машинобудівні матеріали² для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" денної та заочної форми навчання /Укл.: О.В. Климов, Ю.І. Кононенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 106 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Термічна обробка металопродукції на металургійних підприємствах» для студентів спеціальності 7.05040305 «Термічна обробка металів» денної форми навчання /Укл.: І.М. Лазечний, О.А. Джуган, Г.Г. Трикоз. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. –  78 с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних і самостійних робіт із дисципліни “Кристалографія і дефекти кристалі чної будови” для студентів спеціальностей 132 "Матеріалознавство" денної та заочної форми навчання /Укл.: Л.П. Степанова, В.Я. Грабовський,     О.В. Лисиця. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 78 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Діагностика та дефектоскопія матеріалів та виробів” для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство” денної і заочної форм навчання /Укл.: В.С. Вініченко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 94 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Наукові основи вибору матеріалів і технологій” для студентів спеціальності 132  "Матеріалознавство” усіх форм навчання /Укл.: І.М. Лазечний, Ю.І. Кононенко, О.В. Лисиця, Г.Г. Трикоз. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 102 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни “Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів” для студентів спеціальності 132  “Матеріалознавство” денної та заочної форми навчання /Укл.: І.М. Лазечний, О.В. Климов, В.Ф. Череп. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2017. – 74 с.
 • Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної магістерської дипломної роботи для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавст-во" усіх форм навчання. /Укл.: І.М. Лазечний, В.Я. Грабовський, Ю.І Кононенко, О.В. Лисиця – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 38 с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних і контрольних робіт із дисципліни “Кристалографія і дефекти кристалічної будови” для студентів спеціальності 8.090101, 8.090403 заочної форми навчання /Укл.: А.Д. Коваль, Л.П. Степанова, В.Я. Грабовський. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 50 с.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт і контрольної роботи із дисципліни “Методи локальної поверхневої обробки” для студентів спеціальності 8.090101 денної та заочної форми навчан- ня /Укл.: І.М. Лазечний, В.Л. Грешта, О.В. Іващенко, Г.Г. Трикоз, Ю.І. Кононенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 114 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Неметалеві матеріали” для студентів спеціальності 8.090101 “Прикладне матеріалознавство”, 8.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” денної і заочної форм навчання /Укл.: В.С. Вініченко, Д.Л. Денісов – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 62 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Термічна обробка” (частина перша – “Теорія термічної обробки”) для студентів спеціальності 8.090101 “Прикладне матеріалознавство” денної і заочної форми навчання /Укл.: А.Д. Коваль, А.Л. Бондаренко, І.М. Лазечний, В.Я.Грабовський. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 90 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни “Термічна обробка” (частина друга – “Технологія термічної обробки”) для студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство” усіх форм навчання /Укл.: І.М. Лазечний, В.Я. Грабовський, Ю.І. Кононенко, О.В. Лисиця,     Д.А. Андріяненко. Комп’ютерна графіка Лисиця О.В., Трикоз Г.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 86 с.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт та контрольної роботи з дисципліни “Сталі та сплави з особливими властивостями” для студентів спеціальності 8.090101 “Прикладне матеріалознавство” денної та заочної форми навчання /Укл.: О.В. Климов, Ю.І. Кононенко. Комп’ютерна графіка – О.В. Лисиця. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 82 с.
 • Mетодичні вказівки та завдання до лабораторних робіт, курсової і контрольної роботи з дисципліни «Фазові рівноваги» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство» денної і заочної форми навчання /Укл.: Л.П. Степанова, О.В. Лисиця, Г.Г. Трикоз. Комп’ютерний набір – Г.Г. Трикоз, графіка – О.В. Лисиця. – Запоріжжя: ЗНТУ. 2016, 74 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні” для студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство” усіх форм навчання /Укл.: І.М. Лазечний, В.Я. Грабовський, О.А. Глотка. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 34 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Термічна обробка” для студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство” усіх форм навчання /Укл.: О.В. Климов, І.М. Лазечний. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 34 с.
 • Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисциплін “Металознавство”, “Матеріалознавство”, “Металознавство та термічна обробка зварювальних з’єднань” для студентів спеціальностей 8.090202, 8.090203, 8.090214, 8.090.206, 8.090260, 8.090.205, 8.090210, 8.090211, 8.092301, 8.092.303 заочної форми навчання /Укл.: О.В. Сазонова, Л.П. Степанова. Комп’ютерний набір та графіка – О.В. Іващенко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. - 61 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних та контрольних робіт з дисципліни «Металознавство» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство» денної та заочної форм навчання (І та ІІ частини) /Укл.: Л.П. Степанова, Ю.І. Кононенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 74с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Порошкові та композиційні матеріали ” для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство”, денної і заочної форм навчання / Укл.: В.С.Вініченко, Д.В. Ткач.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 110с .
 • Методичні вказівки до курсового проекту «Розрахунки і конструювання нагрівальних пристроїв» для студентів спеціальності 132 Матеріалознавство /Укл. І.М. Лазечний, В.Л. Грешта, О.А. Глотка. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2017 - 78 с
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи наукових досліджень” для студентів спеціальності 7.090101 "Прикладне матеріалознавство”, денної і заочної форм навчання Укл.: В.С. Вініченко, Д.В. Ткач – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних і контрольних робіт та курсової роботи з дисципліни “Методи структурного аналізу матеріалів” для студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство” денної і заочної форми навчання / Укл.:  В. Ю. Ольшанецький,                        Л.П. Степанова, О.А.Глотка - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 86 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Спеціальні сталі та сплави в газотурбобудуванні» для студентів спеціальності        132 «Матеріалознавство» всіх форм навчання /Укл.: Глотка О.А., Грабовський В.Я. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 38 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни  "Фізичні властивості металів" для студентів спеціальності 6.050403  "Прикладне матеріалознавство” денної і заочної форм навчання. /  Укл.: В.Л. Грешта, О.В. Климов, О.А. Глотка, Д.В. Ткач, ЗНТУ, 2010. -  82 с.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з дисципліни “Навчальний практикум з методів дослідження та НДРС”  для студентів спеціальності  132 Матеріалознавство денної  і  заочної  форми  навчання  / Укл. Л.П. Степанова, Ю.І.Кононенко − Запоріжжя  ЗНТУ, 2017. 46 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів спеціальності 6.050403 «Прикладне матеріалознавство», 7.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної і заочної форм навчання /Укл.: В.С. Вініченко, Д.В. Ткач – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 78 c.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Металографія» для студентів спеціальності 6.050403 «Термічна обробка металів» всіх форм навчання (І частина) / Укл. Л.П.Степанова, Ю.І.Кононенко, О.В. Климов, В.Л. Грешта. Комп'ютерний набір та графіка О.В.Лисиця - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. - 66 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Металографія» для студентів спеціальності 6.050403 «Термічна обробка металів» всіх форм навчання (ІІ частина) / Укл Укл. Л.П.Степанова, Ю.І.Кононенко, О.В. Климов, В.Л. Грешта.. Комп'ютерний набір та графіка О.В.Лисиця - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. - 62 с.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з дисципліни “Авіаційне матеріалознавство” для студентів напрямку 6.051102 «Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів» денної та заочної форми навчання частина 1 /Укл.: О.В. Лисиця, Ю.І. Кононенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 74 с.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з дисципліни “Авіаційне матеріалознавство” для студентів напрямку 6.051102 «Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів» денної та заочної форми навчання частина 2 /Укл.: О.В. Лисиця, Ю.І. Кононенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 74 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Високотемпературна корозія матеріалів газотурбінних установок» для студентів напряму 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» всіх форм навчання / Укладачі С.Б. Бєліков, Л.П. Степанова, Д.В. Ткач. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014  - 58 с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи із дисципліни " Теорія будови рідинного, кристалічного та аморфного стану речовини " для студентів спеціальності 7.05040201 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» заочної форми навчання /Укл.: В.Я. Грабовський. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 6 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних та контрольних робіт з дисципліни²Металознавство, теорія та технологія обробки металів² для студентів спеціальності 7.090403 ²Ливарне виробництво чорних та кольорових металів²денної та заочної форми навчання. Частина І. /Укл.: В.Я. Грабовський, О.В. Лисиця. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. –    70 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних та контрольних робіт з дисципліни²Металознавство, теорія та технологія обробки металів² для студентів спеціальності 7.090403 ²Ливарне виробництво чорних та кольорових металів²денної та заочної форми навчання. Частина ІІ. /Укл.: В.Я. Грабовський, О.В. Лисиця. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. –    92 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Експертні дослідження” для студентів спеціальності 6.050403 "Прикладне матеріалознавство” всіх форм навчання /Укл.: В.С.Вініченко, О.В.Лисиця - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. –  82 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Нанотехнології в матеріалознавстві” для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство” денної та заочної форм навчання /Укл.: В.С.Вініченко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016 - 46 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Матеріалознавство» для студентів спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 136 «Металургія» усіх форм навчання: частина І, ІІ /Укл: С.Б. Бєліков, І.М. Лазечний, Л.П. Степанова, О.В. Лисиця. Малюнки – М.М. Бриков, д.т.н. Комп’ютерний набір та графіка – О.В. Лисиця, Г.Г. Трикоз – Запоріжжя: НУЗП, 2019. – 58, 80 с. 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 1. Конспект  лекцій  з  дисципліни “  Фізика  конденсованого стану  матеріалів”  для  студентів  спеціальності 6.050403  денної  та заочної  форми  навчання  І  частина/Укл.:  В.Ю.  Ольшанецький,  Ю.І. Кононенко. - Запоріжжя: ЗНТУ. 2015, 86 с.
 2. Конспект  лекцій  з  дисципліни “  Фізика  конденсованого стану  матеріалів”  для  студентів  спеціальності 6.050403  денної  та заочної форми  навчання  ІІ  частина /Укл.: В.Ю. Ольшанецький, Ю.І. Кононенко. - Запоріжжя: ЗНТУ. 2015, 90 с.
 3. Конспект лекцій з дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів спеціальності 7(8).05050305 «Колісні та гусеничні транспортні засоби»  всіх форм навчання / Укл., О.А. Глотка, В.С. Вініченко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 90 с.
 4. Конспект лекцій з дисципліни «Нові матеріали» для студентів за напрямом підготовки 6.050402 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» (з можливістю подальшого навчання 7(8).05040201) всіх форм навчання / Укл., О.А. Глотка, В.С. Вініченко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 90 с. 
 5. Конспект лекцій з дисципліни "Сталі та сплави з особливими властивостями” для студентів спеціальності 6.050403 "Прикладне матеріалознавство” денної та заочної форм навчання /Укл.: О.В. Климов, Ю.І. Кононенко. Комп’ютерний набір – Ю.І. Кононенко, Г.Г.Трикоз, комп’ютерна графіка – О.В. Лисиця. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 266 с.
 6. Конспект лекцій (І частина) з дисципліни "Новітні технології заготівельного виробництва” для студентів спеціальності 132 Матеріалознавство денної форми навчання /Укл.: В.Я. Грабовський, О.В. Лисиця. - Запоріжжя: ЗНТУ. 2018, 76 с.
 7. Конспект лекцій (частина ІІ) з дисципліни "Новітні технології заготівельного виробництва” для студентів спеціальності 132 Матеріалознавство денної форми навчання /Укл.: В.Я. Грабовський, О.В. Лисиця. - Запоріжжя: ЗНТУ. 2018, 48 с.
 8. Конспект лекцій  з дисципліни “Спеціальні сталі та сплави в газотурбобудуванні” для студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство” усіх форм навчання /Укл.:В.Я. Грабовський, О.А. Глотка. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 136 с.
 9. Конспект лекцій із дисципліни “Кольорові метали та сплави” для студентів спеціальності 8.090101 денної та заочної форми навчан- ня /Укл.: О.В.Сазонова, В.Л. Грешта. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 98 с.
 10. Конспект лекцій з дисципліни “Функціональне призначення матеріалів газотурбінних установок в енергетиці” для студентів спеціальності 8.090101 “Прикладне матеріалознавство” усіх форм навчання /Укл. О.В. Сазонова, В.Л. Грешта. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 64 с.
 11. Конспект лекцій з дисципліни “Термодинаміка і кінетика фазових перетворень” для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство» (спеціалізація «Термічна обробка металів») денної та заочної форм навчання: /Укл.: В.Ю. Ольшанецький, Ю.І. Кононенко. − Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 188 с.
 12. Kонспект лекцій з дисципліни “Методи структурного аналізу матеріалів” для  студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство”  денної і заочної  форм навчання  /  Укл. О.А. Глотка, Л.П. Степанова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 90 с.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Матеріалознавство. Практикум : навч. посіб. / [Коваль А. Д. Бєліков С. Б., Лазечний І. М.. Степанова Л. П].  Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.-146 с. ISBN 978-617-529-076-7
 2. Сталі   та   сплави   з   особливими   властивостями :  навчальний   посібник / О. В. Климов, Ю. І. Кононенко, В. Л. Грешта. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. –315 с. ISBN 978-617-529-121-4

 3. Методи локальної поверхневої обробки та методи відновлення. Практикум : навчальний посібник / В. Л. Грешта, Ю. І. Кононенко, І. М. Лазечний, О. В. Лисиця, Г. Г. Трикоз. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 115 с. ISBN 978-617-529-122-1
 4. Кольорові метали і сплави: Навчальний посібник / В. Л. Грешта, О. В. Климов, О. В. Лисиця, Л. П. Степанова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 336 с. ISBN 978-617-529-123-8

ПІДРУЧНИКИ, СЛОВНИКИ

 1. Міжнародна інженерна енциклопедія. Термінологічний словник "Метали" / М.С. Блантер, В.Я. Кершенбаум, Г.Г. Мухін, В.Ю. Новіков, Б.О. Прусаков, Ю.О. Пучков, С.Б. Бєліков, А.Д. Коваль, В.Ю. Ольшанецький / Запоріжжя: "Мотор-Січ", 2005 р., І, ІІ т. - 1036 с.

  2. Багатотомний термінологічний словник "Металофізика та інженерія поверхні" / Ю.К. Ковнеристий, Б.О. Прусаков, В.О. Богуслаєв, С.Б. Бєліков / Москва - Запоріжжя: "Мотор-Січ", 2011 р. - 432 с.

  3. Неметаллические материалы в автомобилестроении / В.А. Шаломеев, А.А. Глотка - Германия: Palmarium Academic Publishing, 2015. - 101 c. ISBN 978-3-659-60070-8.